Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Myszor, J. | znaleziono 55 opisów(-y) | strona: 5 spośród: 6


«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [>>]

autor: Myszor, W.

tytuł: Dialog zbawcy. Wstęp i tłumaczenie utworu z biblioteki z Nag Hammadi (Nag Hammadi Codex III, 5)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003) 490-503

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER DIALOG DES ERLÖSERS
Der Dialog des Erlösers (NHC III, 5) ins Polnisch übersetzt und eingeleitet von Wincenty Myszor. In der Einleitung wird die Frage der Verfasserschaft, so wie die neutestamentliche Tradition und einige inhaltliche Probleme besprochen.autor: Myszor, W.

tytuł: Egzegeza o duszy. Wstęp, tłumaczenie i komentarz: Nag Hammadi II, 6

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,2 (2004) 179-190

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L'ESEGESI SULL'ANIMA. INTRODUZIONE, TRADUZIONE E COMMENTO: NAG HAMMADI II, 6
L'opera gnostica proveniente dalla biblioteca gnostica di Nag Hammadi, intitolata L'esegesi sull'anima viene presentata nell'articolo. L'introduzione tratta la critica del testo, il tempo della composizione e l'ambiente, il carattere gnostico e parenetico dell'opera, il rapporto delle ciitazioni bibliche con le versioni di testi biblici e la sua struttura. La maggior parte dell'articolo occupa la traduzione accompagnata dalle note.autor: Myszor, W.

tytuł: Origene et les gnostiques. État de la question˙

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 48-57

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ORYGENES I GNOSTYCY. STAN BADAŃ
Artykuł dotyczy związków teologii Orygenesa i chrześcijańskich gnostyków, tak w zakresie podobieństw jak i różnic. Wiadomo, że Orygenesa należał do polemistów antygnostyckich, ale jednocześnie w niektórych rozwiązaniach problemów teologicznych zbliżał się do poglądów chrześcijańskich gnostyków. Przedstawiono poglądy na to zagadnienie takich badaczy myśli Orygenesa i gnostyków, jak H. Jonas, J. Danielou, R. Gögler, G. Quispel i H. Strutwolf. W zakresie tematyki teologicznej, w której myśl Orygenesa mogła się spotkać z myślą gnostycką, wyróżnia się zagadnienie stwórcy i zbawcy, ujęcie "natury" (physis), zagadnienia chrystologiczne i eschatologiczne. Nowe teksty źródłowe, oryginalne utwory chrześcijańskich gnostyków z koptyjskiej biblioteki z Nag Hammadi umożliwiają na nowo przebadania tego zagadnienia. Chodzi o "Ewangelię prawdy", "Ewangelię Filipa", "Wypowiedź o zmartwychwstaniu", a przede wszystkim o "Tractatus Tripartitus" z I kodeksu z Nag Hammadi. Wydawca tego tekstu, E. Thomassen, wyraźnie dopuszcza związki teologii Orygenesa i gnostyków, i to w wymiarze wpływów Orygenesa na poglądy chrześcijańskich gnostyków. Utwory chrześcijańskich gnostyków pozwalają także na badanie "niedokończonych" wątków teologicznych w pismach Orygenesa i gnostyków, wątków, które zostały przerwane w kościelnej tradycji przez polemikę antygnostycką, która odrzucając en bloc wszystkie poglądy gnostyków, mogła także porzucić myśli, które mogły się okazać twórcze w teologii w ogóle. Podobnie jak stało się z teologią Orygenesa, której ślady zaginęly nie tylko przez zniszczenie niektórych jego pism, ale także przez brak zrozumienia albo prymitywną polemikę z orygenizmem.autor: Myszor, W.

tytuł: Eugnostos [Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, Nag Hammadi Codex III, p.70,1-90,12]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006) 44-52

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Eugnostos. [Introduzione, traduzionee dal copto, Nag Hammadi Codex III, p.70,1-90,12.]
L'introduzione e la traduzione dell'«Eugnostos» presentano un'opera conservata nella versione copta nella biblioteca di Nag Hammadi. Primi versetti, che provengono dalla redazione finale dell'opera, conferiscono al Testo la forma di una lettera. Nel resto della composizione mancano però i tratti caratteristici al Genere epistolare, ma quelli presenti permettono di classificare il testo al Genere di trattato filosofico-teologico, che comprende gli insegnamenti in forma di riflessioni e motivazioni razionali. Il contenuto si presenta diverso dalle idee gnostiche: positivo concetto di Dio, concentrazione sulla metafisica ed assenza delle riflessioni sul mondo visibile, non negativa visione del mondo creato. Tuttavia nella terminologia metafisica si possono intravedere alcuni rapporti con i concetti dei valentiniani, degli apologeti, ed anzitutto con la teologia alessandrina e quella di Filone. Il calendario dell'anno dei 360 giorni fa pensare all'ambiente egiziano. La prima metà del II secolo è la più probabile data della sua composizione.autor: Myszor, W.

