Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Fundacja "Pallas Silesia"" | znaleziono 27 opisów(-y) | strona: 2 spośród: 3


«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]

autor: Kurpiers, D.

tytuł: Legitymizacja dzieci nieślubnych. Praktyki z parafii Groszowice na Górnym Śląsku, obejmującej tereny wyznaniowo mieszane (1819–1870). Mikroanaliza

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) 435-463

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na ŚląskuXIX wiekdzieckomałżeństwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Legitimization of Illegitimate Children. Practices from the Parish of Groszowice in Upper Silesia, Including Mixed Denominational Areas (1819–1870). Microanalysis
The deficiencies in the official statistics do not mean that it is impossible to determine data on the legitimization of illegitimate children in the19th century Silesia. The recognition of a child was recorded in the church records. As a case study the parish of Groszowice was selected. It was one of the parishes of the archpresbyterate of Opole. The Catholic parish of Groszowice included Grotowice – a village founded in the so-called period of the Frederician colonization, and the majority of its inhabitants were Protestants (members of the Evangelical parish in Opole).
This text focuses primarily on the problem of establishment of a legal relationship between an illegitimate child and his/her biological father. The years 1819-1870 were chosen as a time-frame. Phyton was used for carrying out the analysis (aggregative method, elements of family reconstruction). With the exception of Grotowice, the total of the illegitimate births corresponded to the percentage distribution of the number of inhabitants of particular villages in the total population of the parish. Out of 221 illegitimate children only 30 were legalized or adopt. All adopted children were born in the Protestant Grotowice. It has been possible to establish some single mother families, where this model was present through a few generations. The number of cases when the status of a child was legally altered, was surprisingly low.autor: Kłakus, M.

tytuł: Kulisy wyboru Stanisława Adamskiego na biskupa katowickiego (1930)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,1 (2015) 14-29

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Górny Śląskhistoria Kościoła na ŚląskuduszpasterstwoAdamski, StanisławLisiecki, ArkadiuszXX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The circumstances of the election of Stanisław Adamski for Katowice bishop (1930)
On 13 May 1930, after less than a four-year governance, died bishop Arkadiusz Lisiecki. The complicated social-political situation on Silesia and customs prevailing among the clergy of Katowice diocese caused that to the candidates not only indepth theological knowledge and unblemished moral life, but also understanding of political issues, abilities of solving ethnical problems of Upper Silesia and managerial skills were demanded as well. Based on apostolic nuncio’s reports the author of the article shows the circumstances of the election of the third bishop of Katowice diocese. We get to know what traits – in nuncio’s opinion – the future Silesian bishop should have and the profiles of the individual candidates. Furthermore, the article informs who was the trusted advisor to apostolic nuncio and what decided that not bishop Teodor Kubina or any other suggested candidates but Reverend Stanisław Adamski became the Katowice bishop.autor: Malina, A.M.

tytuł: De Iosepho Aegyptiaco in fabulis dramaticis (atque in scaena theatrali) in regione Silesia (s. XVI-XVIII)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003) 509-517

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Maroń, F.

tytuł: Dzieje i ustrój biskupstwa wrocławskiego w ostatnim ćwierćwieczu przed oddzieleniem obszaru obecnej diecezji katowickiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 11 (1978) 163-231

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RERUM VICISSITUDINES ET COMPOSITIO DISCIPLINAE EPISCOPATUS WRATISLAVIENSIS TEMPORE ULTIMAE PARTIS SPATH ANTE SOLUTIONEM REGIONIS CONSTITUENDAE DIOECESIS KATOWICENSIS
Post praefatam explicationem rerum tempore officii duorum ultimorum ex occidente Germaniae in Silesiam translatorum episcoporum Kopp et Bertram conditiones dioecesis Wratislaviensis praecipue in Silesia Superiore continenter exponuntur, nempe numerus incolarum, sacerdotum, decanatuum, commissariatuum, erectio et administratio paroeciarum, educatio, officia conventus status sacerdotalis, administratio bonorum ecclesiae et beneficii, res liturgicae, sacramenta, supplicationes, instructio catechetica, societates, caritas ante et durante bello.autor: Maroń, F.

tytuł: Dzieje ośrodków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975) 79-129

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DE HISTORIA LOCORUM CULTUS RELIGIOSI IN SILESIA TESCHINENSI
Post contractam designationem vetustatis Silesiae Teschinensis scribitur primo de cultu communi in principio, deinde de singularibus causis, et quidem de simulacro Matris Dei in Parvo-Konczyce, de capella Providentiae Divinae in Magno-Kończyce, de beato Joanne Sarcandro, de sancto Nicolao in Pierściec, de simulacro B.M.V. in Gołys. Ad extremum brevi in conspectu ponuntur tituli vetustiorum ecclesiarum paroecialium in terra Techinensi et ostenditur similis ratio in titulis ecclesiarum reliquae Silesiae Superioris et universae Poloniae.autor: Maroń, F.

tytuł: Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli "De salute animarum"

