Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Benedykt XVI" | znaleziono 16 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Lwowski, A.

tytuł: Teologia obecności Bożej w katechezach Benedykta XVI o modlitwie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,1 (2015) 164-181

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVImodlitwateologia duchowości

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Theology of God’s presence in Benedict XVI’s catechesis regarding a prayer
The paper describes Benedict XVI’s reflection on the presence of God, included in the catechesis regarding a prayer. As mentioned in the beginning of the Pope did not make a separate catechesis regarding the presence of God, but this topic appeared on most of his catechesis “the school of praying”. A very practical concept emerges from the arguments the Pope included on the topic of God’s presence. Benedict XVI shows a path of finding a desire of God’s presence within, through serving others and also through inspiring others for their own discoveries.autor: Mycek, S.

tytuł: Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 113-128

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia teologiiXX wiekXXI wiekBenedykt XVIRatzinger Josephteologia fundamentalna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Principi fondam entali del cristianesimo in Joseph Ra tzinger - Benedetto XVI. Sommario
L’articolo analizza la questione dell’essenza del cristianesimo nel pensiero di J. Ratzinger – Benedetto XVI, riferendosi, in un confronto dialogico, alle seguenti opere: la prima, scritta ancora dal prof. Ratzinger, “Introduzine al cristianesimo”, le altre due scritte gia dal Papa Benedetto: “Deus caritas est” e “Sacramentum caritatis”. “Introduzione” riprende esplicitamente l’argomento d’essenza, offrendo le proprie esplicazioni di tipo apologetico-pastorale; le altre due, invece, sviluppano in modo apologetico-dogmatico e pastorale cio, che e l’essenziale nel cristianesimo, ossia l’amore personalizzante. Dopo una breve riflessione sul metodo della ricerca di Ratzinger – Benedetto XVI, viene riassunta l’essenza cattolica, la quale si coglie in alcune strutture ovvero principi: “l’individuo singolo e il tutto”, “il principio del per”, “la legge della sovrabbondanza”, “stadio definitivo e speranza”, “preminenza della ricezione e positivita cristiana”. L’amore, essendo l’essenza del cristianesimo, ha bisogno della fede e della speranza, che devono essere imparate e vissute nella comunita della Chiesa. Siccome tale amore non e una cosa astratta, il suo ideale si e concretizzato nella persona e nella missione di Gesu Cristo, il quale, in modo vocazionale e ragionevole, rimane aperto alla liberta umana in ogni Eucaristia. Proprio un tale amore si rivela come il principio fondamentale del cristianesimo.autor: Myszor, W.

tytuł: A Faculty of Theology at a State University

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 269-280

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: metodologiawydział teologicznyuniwersytethistoria Kościoła na ŚląskuUniwersytet Śląski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY NA PAŃSTWOWYM UNIWERSYTECIE. Streszczenie
Po roku 1989 na kilku uniwersytetach państwowych w Polsce powstały wydziały teologiczne. Wydział Teologiczny w Katowicach, powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2001/2002. Wydział Teologiczny jest zatem na państwowym uniwersytecie instytucją kościelną i z tej racji ma swoją kościelną tożsamość, a jednocześnie, podlegając przepisom państwowym, zobowiązany jest do prowadzenia prac badawczych i studiów na poziomie akademickim. Wydział Teologiczny w Katowicach uzyskał, zgodnie z prawem państwowym, uprawnienia nadawania stopnia doktora (w 2002 r.) i doktora habilitowanego nauk teologicznych (od 2008 r.). Kształci przede wszystkim teologów przyszłych duszpasterzy, także teologów nauczycieli religii, świeckich katechetów dla szkół oraz teologów świeckich w zakresie ogólnej teologii. Środowisko akademickie państwowego uniwersytetu przyjęło ten fakt pozytywnie, mimo że najczęściej kojarzy kształcenie teologów jako przygotowanie osób duchownych do pracy w instytucjach kościelnych, w parafiach. Podobnie środowisko kościelne, a nawet sami zainteresowani studiami teologicznymi, klerycy, traktują studium teologii w Katowicach pragmatycznie, to znaczy, wykształcenie wyższe w naukach teologicznych jako przygotowanie do pracy duszpasterskiej. Mniej oczywiste i zrozumiałe są natomiast cele badawcze Wydziału Teologicznego. Dla niektórych pracowników nauki, filozofów i socjologów te cele Wydziału Teologicznego na państwowym uniwersytecie wydają się nie do pogodzenia z celami naukowymi. Praktyczne i pragmatyczne nastawienie środowiska kościelnego wobec studiów teologicznych i krytyczne opinie o teologii jako nauce na uniwersytecie mogą się składać między innymi na sytuację kryzysową nauk teologicznych, o której wobec środowisk akademickich w Niemczech swego czasu pisał Joseph Ratzinger, profesor teologii w Niemczech (obecnie papież Benedykt XVI). Jego uwagi krytyczne o kształceniu na wydziałach teologicznych i seminariach duchownych w Niemczech warto wziąć pod uwagę także na Śląsku.autor: Szymik, J.

