Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "miłość" | znaleziono 13 opisów(-y) | strona: 2 spośród: 2


«
[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Ryguła, P.

tytuł: El amor conyugal y su relevancia en el ámbito canónico de la época postconsiliar. Unas reflexiones en cuanto a la doctrina canónica polaca

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 607-616

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznemałżeństwosakrament małżeństwamiłość małżeńskaPolska

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Marital Love and its Significance in Postconciliar Canon Law: A Few Reflections on Polish Canon Doctrine. Abstract
The article undertakes the topic of marital love and its significance in postconciliar canon law. There are some canonists who maintain that this kind of love (or the lack of it) flows into the legal validity of canonical marriage. The article focuses in principle on Polish doctrine of the subject.
After outlining the basic ideas of the Second Vatican Council on conjugal love, the author of the article moves to an analysis of the writings of Polish canonists and theologians. Among them, he enumerates and analyses the texts of Z. Grocholewski, W. Góralski, J. Laskowski, T. Pawluk, E. Sztafrowski, K. Wojtyła, M. Żurawski.
It seems that diverse opinions about the influence of marital love on the validity of canonical marriage flow from the differences in understanding of love itself, what produces the different valuation of the mentioned influence. In general terms, the impact of love on canon law formulations is greater in authors who underline the element of will in love. To the contrary, authors who underline the less precise emotional side of love are not willing to attribute to it greater juridical meaning and, consequently, its possible impact on the validity of marriage.autor: Szymik, J.

tytuł: Pasja chrześcijańskiego życia. Benedykt XVI – tropy teologiczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) 11-25

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVImiłośćantropologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Passion of Christian Life. Benedict XVI – The Theological Trail
Through its ambiguity, the term ‘passion’ clearly shows the relationship between love and suffering, desire and sacrifice, life and death, so characteristic not only for Christian faith but also anthropology and philosophy. Universalism of Christianity, its modus vivendi, described as early as in the New Testament, and then by the Church Fathers, as the ‘way’, is a contravention of the exclusivity of cognitive ways of ancient philosophy and gnosis. The truth turns out to be accessible not only through enlightenment of the chosen ones but through a free choice – a consent to passion. It shows its uniqueness and royalty. A Christian is invited to co-participate in the passion of life through co-participation in the Passion of Christ, the King, in His suffering and death, since these two are God’s participation in the passion of humanity. J. Ratzinger/Benedict XVI convinces that cognition, passion, freedom – the greatest existential issues of a man – are accessible only in humble consent to such suffering. It makes them happen in real life and constitutes a guarantee of their reality (truth).autor: Twardy, J.

tytuł: The Importance of Listening to God's Word

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 338-350

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykaSłowo Bożesłuchanie Słowa Bożego

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DONIOSŁOŚĆ SŁUCHANIA SŁOWA BOŻEGO. Streszczenie
Człowiek ze swej istoty jest słuchaczem słowa, dzięki czemu czerpie wiedzę i mądrość życiową. Szczególnie ważne i doniosłe w jego życiu jest słuchanie samego Boga, pełni prawdy i mądrości. Religia chrześcijańska opiera się na słuchaniu i wypełnianiu słowa Bożego. Pismo Święte Starego Testamentu często mówi o wielkim znaczeniu słowa Bożego w życiu ludzi i całego narodu wybranego. Słuchanie tego słowa jest źródłem światła, nadziei, błogosławieństwa, radości i pomyślności. Dlatego człowiek powinien bardzo cenić sobie słowo Boże i żyć nim na co dzień. Jeżeli zaś nie wierzy, zamyka uszy i serce na słowo Boże, odrzuca je, czekają go nieszczęścia i kary. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus - Słowo Boże wcielone - objawia ludziom miłość Boga i wzywa do przyjmowania z wiarą dobrej nowiny. Błogosławieni są ci, którzy z wiarą słuchają słowa Bożego, zachowują je w sercu i wypełniają, a Maryja jest najlepszym tego wzorem. Każdy chrześcijanin powinien usilnie prosić Ducha Świętego o łaskę słuchania słowa dla siebie i dla swoich bliźnich. Słuchanie słowa Bożego zobowiązuje człowieka do dawania świadectwa wiary słowem i życiem. Apostołowie odważnie głosili Ewangelię; mimo prześladowań stwierdzali: "Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4,20). Dlatego kaznodzieje powinni częściej pouczać wiernych o wielkim znaczeniu słuchania słowa Bożego, zarówno w czasie liturgii, jak i poza nią, uczyć ich przyjmowania tego słowa w duchu głębokiej wiary i posłuszeństwa. Wychowywanie wiernych do słuchania słowa Bożego należy do węzłowych problemów homiletycznych.strona: 2 spośród: 2
«
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 13 opisów(-y)