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 4 (1971) 187-248

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ACTIO FORMATIONIS SPECTANTIS AD ORIENTEM CONFIMI EPISCOPATUS WRATISLAVIENSIS ET CONSISTENS IN EVENTIBUS POLITICIS SAECULO XVIII EXEUNTE ET XIX INSCIPIENTE. COLLATIO ORIGINIS BULLAE "DE SALUTE ANIMARUM"
Ex articulo XIII conventus Peter sbur gens is de die 26/15 ianuarii 1797 a. termini dioecesani cum finibus territorii occasione secuinidae (1793) et tertiae (1795) parti tionis Polonia e occupati congruendi essent. Qua de causa Fridericus Gulielmus III, rex Borussiae, incipiente mense februarii 1798 a. episcopo cracoviensi omnia iura ad partem per se occupatam dioecesis cracoviensis, id est ad decanatus leloviensem et severiensem in regione districtuum czenstochoviensis, pilicensis et severiensis, et insuper ad episcopales pagos Chełm, Imielin et Kosztowy in regione plessnensi detraxit et in episcopum wratislaviensem transfudit et papam ad rem confirmandam certiorem fecit. Curia episcopalis wratislaviensis, contra voluntatem regis iurisdictione delegata ab episcopo cracoviensi assecuta, administrationem totius regionis - Nova Silesia nuncupatae - Martino Siemieński, parocho in Koziegłówki et posteriori episcopo-suffraganeo gnesnensi, mandavit. Publicam incorporationem Ignatius Raczyński, episoopus posnaniensis et delegatus apostolicus, die 5 maii 1801 a. in oppido Żarki, breve papae Pii VII de die 9 septembris 1800 a. Accepto, peregit. Post conditionem terrae warszawiensiis principis imperio subiectae, in cuius terminis etiam "Nova Silesia" amplecta erat, episoopus wratislaviensis adminiistrationem huius regionis archiepiscopo gnesnensi ad tempus delega vit. Sed incipiente anno 1811 gubernatio warszawiensis ab episcopo wratislaviensi restitutionem illius regioinis ad dioeceisim cracoviensem repetivit. Tune episcopus sub vi regis Borussiae in restitutionem ea conditione consensit, ut antea administratio decanatuum plesnesis et bythomiensis, ab initie ad dioecesim craooviensem pertinentium, in episcopum wratislaviensem transfunderetur. Quberinatione waiszaviense consentiente episcopus cracoviensis die 22 novembris 1811 a. Illam delegationem dedit. Denique bulla "De salute animarum" de die 16 iulii 1821 a. incorporationem decanatuum plessnensis et bythomiensis ad dioecesim wratislaviensem declaravit.autor: Małachowska, E.

tytuł: Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008) 96-118

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Polskihistoria Śląskasekta

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CHURCHES AND RELIGION UNIONS IN UPPER SILESIA ON FIRST YEARS AFTER SECOND WORLD WAR
Summary
After the Second World War the catholic church was the most numerous in Upper Silesia region but there were also few smaller churches and religion unions, which appeared in this area late XIX and beginning of XX century. We can mark the methodists, adventists and Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses's activity was much more difficult after the year 1945. There were many reasons such as not clarified legal situation and disapproval of the authorities. However, the sects and religion unions developed in Upper Silesia what we can confirm through the growth of the numbers of members and increase of the numbers of buildings designed to the religious targets. The thesis explains the problem of sects and religion unions starting from the definitions and continuing through their activities noted by the national and ecclesiastic authorities..autor: Myszor, W.

tytuł: Słowo Laureata nagrody „Lux ex Silesia”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,2 (2013) 253-255

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Lux ex Silesia


autor: Nocoń, A.

tytuł: Ks. Ludwik Wrzoł (1881-1940), pedagog, tłumacz, męczennik z Gusen

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,2 (2005) 464-470

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

SAC. LUDOVICUS WRZOŁ (1881-1940), PAEDAGOGUS, TRADUCTOR, MARTYR EX GUSEN
De docto viro Ludovico Wrzoł, theologo, paedagogo, captivo in campo detentionis Gusen tractatur. Natus in pago Zabrzeg in Silesia, die 27 decembris 1881, cursum studiorum absolvit in seminario maiore oppidi Widnawa. Sacerdotio exornatus Vindobonam petivit atque lauream in facultate theologica est consecutus. Ab anno 1910 usque ad annum 1938 in ipso seminario Widnawa docuit et annis 1933-1938 munus exercuit rectoris. Maximum eius opus fuit translatio in lingua polona Collationum Patrum eximii magistri vitae monasticae Ioannis Cassiani. Obiit die 30 septembris 1940 in campo detentionis Gusen.autor: Pytlos, B.

tytuł: Wydawnictwa Fundacji "Pallas Silesia" w latach 2001-2005

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40,1 (2007) 214-219

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia ŚląskaXXI wiekFundacja "Pallas Silesia"


strona: 2 spośród: 3
«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]
znaleziono: 27 opisów(-y)