tytuł: Struktura aktu poznania teologicznego w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,2 (2010) 263-274

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ratzinger, JosephBenedykt XVIpoznanie teologicznewiaranaukaszczęścieserce

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Structure of the theological cognition act according to J. Ratzinger/Benedict XVI. Summary
The article raises a question of the process of origins underlying theological contents, that is, in other words, the individual stages of the theological cognition act. The basis of theology is philosophy, understood as a set of existential questions concerning happiness and immortality. God “touches” human hearts with His Grace, answering those questions, and this Grace is taken in faith. Whereas, theology is a “heart-seeking thought”, the heart having been moved by Divine revelation and faith itself. While developing throughout the space of thinking, theology looks for rational arguments for God’s answers given to existential questions. This is how theology gets to know reality and its epistemological acts are based on a source of the rationality of faith.autor: Szymik, J.

tytuł: Bóg współcierpiący jako con-solatio. Tropem J. Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,1 (2011) 96-108

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ratzinger, JosephBenedykt XVIcierpienie Bogawspółcierpienieconsolationadziejamiłosierdzie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Co-suffering God as con-solatio. On the Trail of J. Ratzinger/Benedict XVI. Summary
Similarly as all theological questions, an inquiry about God’s suffering constitutes a deeply existential question, relating to humans and touching their most sensitive aspects of life and faith. While searching for the truth, individually marked intuitions themselves are not sufficient. That is why theology constantly faces this questions in the light of the H oly Bible, Tradition, historical achievements of theologians and mystics, trying to open a way to cognition and understanding through accurate notions. The issue is visible in J. Ratzinger’s works / teachings of Benedict XVI. The Pope has been developing his theological reflection concerning God’s suffering, reaching back to anthropomorphisms from Old Testament, the consequences of Incarnation from New Testament, showing the core of confrontation between young Jewish Christianity and Hellenistic mentality and stoic philosophy. He then takes out the most significant answers from the treasure trove of Tradition to open modern perspectives, on the basis of such synthesis, answering questions of the contemporary world. The most characteristic feature of Pope’s deliberations links the category of God’s co-suffering developed by theology with the category of Divine con-solatio. He convinces that acceptance of someone’s pain involves the very essence of true consolation. As a result, the Christ’s cross – the most generous gesture of God’s co-suffering Love – is of a really consolationary nature. As such, it remains the only hope for those suffering.autor: Szymik, J.

tytuł: Obraz Boga w teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 435-449

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: BógteologiaRatzinger, JosephBenedykt XVI

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Image of God in theology of J. Ratzinger/Benedict XVI. Summary
According to Ratzinger/Benedict XVI, the question concerning image of God is both hermeneutic and substantive one: a question about God Himself and the way we can get to know Him, express Him and convey. Thus, it constitutes an initial question of theology. Our current Pope calls for an adequately great image of God (free of any reductionisms) and christocentrically strengthened (Christ is the first and only faithful image of God and His similarity to God - kenosis and cross – is God’s similarity to a man). Paradox, as a verbal tool used to describe the very nature of God, corresponds to the paradoxical character of revelation itself. By revealing Himself, God transcends limitations of human logic and unites in Himself all that was separated by a sin. Maintaining this notion in theology also determines an ethical way of a man, who was created as God’s likeness and it reveals the whole truth about him.autor: Szymik, J.

tytuł: Cicha oczywistość Boga. Rozumność wszechświata w teologicznym ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012) 273-287

