Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "post" | znaleziono 26 opisów(-y) | strona: 2 spośród: 3


«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]

autor: Janczewski, Z.

tytuł: Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 171-182

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznepostpost jakościowypost ścisły

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE FAST AND THE ABSTINENCE IN THE CHURCH FROM THE CODE OF CANON LAW 1917
Summary
The abstinence and the fast are very important matters in the life in the Church. The law on this cases was changing from the year 1917. First change was after the II Vatican Council. The Constitution Paenitemini of the pope Paul VI from the 1966 year among many noveltys gave for the Bishops Conferences the licence to change the Friday abstinence to another kinds of penance. The next changes are on the Code of Canon Law of the pope John Paul II. This article is also about abstinence from meat in the polish particular law.autor: Kochaniewicz, B.

tytuł: Recepcja nauki o Matce Bożej Vaticanum II w wybranych posoborowych publikacjach

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,1 (2013) 93-101

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: mariologiaSobór Watykański IILumen gentiumKościół

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Reception of Marian Doctrine of the Vatican II in the Post-Conciliar Selected Publications
The article “Reception of Marian Doctrine of the Vatican II in the Post-Conciliar selected Publications” presents critical analysis of the recent interpretation, contained in the works of contemporary theologians. The analysis revealed that they misunderstood the intentions of the Fathers of the Council, concerning the Marian doctrine of the Dogmatic Constitution on the Church “Lumen gentium”, treating it, as a separate treatise. Such separation of the Chapter VIII from the Conciliar Constitution had a negative impact on the contemporary Mariology. Focusing on the concept of the church as the People of God led to a partial distortion of the perspective in the studies on the presence of Mary in the mystery of the Church. Lack of the concept of the Church as communio sanctorum had a negative influence on the interpretation of the conciliar Mariology.
The article suggests to take into consideration the category of communio sanctorum as a hermeneutical category for Mariology, which will allow to improve our understanding of the place and role of Our Lady in the mystery of the Church.autor: Maroń, F.

tytuł: Dzieje i ustrój biskupstwa wrocławskiego w ostatnim ćwierćwieczu przed oddzieleniem obszaru obecnej diecezji katowickiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 11 (1978) 163-231

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RERUM VICISSITUDINES ET COMPOSITIO DISCIPLINAE EPISCOPATUS WRATISLAVIENSIS TEMPORE ULTIMAE PARTIS SPATH ANTE SOLUTIONEM REGIONIS CONSTITUENDAE DIOECESIS KATOWICENSIS
Post praefatam explicationem rerum tempore officii duorum ultimorum ex occidente Germaniae in Silesiam translatorum episcoporum Kopp et Bertram conditiones dioecesis Wratislaviensis praecipue in Silesia Superiore continenter exponuntur, nempe numerus incolarum, sacerdotum, decanatuum, commissariatuum, erectio et administratio paroeciarum, educatio, officia conventus status sacerdotalis, administratio bonorum ecclesiae et beneficii, res liturgicae, sacramenta, supplicationes, instructio catechetica, societates, caritas ante et durante bello.autor: Maroń, F.

tytuł: Dzieje ośrodków kultu religijnego na Śląsku Cieszyńskim

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975) 79-129

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DE HISTORIA LOCORUM CULTUS RELIGIOSI IN SILESIA TESCHINENSI
Post contractam designationem vetustatis Silesiae Teschinensis scribitur primo de cultu communi in principio, deinde de singularibus causis, et quidem de simulacro Matris Dei in Parvo-Konczyce, de capella Providentiae Divinae in Magno-Kończyce, de beato Joanne Sarcandro, de sancto Nicolao in Pierściec, de simulacro B.M.V. in Gołys. Ad extremum brevi in conspectu ponuntur tituli vetustiorum ecclesiarum paroecialium in terra Techinensi et ostenditur similis ratio in titulis ecclesiarum reliquae Silesiae Superioris et universae Poloniae.autor: Maroń, F.

