Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "miłość" | znaleziono 13 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Cuda, J.

tytuł: L'homme a la recherche de son identité et de sa réalisation. Un paradigme herméneutique de théologie fondamentale

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 131-142

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU ZROZUMIENIA SWEJ TOŻSAMOŚCI I JEJ REALIZACJI. HERMENEUTYCZNY PARADYGMAT TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ
Hermeneutyczne poszukiwania naukowej i filozoficznej refleksji nie dysponują "ostatnim słowem" wyjaśniającym "całościowo" toż samość człowieka. Wpisana w jego definicję konieczność takiego wyjaśnienia (Fides et ratio 1; 27) spotyka się z koniecznością uwzględnienia odkrywalnej w "tekście historii" Chrysto-logicznej przemowy Boga (FR 11). Objawiona "opowiedziana" tożsamość człowieka ("tożsamość narracyjna"), w swej dialogicznej strukturze (schemat), jest "obietnicą" i "zadaniem". Realizowany tą strukturą proces antropogenezy (teoria działania) jest także procesem identyfikacji. Istotnym komponentem tak wyjaśnionej tożsamości człowieka jest więc decyzja (odpowiedź), motywowana (komplementarnie) antropologiczną wiedzą ("całościową" i "częściową"). W antropologice tej motywacji rozum i wiara dopełniają się wzajemnie. W eschatologicznym otwarciu tego procesu, kryterium racjonalności zawierzenia objawionej antropologii jest społeczna miłość. Miłość jest jedyną nadzieją ostatecznego zrozumienia i zrealizowania tożsamości człowieka.autor: Dola, T.

tytuł: Krzyż odpowiedzią Boga na grzech człowieka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 347-356

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: soteriologiakrzyżgrzechmiłośćuniżenie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Das Kreuz als Gottes Antwort auf die Sünde des Menschen. Zusammenfassung
Die im Artikel geführten Erwägungen stützen sich auf die im Augustinus Werk De civitate Dei (XIV, 28) enthaltene Opposition zwischen der in der Formel amor sui usque ad contemptum Dei (die bis zur Verachtung Gottes gesteigerte Selbstliebe) ausgedrückten Haltung und der als amor Dei usque ad contemptum sui (die bis zur Verachtung seiner selbst gehende Gottesliebe) bezeichneten Haltung. Die erste Formel bestimmt das Wesen der menschlichen Sünde, die zweite drückt die Antwort Gottes auf den freien Akt des menschlichen Widerspruchs dem Schöpfer gegenüber aus. Die Sünde tauchte in der Welt auf, als Adam der Versuchung erlag, wie Gott zu werden und wie Er Gut und Böse zu erkennen (Gen 3,5). Das Gegenteil dieser sündigen Haltung war die gerechte Tat des zweiten Adam – Christus, der Gott Vater gehorsam sich selbst bis zum Tod, und zwar dem Tod am Kreuz, erniedrigt (Flp 2,8). Die im Kreuz Christi anwesende grenzenlose Liebe Gottes dem Menschen gegenüber ist seine Antwort auf die menschliche Entscheidung der Verneinung Gottes im Namen der Liebe des Menschen zu sich selbst.autor: Górski, J.

tytuł: Trynitarne uzasadnienie misyjnej natury Kościoła

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25-26 (1992-93) 57-68

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: misjologiaKościółmiłośćTrójca

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER TRINITÄRISCHE BEGRÜNDIGUNG DER MISSIONSWESENS DER KIRCHE
Die Kirche hat eine große Aufgabe: Die Person, das Wort, das Werk Jesu Christ in der Geschichte immer neu zu verwirklichen, durch die Sendung. Die Konzilsdokumente scheint uns die Sendung als Werk der Vater, der Sohnes und der Heiliger Geist. Der Trinitärische Begründigung der Missionstätigkeit der Kirche ist das Grund der Konzilmissionsidea in Missionsdekret Ad Gentes und sowie in alle andere Dokumente, besonders der Konstitution Über die Kirche. Die vorliegende Artikel befasst sich die Trinitärische Grundverständnis der Missionstätigkeit der Pilgernde Kirche (AG 2).autor: Kapłańska, J.

