Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE



1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "filozofia" | znaleziono 32 opisów(-y) | strona: 3 spośród: 4


«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]

autor: Kania, W.

tytuł: Descansa la filosofía moral en un error?

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006) 93-102

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Czy filozofia moralna opiera się na błędzie?
Czy filozofia moralna opiera się na błędzie? Takie kontrowersyjne pytanie stawia w swoim eseju Harold Arthur Prichard (1871-1947), profesor filozofii moralnej w Corpus Christi College w Oxfordzie. Odpowiedź pozytywną na postawioną kwestię upatruje w nieuprawomocnionym sposobie uzasadniania obowiązków moralnych. Dotychczasowa filozofia, wedle brytyjskiego filozofa, próbowała tłumaczyć powinności moralne, odwołując się do idei dobra zawartego w danym działaniu lub wytworzonego na jego skutek. Prichard próbuje udowodnić, że pojęcie obowiązku nie implikuje pojęcia dobra. Obowiązek można wyprowadzić tylko z obowiązku. To radykalne twierdzenie Prichard próbuje uargumentować, powołując się na intuicję i na to, co powszechnie myślimy, wypełniając obowiązki moralne. Niniejszy artykuł przedstawia i poddaje krytycznej analizie wybrane poglądy brytyjskiego filozofa. Aczkolwiek trudno zgodzić się z twierdzeniami Pricharda, niemniej sposób, w jaki uprawia filozofię, pomaga w twórczej refleksji nad podstawowymi zagadnieniami teorii etyki.



autor: Kania, W.

tytuł: O przebaczeniu indywidualnym i kolektywnym. Refleksja filozoficzna

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 59-69

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: filozofiaprzebaczeniepojednanie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

About Individual and Collective Forgiveness: A Philosophical Reflection. Summary
In the last decades, a topic of forgiveness has gained great importance on a social level. The work of Truth and Reconciliation Committee and apologies offered by political and religious leaders are representative signs of “collective forgiveness”. In this paper, I show first the object and essence of forgiveness using Hildebrand’s distinction between disvalue and objective evil for a person. I explain from the perspective of a harmful relationship between two individuals what forgiveness is not. Then I show conditions which should be fulfilled to forgive and to receive forgiveness. An analysis of individual forgiveness gives us a proper tool to understand the collective one. I argue that in a strict sense we can not talk about collective forgiveness. It is better to speak about the process of social, religious or political reconciliation. This process leads to “purification of memory” and builds up new relationships between two feuding groups. A healed past gives hope for a good future.



autor: Kania, W.

tytuł: Libertad y cautiverio. Inspiraciones hegelianas de la filosofía del drama de Józef Tischner

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,1 (2012) 121-129

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: filozofia dramatuwolnośćniewolawyzwolenie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

This paper shows the connection between Hegel’s Phenomenolgy of Spirit idea of lord and bondsman and the philosophy of drama of Tischner. After the presentation of the basic notions of the philosophy of drama (time, world-stage, man, agathological horizon) and the dialogical and intentional opening of man toward other man, it is analyzed in the particular subject of human freedom. The use of the dialectical figure of lord and bondsman helps Tischner in drawing a proper perspective of the drama of human freedom. The last part of this paper dedicated to liberation reveals a critical attitude of Tischner toward Hegelian philosophy.



autor: Malmon, M.

tytuł: Anselm of Canterbury’s quattuor modi volendi or how to avoid accusing God of sin and evil

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47,1 (2014) 43-51

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Anzelm z Canterburyfilozofiascholastykateodycea

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The paper is an attempt to put into focus the problem discussed by Kathryn R. Rogers and Hugh McCann whether or not Anselm of Canterbury makes God responsible for sin and evil. The obvious Anselmian text to refer to is that of the Philosophical Fragments, in which Anselm presents his understanding of the four ways of willing something (quattuor modi volendi), something which neither Rogers nor McCann seem to take into account.
The whole purpose of Anselm’s distinguishing between four types of willing is to enable one to interpret properly passages of Scripture where God’s will is referred to and, one may add, to help scholars such as Rogers and McCann find a simple way out of the labyrinth, in which, it would seem, they have lost themselves in.



autor: Marzęda, W.