tytuł: Dzieje Pszowa jako mikroregionu górnośląskiego życia parafialnego, pątniczego i narodowego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 9 (1976) 177-230

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RES GESTAE OPPIDI PSZÓW QUAM MICROREGIONIS EFFECACITATIS PAROECIALISr PEREGRINATIONIS GENTILISQUE SILESIAE SUPERIORIS
Aditum aperiunt fundamenta paroeciae Pszów tempore secundi dimidii XIII saeculi. Sequuntur descriptiones: 1) status religiosi et rerum familiarium aetate post reformationem sacrorum vocatam, 2) originis oppidi Pszów tamquam monumenti B.M.V. visitandi, 3) tentationis transformandi paroeciaé in praelaturam monasterialem, 4) progressionis vitae religiosae et gentilis, 5) contentationis incolumitatis cultus religiosi et gentilis. Denique adumbratur Pszów praesentis aetatis.autor: Maroń, F.

tytuł: Parafia górnośląska w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 5 (1972) 151-225

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

PAROECIAE SILESIAE SUPERIORIS TEMPORE PRIMAE QUARTAE PARTIS XVIII SAECULI
Ex adhuc ineditis protocollis visitationum episcopalium, peractis annis 1719 et 1720 et depositis in tabulariis partim Curiae Metropolitanae Cracoviensis, partim Curiae Archiepiscopalis Wratislaviensis, descripsimus omnia ad curam animarum pertinentia in paroeciis limitatis anno 1925 per erecti onem dioecesis Katowicensis. Peropportune accidit, ut annis 1719 et 1720, id est post interitum contrareformationis et annis proximis ante bella silesiaca, secantia Silesiam in partera, "prussicam" et "austriacam", non modo episcopus auxiliaris Elias Daniel de Sommerfeld, qui mandato habuit ab episcopo-ordinario wratislaviensi Francisco Ludovico de Neuburg, sed etiam canonicus cathedralis et doctor utriusque iuris Dominicus Łachman, mandatarius episcopi-ordinarii cracoviensis Constantini Felrciani in Szaniawy Szaniawski ultima vice ante permutationes politicas visitationem in decanatibus silesiacis peregissent. Universum commentarium distribuimus in tres partes terrestres fere eiusdem amplitudinis: 1) Silesiam Tessinensem, 2) decanatus silesiacos pertinentes ad dioecesim wratislaviensem, 3) decanatus bythomiensem et plessensem, pertinentes ad episcopatum cracoviensem. Descriptis proprietatibus paroeciarum decanatuumque contentionem fecimus quoad statum curae animarum in istis regionibus et dioecesibus.autor: Maroń, F.

tytuł: Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli "De salute animarum"