tytuł: Miłość nadająca życiu sens – zestawienie myśli Ericha Fromma i Hansa Ursa von Balthasara

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) 376-387

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Fromm, ErichBalthasar, Hans Urs vonmiłość

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Love that Gives Life Meaning – a Juxtaposition of the Thoughts of Erich Fromm and Hans Urs von Balthasar
Among thinkers dealing with the subject of love, Erich Fromm and Hans Urs von Balthasar deserve special attention. Both, making love one of the most important issues in their scientific considerations, treat it as a solution to human difficulties and something that gives meaning to life. They make an in-depth analysis of society, people and the times in which they live and, as part of this reflection, present a multi-faceted approach to the issue of love. Their views, and in particular the differences in their perception of love, are also interesting due to their similar cultural and historical context (similar life years). The article, having regard to the different methodology used by the authors and a different perspective (psychological, philosophical or theological), shows the similarities and differences in their thoughts, and also shows that Hans Urs von Balthasar goes a step further than Erich Fromm, moving and analysing love on spaces unknown to the latter.autor: Kluz, M.

tytuł: Jezus ucieleśnieniem miłości doskonałej w świetle Deus caritas est Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) 131-145

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVIDeus caritas estJezus Chrystusmiłość

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Jesus as Perfect Love Incarnate in the Light of Deus Caritas Est of Benedict XVI
The topic of Christian love with its fundamental meaning has been present in theological reflection of the Catholic Church for ages. It does not mean that this topic has been outdated. Quite the opposite, the message about God who is Love and the human answer to the love of God, still should be conveyed to people. The centre of God’s plan of love is in Christ. Love has been visible and tangible in Him. In this perspective the encyclical of Benedict XVI Deus Caritas Est is situated. Following this encyclical on the topic of love, as a starting point, we should accept the first source of love which is Jesus Christ. He, as an embodiment of perfect love, constitutes the criterion for recognizing the true Christian love.autor: Niewiadomski, K.

tytuł: Godność człowieka w świetle przykazania miłości nieprzyjaciół. Na podstawie pism świętego Tomasza z Akwinu i błogosławionego Jana Dunsa Szkota

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,2 (2015) 371-387

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Tomasz z AkwinuJan Duns Szkotgodność człowiekamiłość

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Dignity of a Human Person in the Light of the Commandment to Love One’s Enemies. On the Basis of Writings of St. Thomas Aquinas and Bl. John Duns Scotus
The dignity of a human person is set forth by many different realities, also by the law of the Gospel. In this context it appears to be an important commandment to love your enemies which is a special case of the commandment to love your neighbour. It is thoroughly analyzed by great scholastic scholars, from among which St. Thomas Aquinas and Bl. John Duns Scotus have been chosen in order to collate their thoughts. They appear similar: one shall love in a human person what is God’s gift, but not what is evil. Because according to the Biblical Law a human should always be loved, so also an enemy never completely loses his or her human dignity in any moment of his or her life. The enemy preserves some part of God’s resemblance which can be loved despite the worst sins. The human dignity is inalienable and universal.autor: Pastwa, A.

tytuł: Sacerdos iustitiae veritatem de matrimonio dicit. Die Eigenart des Amtes eines Kirchenrichters und deren ekklesiologische Voraussetzungen

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 430-442

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznesąd kościelnysędzia kościelny