tytuł: Obrona Kartezjusza. O toposie dualizmu w badaniach nad umysłem

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) 251-262

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: filozofiaKartezjuszargumentacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Apology of Descartes. About a Certain Topos in the Philosophy of Mind
The article describes the topos of the Cartesian dualism, characteristic for different trends in philosophy of mind. The topos is based on the well-known argument against soul existence: it assumes that if soul and body exist, there must be also causal relations between them. But it seems impossible, because we can think about causes only in a physical sense. So only bodily relations are comprehensible and body cannot cause something that is non-corporeal and vice versa.
Author of the article points that on the one hand, this strict dualism does not belong to Cartesian philosophy, and on the other hand, this argumentation fails because there is a wide range of relations (for example logical or social) that are not physical. So he reaches conclusion that the Cartesian topos in the philosophy of mind is based on the so-called straw man fallacy.



autor: Ogrodnik, B.

tytuł: Czas i wieczność

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31 (1998) 71-79

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: filozofiaIngarden, Romanontologia przedmiotu realnegoczaswieczność

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

TIME AND ETERNITY
Summary 1. The subject of this article is problem of connection between time and eternity. The solvation of this problem depends on a kind of ontology, on basis of which this problem is formulated. The most suitable ontology for this purpose is - in my opinion - Ingarden's ontology of real objects. However this ontology must be in a few aspects modified and developed. 2. The first part of this article presents thesis which belong to mentioned ontology. Those thesis will be used in second part of this article, which is devote to connection between time and eternity. The third part contains brief discussion of selected philosophical and theological concepts similar to the proposal presented in previous parts. Thesis: 3. Eternity understood as eternal "now" is the principle of unity of worldprocess. In this sense eternity is transcendent respect to the world. 4. Every "now" of a real object participates in eternity. So eternity penetrate the world and in this manner eternity is immanent in the world.



autor: Orzechowski, W.

tytuł: Obrona Edyty Stein koncepcji filozofii wobec krytyki Josefa Stallmacha i Karla-Heinza Lembecka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) 315-328

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Stein, Edytafilozofiamistykapoznanie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Apology of Edith Stein’s Idea of Philosophy against Objections of Joseph Stallmach and Karl-Heinz Lembeck
Edith Stein proposed the conception of philosophy that is strictly different than any other. She postulated that philosophy should adapt some theses of theology to be able to explain correctly and ultimately the whole reality. I presented and analyzed the critiques made by Joseph Stallmach and Karl-Heinz Lembeck that were published on Edith stein’s conception of philosophy. I also made an apology of this conception and marked new patches of understanding the relation between philosophy and theology and of considering a mystical experience and alive faith as sources of knowledge.



autor: Otisk, M.

tytuł: From the proof of God’s existence to the abacus

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47,1 (2014) 52-61

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Anzelm z CanterburyfilozofiaBoecjuszscholastyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

This paper deals with observing the peripatetic motives and influences of Boethius on the education and thinking of the late 10th and 11th centuries. The connection between Anselm‘s proofs of G od‘s existence from Monologion and Proslogion and so called mensa geometricalis, i.e. the abacus, a counting board used for arithmetical calculations and geometrical demonstrations circa 1,000 A.D., is presented as the entirely natural way of peripatetic interpretation of the intellectual world of Anselm of Canterbury, initiated by Franciscus Salesius Schmitt, through a search for other traces of Aristotelian heritage in the 11th century and in the period around the year 1,000 (primarily under the influence of Boethius‘s texts).



autor: Panek, M.

tytuł: Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000) 191-199

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: filozofiaantropologiaMarcel, Gabrielczłowiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CONCEPT OF HUMAN BEING IN THE PHILOSOPHY OF G. MARCEL
Summary
After Gabriel Marcel, human being is a principal subject of any philosophical research. Only the understanding of a human being makes it possible to understand the world. A philosopher reaches the mystery of human existence when personally and internally experiencing himself. However, a philosopher never explains the reality recognised in his internal experience; he keeps describing it. Human being is permanently directed towards development, towards the search of the fullness of his existence. This is done by realising interpersonal relations - especially, all "I"-"you" relations. This type of relations are initiated on the basis of the specific identity between the human "I" and other human beings, when a new reality "us" is being created. In the "I"-"you" relations the second person discovers the subject-one for himself. The human being attains his full identity exclusively in the case of another person becoming for him a "you". The principal kinds of the "I"-"you" relations are: love, hope and believe definitely unified with faith. In these relations human being transcends himself and participates either in the human "you", or in the divine "YOU".



autor: Rembierz, M.

tytuł: Lux in tenebris lucet. Metafizyczny wymiar światła i widzialności świata w refleksji filozoficznej i teologicznej K. Michalskiego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31 (1998) 237-273

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: filozofiahistoria filozofiihistoria filozofii w PolsceMichalski, Konstantyświatło


strona: 3 spośród: 4
«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]
znaleziono: 32 opisów(-y)