tytuł: A Faculty of Theology at a State University

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 269-280

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: metodologiawydział teologicznyuniwersytethistoria Kościoła na ŚląskuUniwersytet Śląski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY NA PAŃSTWOWYM UNIWERSYTECIE. Streszczenie
Po roku 1989 na kilku uniwersytetach państwowych w Polsce powstały wydziały teologiczne. Wydział Teologiczny w Katowicach, powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2001/2002. Wydział Teologiczny jest zatem na państwowym uniwersytecie instytucją kościelną i z tej racji ma swoją kościelną tożsamość, a jednocześnie, podlegając przepisom państwowym, zobowiązany jest do prowadzenia prac badawczych i studiów na poziomie akademickim. Wydział Teologiczny w Katowicach uzyskał, zgodnie z prawem państwowym, uprawnienia nadawania stopnia doktora (w 2002 r.) i doktora habilitowanego nauk teologicznych (od 2008 r.). Kształci przede wszystkim teologów przyszłych duszpasterzy, także teologów nauczycieli religii, świeckich katechetów dla szkół oraz teologów świeckich w zakresie ogólnej teologii. Środowisko akademickie państwowego uniwersytetu przyjęło ten fakt pozytywnie, mimo że najczęściej kojarzy kształcenie teologów jako przygotowanie osób duchownych do pracy w instytucjach kościelnych, w parafiach. Podobnie środowisko kościelne, a nawet sami zainteresowani studiami teologicznymi, klerycy, traktują studium teologii w Katowicach pragmatycznie, to znaczy, wykształcenie wyższe w naukach teologicznych jako przygotowanie do pracy duszpasterskiej. Mniej oczywiste i zrozumiałe są natomiast cele badawcze Wydziału Teologicznego. Dla niektórych pracowników nauki, filozofów i socjologów te cele Wydziału Teologicznego na państwowym uniwersytecie wydają się nie do pogodzenia z celami naukowymi. Praktyczne i pragmatyczne nastawienie środowiska kościelnego wobec studiów teologicznych i krytyczne opinie o teologii jako nauce na uniwersytecie mogą się składać między innymi na sytuację kryzysową nauk teologicznych, o której wobec środowisk akademickich w Niemczech swego czasu pisał Joseph Ratzinger, profesor teologii w Niemczech (obecnie papież Benedykt XVI). Jego uwagi krytyczne o kształceniu na wydziałach teologicznych i seminariach duchownych w Niemczech warto wziąć pod uwagę także na Śląsku.autor: Myszor, W.

tytuł: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" w trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,1 (2009) 16-21

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościołahistoria Kościoła na ŚląskuŚląskie Studia Historyczno-Teologiczne


autor: Myszor, W.

tytuł: Kościół grzeszników i świętych. Wybrane wątki z historii początków donatyzmu

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 38-48

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: patrologiadonatyzmgrzesznikpokuta

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Die Kirche der Sünder und der Heilige. Einige Bemerkungen zum Anfang des Donatismus in Römischen Afrika. Zusammenfassung
In der Geschichte des Donatismus im römischen Afrika können wir sowohl theologische Prinzipien bestimmende Grenzen der Kirche in der Theologie des Hl. Cyprian, wie den Radikalismus des christlichen Lebens, besonders die Haltung angesichts der Verfolgungen und Märtyrertum Tertullian’s finden. Die Organisationsabspaltung konnte sich in Gestalt Kirchenspaltungen auch von der negativen Schätzung seitens der neuen Macht, „den christlichen” Kaiser Konstantins zu erfolgen. Der Kaiser, überzeugt von Anfang an von der notwendigen Kircheneinheit des Christentums, Teil seiner “politischen Theologie”, strebte zur Auflösung der afrikanischen Kirchenspaltung. Seine Zurückweisung des Donatismus und die Verfolgung der Donatisten hat inmitten ihrer die Überzeugung von der Kirche „heiliger” Märtyrer bestätigt. Die radikale und kompromisslose Bewegung der afrikanischen Kirche hat doch die Einheit der Kirche und zivilen Organisation zum Zerschlagen beigetragen.autor: Myszor, W.

tytuł: Teologia akademicka: jej granice i ograniczenia

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010) 141-150

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: metodologiauniwersytetteologia jako nauka


autor: Myszor, W.

tytuł: Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,1 (2011) 207-220

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ewangelia Marii MagdalenyNag Hammadignostycyzmapokryfkobieta w antycznym chrześcijaństwie,

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Das Evangelium nach Maria [Magdalena ]. Die Einleitung , die Übersetzung aus dem Koptischen, Kommentar. Zusammenfassung
Der Artikel umfaßt die Einleitung, die polnische der koptischen Fragmente aus Berolinensis Gnosticus 8502 und die griechische Fragmente (PapOxy 3225 und PapRyl 463), mit Kommentar. In der Einleitung hat man auf die besondere Rolle der Maria in den gnostischen Apokryphen, und vor allen in der koptischen Bibliothek von Nag Hammadi. Maria Magdalena hat im EvMar eine herasuragende Position. Sie gibt die Belehrungen, vermittelt die Botschaft Jesu den Aposteln. Das Evangelium Maria Magdalena ist in einer christlich-gnostischen Gruppe entstanden. Die Rolle einer Frau in der Gemeinde wurde mit den gnostischen Vorstellungen verbunden. Als Quelle gilt aber auch als Zeugnis in der Forschung der Rolle der Frauen in der Urkirche.autor: Myszor, W.

tytuł: Koptyjska „żona” Jezusa

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,1 (2013) 168-172

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


strona: 5 spośród: 6
«
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [>>]
znaleziono: 55 opisów(-y)