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

SACERDOS IUSTITIAE VERITATEM DE MATRIMONIO DICIT. EKLEZJOLOGICZNE PRZESŁANKI SPECYFIKI URZĘDU SĘDZIEGO KOŚCIELNEGO. Streszczenie
Najwyższym powołaniem sędziego kościelnego jest "posługa prawdzie i miłości (caritas) w Kościele i dla Kościoła" (Jan Paweł II). Odkrycie na nowo w posoborowym magisterium papieskim niniejszej reguły śmiało można uznać za kamień milowy w pracach badawczych nad specyfiką urzędu sędziego kościelnego. Konsekwentnie - od strony negatywnej - trzeba dziś akcentować, że funkcji sędziowskiej wykonywanej w Kościele nie da się zamknąć w obrębie autonomicznego, separacyjnie rozumianego ius dicere, a mianowicie opartego na prawie materialnym i osiągniętego na drodze określonej prawem procesowym, ustalenia w wyroku sądowym, jaka norma wiąże tego, kogo wyrok dotyczy. Optyka podstawowej zasady eklezjologicznej: communio, sytuuje bowiem urząd sędziowski w obrębie jednej (niepodzielnej) władzy kościelnej, odnosząc go wprost do sakramentalnego "reprezentowania" Pana (poprzez urząd biskupa diecezjalnego) w potrójnej funkcji: uświęcania, nauczania i pasterzowania. Sprawowanie w Kościele władzy sądowniczej to nic innego jak wykonywanie unius sacrae potestatis zawsze związanej z aktualizacją tria munera Christi - trzech wymiarów jednej misji i posługi Chrystusa. Pełnić zatem wiernie posługę sędziowską znaczy: być "do końca" świadomym eklezjalnej nierozdzielności ról - z jednej strony kapłana, nauczyciela i duszpasterza, z drugiej sprawiedliwego sędziego. Wyłącznie w takim kontekście może być współcześnie głoszona prawda, że ius dicere specyfikuje wymienioną posługę. Od strony pozytywnej - w posoborowym magisterium papieskim kierowanym do pracowników wymiaru sprawiedliwości (alokucje do Roty Rzymskiej) wypada dostrzec chrystologiczny paradygmat w ukazywaniu specyfiki urzędu sędziego kościelnego. Posługa dicere ius in Ecclesia jest wykonywana w imię Jezusa Chrystusa i nie kto inny, jak tylko Chrystus w każdej służebnej aktywności kościelnego wymiaru sprawiedliwości pozostaje jedynym Sędzią, Fundamentem i Miarą wszelkiego sądzenia w Kościele. Tu leży odpowiedź na pytanie, dlaczego urząd i posługa sędziego kościelnego mają, w świetle wzorcowego określenia św. Grzegorza Wielkiego, rys par excellence kapłański. Jeśli przyjąć, że służba na wzór Chrystusa Arcykapłana, który "nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10,45), identyfikuje posługę apostolską, to realizowane w duchu kapłańskim ministerium iustitiae (we wszelkiej aktywności sędziego) zakłada konsekwentne wcielanie zasady, której na imię diaconia. Owo mocno zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej kryterium każe widzieć - w ramach oryginalnego porządku prawnego określonego przez Miłość - służebną funkcję sędziego kościelnego w kształtowaniu komunii wiernych in caritate poprzez bycie "efektywnym mistrzem konkretnej diaconia w stosunku do każdego człowieka, a nade wszystko chrześcijanina" (Jan Paweł II).autor: Ryguła, P.

tytuł: El amor conyugal y su relevancia en el ámbito canónico de la época postconsiliar. Unas reflexiones en cuanto a la doctrina canónica polaca

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 607-616

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznemałżeństwosakrament małżeństwamiłość małżeńskaPolska