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ratzinger JosephBenedykt XVIrozumteologia dogmatyczna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Quiet Obviousness of God. The Rationality of the Universe from Joseph Ratzinger’s/Benedict XVI’s Theological Perspective
J. Ratzinger/Benedict XVI treats the words from the Prologue of the Gospel of John: “In the beginning was the Word (Logos)” as the fundamental principle of the entire reality, one that determines the essential, ontic rationality/meaningfulness of the universe because it points to its beginning – the Creator. Meaning is not a result but the principle of existence or action – by virtue of creation itself, and Christology makes us aware that meaning is, in essence, identical with love and, consequently, accessible in history and cognizable to man (incarnated). Maintaining this “logic of the Logos” protects Christian faith from mythicality, violence, autosoterism, and moralism. Only humble acceptance of the gift and kenotic unification with Christ – the eternal Logos – in prayer allows man to recognize the true meaning of the world: God’s quiet obviousness.autor: Szymik, J.

tytuł: Prawda i wolność we współczesnej hermeneutyce teologicznej. Argumenty J. Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,1 (2013) 76-92

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: hermeneutykaprawdawolnośćRatzinger JosephBenedykt XVIhermeneutyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Truth and Freedom in Modern Theological Hermeneutics. Arguments of Joseph Ratzinger/Benedict XVI
Having been distorted since modern times, the notions of truth and freedom have been radically juxtaposed in post-modern world views, consequently resulting in losing the very values: the truth is questioned, while freedom is deter-mined and limited by worldly purposes. Joseph Ratzinger/Benedict XVI shows that the terms are, de facto, theologically important (theological hermeneutics), i.e. they may be fully and properly understood from the heart of Christian faith. God is the right guarantor of the truth (involving the existence of the objective and judicious reality) and the embodiment of god’s son, logos, is the ultimate argument for its attainability and cognizability. When Jesus confessed: ‘I am the truth’ (John, 14.6), he convinces that the truth is universal and belongs to god. Thereby, it remains universally binding – it is the appropriate basis of ethos. The truth constitutes the key to interpret reality and a superior (independent) criterion for its arrangement (also in the social and political sense). Thus, the task of Christianity and theology is to restore the proper, Christological understanding of truth and freedom for the world, as well as their inseparable, redemptive relationship: ‘the truth will set you free’ (John, 8.32).autor: Szymik, J.

tytuł: Pasja chrześcijańskiego życia. Benedykt XVI – tropy teologiczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) 11-25

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVImiłośćantropologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Passion of Christian Life. Benedict XVI – The Theological Trail
Through its ambiguity, the term ‘passion’ clearly shows the relationship between love and suffering, desire and sacrifice, life and death, so characteristic not only for Christian faith but also anthropology and philosophy. Universalism of Christianity, its modus vivendi, described as early as in the New Testament, and then by the Church Fathers, as the ‘way’, is a contravention of the exclusivity of cognitive ways of ancient philosophy and gnosis. The truth turns out to be accessible not only through enlightenment of the chosen ones but through a free choice – a consent to passion. It shows its uniqueness and royalty. A Christian is invited to co-participate in the passion of life through co-participation in the Passion of Christ, the King, in His suffering and death, since these two are God’s participation in the passion of humanity. J. Ratzinger/Benedict XVI convinces that cognition, passion, freedom – the greatest existential issues of a man – are accessible only in humble consent to such suffering. It makes them happen in real life and constitutes a guarantee of their reality (truth).autor: Szymonik, M.

tytuł: Perspektywy antropologiczne w encyklice Spe salvi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 129-143

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVIMagisteriumSpe salviantropologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Prospettive antropologiche nell’enciclica Spe salvi. Sommario
L’autore nell’introduzione mette in risalto tre caratteristiche del documento papale: l’assenza delle citazioni esplicite non significa che l’enciclica non continui il magistero dei pontefici precedenti, il piu frequente punto di riferimento e sant’Agostino, l’oggetto del giudizio critico e il marxismo a causa del fascino della sua ideologia. La questione del progresso, proclamato da esso, come viene presentata dall’enciclica, e l’oggetto dello studio dell’antropologia del documento in tre punti: domande esistenziale dell’enciclica, risposta socio-culturale, confrontata con essa la risposta cristiana.strona: 1 spośród: 2
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 16 opisów(-y)