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 4 (1971) 187-248

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ACTIO FORMATIONIS SPECTANTIS AD ORIENTEM CONFIMI EPISCOPATUS WRATISLAVIENSIS ET CONSISTENS IN EVENTIBUS POLITICIS SAECULO XVIII EXEUNTE ET XIX INSCIPIENTE. COLLATIO ORIGINIS BULLAE "DE SALUTE ANIMARUM"
Ex articulo XIII conventus Peter sbur gens is de die 26/15 ianuarii 1797 a. termini dioecesani cum finibus territorii occasione secuinidae (1793) et tertiae (1795) parti tionis Polonia e occupati congruendi essent. Qua de causa Fridericus Gulielmus III, rex Borussiae, incipiente mense februarii 1798 a. episcopo cracoviensi omnia iura ad partem per se occupatam dioecesis cracoviensis, id est ad decanatus leloviensem et severiensem in regione districtuum czenstochoviensis, pilicensis et severiensis, et insuper ad episcopales pagos Chełm, Imielin et Kosztowy in regione plessnensi detraxit et in episcopum wratislaviensem transfudit et papam ad rem confirmandam certiorem fecit. Curia episcopalis wratislaviensis, contra voluntatem regis iurisdictione delegata ab episcopo cracoviensi assecuta, administrationem totius regionis - Nova Silesia nuncupatae - Martino Siemieński, parocho in Koziegłówki et posteriori episcopo-suffraganeo gnesnensi, mandavit. Publicam incorporationem Ignatius Raczyński, episoopus posnaniensis et delegatus apostolicus, die 5 maii 1801 a. in oppido Żarki, breve papae Pii VII de die 9 septembris 1800 a. Accepto, peregit. Post conditionem terrae warszawiensiis principis imperio subiectae, in cuius terminis etiam "Nova Silesia" amplecta erat, episoopus wratislaviensis adminiistrationem huius regionis archiepiscopo gnesnensi ad tempus delega vit. Sed incipiente anno 1811 gubernatio warszawiensis ab episcopo wratislaviensi restitutionem illius regioinis ad dioeceisim cracoviensem repetivit. Tune episcopus sub vi regis Borussiae in restitutionem ea conditione consensit, ut antea administratio decanatuum plesnesis et bythomiensis, ab initie ad dioecesim craooviensem pertinentium, in episcopum wratislaviensem transfunderetur. Quberinatione waiszaviense consentiente episcopus cracoviensis die 22 novembris 1811 a. Illam delegationem dedit. Denique bulla "De salute animarum" de die 16 iulii 1821 a. incorporationem decanatuum plessnensis et bythomiensis ad dioecesim wratislaviensem declaravit.autor: Maroń, F.

tytuł: Stulecie dekanatu mysłowickiego na tle problemów narodowych i społecznych, związanych z rozwojem przemysłowym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 3 (1970) 243-285

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CENTUM ANNORUM DECANATUS MYSLOWICENSIS RESPECTU PATRIARUM ET SOCIABILIUM QUESTIONUM PROGRESSIONI INDUSTRIAE ADIUNCTARUM
Decanatus myslowicensis, maturius pars decahatus bytomiensis, erectus est die 28 augusti 1868 a. et complexus est huius temporis paroecias Bogucice, Chorzów, Dziećkowice, Katowice, Królewska Huta, Mysłowice et novoerectam paroeciam Roździeń scilicet Szopienice. Anno 1849 - iuxta annuarium dioecesis wratislawiensis - in illis paroeciis inter 41 266 catholicos habita ve runt 410 germani. Progressio industriae locorum postulavit amplificationem incolarum numeri, exstructionem novarum coloniarum, exaedificationemque villarum, quae adhuc fuerant. Lucrum operariorum metallorum et officinarum exiguum et insufficiens ad sustentationem familiae erat. Tempore discidii, quod vocatur "Kulturkampf", non tantum Ecclesia catholica sed etiam sermo riativus in nostra regione impugnati sunt et lingua polonica ex scholis et officiis exclusa in vita familiari et ecclesiis persevera vit. Qua de causa post mitigationem vocati "Kulturkampf" ex una parte multitudo hominum pugnavit, ut lingua vernácula in scholas et officia induceretur, ex altera parte gubernium prussicum omnes et omnia, quae polonice erat, persecutum est. Interim in crescentibus pagis forsique novae paroeciae et ecclesiae erectae sunt, nempe in Brzezinka, Dąb, Hajduki, Katowice - altera paroecia -, Królewska Huta - altera paroecia -, Lipine, Świętochłowice, Załęże. Anno 1908 immutatus decanatus myslowicensis continuit paroecias Brzezinka, Bogucice, Dąb, Dziećkowice, Katowice - duas paroecias -, Mysłowice, Szopienice, Załęże atque a decanatu bytomiensi disiunctas paroecias Michalkowice et Siemianowice, ad quas accessae sunt novoerectae paroeciae Mała Dąbrówka, Janów-Giszowiec, Siemianowice-secunda paroecia. Primo bello mundi finito et plebiscito peracto totus decanatus myslowicensis cum aliis partibus Silesiae Superioris ad republicam Poloniam adiunctus est et membrum per bullam "Vixdum Poloniae unitas" de die 28 octobris 1925 a. erectae dioecesis Katowicensis formavit. Sed iam tempore administrationis apostolicae transmutatio decanatus a. 1923 exsecuta est et separatis Katowice cum confinibus paroeciis permanebant Brzezinka, Dziećkowice, Janów, Mysłowice, et assignatae sunt decanatu myslowicensi Lędziny, Chełm, perinde novoerectae paroeciae Imielin, Krasowy, Nowy Bieruń, posterius Bojszowy et Brzęczkowice. Eo modo decanatus usque ad hoc tempus omnino industrialis immutatus est in decanatum maxima ex parte ruralem, qua de causa universa questus inopia paululum percepta erat. Annis occupations inter 22 sacerdotes decanatus quinqué in castris concentratis trucidati sunt. Post vacationem ab occupantibus centra curae anirnarum et novae ecclesiae in Hołdunów, Urbanowice, Giszowiec, Morgi, Wesoła conditae sunt. Nova temperatione a. 1955 peracta decanatus myslowicensis sequentes paroecias continebat: Brzezinka, Brzęczkowice, Chełm, Dziećkowice, Giszowiec, Imielin, Janów, Krasowy, Morgi, Mysłowice, Szopienice, Wesoła cum 35 sacerdotibus curam animarum agentibus et fere 110 000 catholicis. Die 19 iunii 1969 a. peracta est novissima dismembratio, qua secuta infra términos decantus remanent paroeciae: Brzezinka, Brzęczkowice, Dziećkowice, Krasowy, Morgi, Mysłowice, Wesoła, explentes decreta II Concilii Vaticani.autor: Maroń, F.