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Marital Love and its Significance in Postconciliar Canon Law: A Few Reflections on Polish Canon Doctrine. Abstract
The article undertakes the topic of marital love and its significance in postconciliar canon law. There are some canonists who maintain that this kind of love (or the lack of it) flows into the legal validity of canonical marriage. The article focuses in principle on Polish doctrine of the subject.
After outlining the basic ideas of the Second Vatican Council on conjugal love, the author of the article moves to an analysis of the writings of Polish canonists and theologians. Among them, he enumerates and analyses the texts of Z. Grocholewski, W. Góralski, J. Laskowski, T. Pawluk, E. Sztafrowski, K. Wojtyła, M. Żurawski.
It seems that diverse opinions about the influence of marital love on the validity of canonical marriage flow from the differences in understanding of love itself, what produces the different valuation of the mentioned influence. In general terms, the impact of love on canon law formulations is greater in authors who underline the element of will in love. To the contrary, authors who underline the less precise emotional side of love are not willing to attribute to it greater juridical meaning and, consequently, its possible impact on the validity of marriage.autor: Szymik, J.

tytuł: Pasja chrześcijańskiego życia. Benedykt XVI – tropy teologiczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) 11-25

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVImiłośćantropologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Passion of Christian Life. Benedict XVI – The Theological Trail
Through its ambiguity, the term ‘passion’ clearly shows the relationship between love and suffering, desire and sacrifice, life and death, so characteristic not only for Christian faith but also anthropology and philosophy. Universalism of Christianity, its modus vivendi, described as early as in the New Testament, and then by the Church Fathers, as the ‘way’, is a contravention of the exclusivity of cognitive ways of ancient philosophy and gnosis. The truth turns out to be accessible not only through enlightenment of the chosen ones but through a free choice – a consent to passion. It shows its uniqueness and royalty. A Christian is invited to co-participate in the passion of life through co-participation in the Passion of Christ, the King, in His suffering and death, since these two are God’s participation in the passion of humanity. J. Ratzinger/Benedict XVI convinces that cognition, passion, freedom – the greatest existential issues of a man – are accessible only in humble consent to such suffering. It makes them happen in real life and constitutes a guarantee of their reality (truth).autor: Twardy, J.

tytuł: The Importance of Listening to God's Word

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 338-350

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykaSłowo Bożesłuchanie Słowa Bożego

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DONIOSŁOŚĆ SŁUCHANIA SŁOWA BOŻEGO. Streszczenie
Człowiek ze swej istoty jest słuchaczem słowa, dzięki czemu czerpie wiedzę i mądrość życiową. Szczególnie ważne i doniosłe w jego życiu jest słuchanie samego Boga, pełni prawdy i mądrości. Religia chrześcijańska opiera się na słuchaniu i wypełnianiu słowa Bożego. Pismo Święte Starego Testamentu często mówi o wielkim znaczeniu słowa Bożego w życiu ludzi i całego narodu wybranego. Słuchanie tego słowa jest źródłem światła, nadziei, błogosławieństwa, radości i pomyślności. Dlatego człowiek powinien bardzo cenić sobie słowo Boże i żyć nim na co dzień. Jeżeli zaś nie wierzy, zamyka uszy i serce na słowo Boże, odrzuca je, czekają go nieszczęścia i kary. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus - Słowo Boże wcielone - objawia ludziom miłość Boga i wzywa do przyjmowania z wiarą dobrej nowiny. Błogosławieni są ci, którzy z wiarą słuchają słowa Bożego, zachowują je w sercu i wypełniają, a Maryja jest najlepszym tego wzorem. Każdy chrześcijanin powinien usilnie prosić Ducha Świętego o łaskę słuchania słowa dla siebie i dla swoich bliźnich. Słuchanie słowa Bożego zobowiązuje człowieka do dawania świadectwa wiary słowem i życiem. Apostołowie odważnie głosili Ewangelię; mimo prześladowań stwierdzali: "Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4,20). Dlatego kaznodzieje powinni częściej pouczać wiernych o wielkim znaczeniu słuchania słowa Bożego, zarówno w czasie liturgii, jak i poza nią, uczyć ich przyjmowania tego słowa w duchu głębokiej wiary i posłuszeństwa. Wychowywanie wiernych do słuchania słowa Bożego należy do węzłowych problemów homiletycznych.strona: 1 spośród: 2
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 13 opisów(-y)