tytuł: Tematy górnośląskich konwentów dekanalnych w latach między kulturkampfem a I wojną światową

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 10 (1977) 201-259

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RES PROPOSITAE CONVENTUUM DECANALIUM SILESIAE SUPERIORIS ANNIS POST ITA VOCATUM KULTURKAMPF USQUE AD PRIMUM BELLUM GENTIUM
In commentatione inscripta: "Res propositae conventuum decanalium Silesiae Superioris annis post ita vocatum kulturkampf usque ad primum bellum gentium" delatae ad huius temporis episcopum wratislaviensem Georgium Kopp relationes conventuum annuorum in vicariatibus foraneis pertinentibus ad hodiernam dioecesim Katowicensem et continentes in fasciculis sequentes quaestiones et deliberationes: 1) Clerici et eorum existentia, 2) Reductio fundationum, 3) Liturgica, 4) Cura animarum in genere, 5) Cura animarum iuventutis, 6) Oppugnatio oblectationum et ebriositatis, 7) Associationes, 8) Schola: a) explicatio generalis, b) contentio linguae vernaculae, e) custodia instructionis religiosae, d) missio canonica, 9) Familia ecclesiastica, 10) Varia breviter disseruntur.autor: Podzielny, J.

tytuł: Autorytet Biblii w tradycji ewangelickiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,1 (2011) 142-148

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia protestanckaLuter, MarcinBibliasola scriptura

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The authority of the Bible in evangelical tradition. Summary
The Bible in protestant tradition inherits exceptional meaning. There is nothing else along with The Bible that would present of equal or similar value for evangelical theology. Highest merits for elaborating such great respect to the Holy Scripture shall be awarded to the Father of Reformation – Martin Luther. In accordance with the sola scriptura reformative rule formed by him, the only normative value in the life and faith of Evangelical Churches is presented by the Bible. Such position is adopted by all post-Reformation Churches continuously. The rejection of Magisterium Ecclesiae may however lead to the risk of polysemantic and subjective interpretation of biblical chapters by the worshipers of evangelical denomination.strona: 2 spośród: 3
«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]
znaleziono: 26 opisów(-y)