Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Benedykt XVI" | znaleziono 16 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


»
[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Bachanek, G.

tytuł: Znaczenie prawa naturalnego we współczesnym świecie według J. Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) 120-130

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ratzinger JosephBenedykt XVIprawo naturalne

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Meaning of the Natural Law in the Contemporary World According to J. Ratzinger/Benedict XVI
J. Ratzinger/Benedict XVI indicates the meaning of the natural law as the basis of justice-sensitive politics. That law protects us against the lawlessness of the rulers, the injustice of the majority, the totalitarianism of the state. The respect for the natural law is a necessary condition of peace. The conviction about the existence of the law which could be recognized by all the people enables authentic dialogue of persons from various cultures and religions. In the face of contemporary globalization and migration movements, that dialogue becomes particularly important.
The natural law makes it possible to recognize and to defend human rights and to acknowledge human dignity. It is particularly important today, in view of the so-called dictatorship of relativism. Regaining the awareness of the moral nature of existence is vitally important for the survival of the humanity. The concept of the natural law constitutes one of the greatest achievements of the European culture and determines its greatness.autor: Bańka, A.R.

tytuł: Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate. Studium analityczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,2 (2015) 330-342

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Caritas in veritateBenedykt XVI

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Mission of Catholics in the Modern World According to Benedict XVI’s Encyclical Caritas in Veritate. An Analytical Study
Benedict XVI’s encyclical Caritas in Veritate is by many commentators of his pontificate marginalized and considered a weak point of the teaching of the Pope. It is accused of more pastoral than social nature, naivety, and even some daydreaming. Unfairly. Paradoxically, what is disclosed as its weakness, after careful reading may prove to be its strength. This article aims to show that Caritas in Veritate can be read according to three key concepts: understanding, loving, action. These terms define some interdependent layers of the encyclical, and their skillful interpretation allows to extract from the text of the Pope an interesting vision of the mission of Catholics in the today’s world.autor: Guzek, D.

tytuł: Ewangelizacyjny charakter dziennikarstwa w nauczaniu Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,2 (2010) 346-353

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVIdziennikarstwomediaKatolicka Nauka Społeczna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Missionary character of journalism in Benedict’s XVI teaching. Summary
In the reflection on the social communication Benedict XVI emphasizes the specific nature of work of media professionals. Although the Pope does not speak directly about the journalists, he writes about missionary character of their profession. In his opinion, the missionary journalism is realized in the service for providing information and shaping the public conscience. Benedict defines this type of journalism as a kind of broking. Moreover he opposes it with the journalism focused on creating the reality. Pope concentrates on Catholic journalism, given the conditions of their practice: appropriate technical preparation and adequate Christian formation. He shows the importance of Catholic journalists in the life of the Church and the particular responsibility of journalists in general, resulting from obligations to society.autor: Ignatowski, G.

tytuł: Perspektywy dialogu Kościoła katolickiego z Żydami w świetle synagogalnych przemówień Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,1 (2011) 135-141

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: dialog międzyreligijnyjudaizmBenedykt XVI

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Perspectives of the Catholic -Jewish Dialogue in the light of Benedict XVI’s Synagogue Speeches. Summary
There are some researchers and journalists who claim that Benedict XVI is not favourably disposed to the Catholic-Jewish dialogue. The analyses of Pope’s speeches given in the Jewish synagogues, in Cologne – 2005, in New York – 2008 and in Rome – 2010, show that Benedict XVI not only encourages Catholics and Jews to the constructive dialogue but also points out to the questions which have to be deeply examined during the meetings and conversations. The first one is the problem of the common history and the second one is the theological relations between the Church and the Jewish people after the coming of Jesus Christ. To those issues that have not been unresolved he adds also the necessity of the discussion the moral contemporary problems, especially the Decalogue Commandments.autor: Kluz, M.

tytuł: Jezus ucieleśnieniem miłości doskonałej w świetle Deus caritas est Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,1 (2018) 131-145

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVIDeus caritas estJezus Chrystusmiłość

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Jesus as Perfect Love Incarnate in the Light of Deus Caritas Est of Benedict XVI
The topic of Christian love with its fundamental meaning has been present in theological reflection of the Catholic Church for ages. It does not mean that this topic has been outdated. Quite the opposite, the message about God who is Love and the human answer to the love of God, still should be conveyed to people. The centre of God’s plan of love is in Christ. Love has been visible and tangible in Him. In this perspective the encyclical of Benedict XVI Deus Caritas Est is situated. Following this encyclical on the topic of love, as a starting point, we should accept the first source of love which is Jesus Christ. He, as an embodiment of perfect love, constitutes the criterion for recognizing the true Christian love.autor: Kucza, G.

tytuł: Eschatology as the Theology of Hope. A Theological Reflection Inspired by the Encyclical of His Holiness Benedict XVI Spe Salvi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 330-337

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia dogmatycznaeschatologiaBenedykt XVISpe salviMagisteriumnadzieja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ESCHATOLOGIA JAKO TEOLOGIA NADZIEI. REFLEKSJA TEOLOGICZNA INSPIROWANA ENCYKLIKĄ BENEDYKTA XVI SPE SALVI. Streszczenie
Od drugiej połowy minionego wieku eschatologia przeżywa swój rozwój. Przez długie jednak wieki sprawy ostateczne umieszczano na dwóch różnych krańcach: albo nie interesowano się tą kwestią, przerzucając wszystko poza doczesność, albo też nadmiernie chciano rozeznać i dokładnie opisać to wszystko, co będzie miało miejsce po śmierci. Pewną konsekwencją izolacji eschatologii w stosunku do innych traktatów dogmatycznych było jej "urzeczowienie", a także przedstawianie poszczególnych zagadnień w tonacji "reportażu z przyszłości". Dziś trzeba na nowo zrozumieć, jakie miejsce zajmuje eschatologia w całym życiu chrześcijańskim. Eschatologia nie może być jedynie opisem wydarzeń, które mają nastąpić w przyszłości, ale problematyka eschatologiczna powinna stać się sprawą najbardziej aktualną w życiu każdego człowieka. W nurcie nowego spojrzenia na sprawy ostateczne należy umieścić encyklikę Benedykta XVI o nadziei chrześcijańskiej, Spe Salvi. Niewiele bowiem możemy powiedzieć o wydarzeniach ostatecznych, nie umieszczając ich w kontekście Bożej obietnicy i chrześcijańskiej nadziei. W nauczaniu Benedykta XVI eschatologia chrześcijańska jest eschatologią nadziei, to znaczy jest nauką o Bogu, który powołuje człowieka do wspólnoty z sobą. Chrześcijanin spogląda więc w przyszłość z nadzieją. Stąd również i wszelkie wypowiedzi o przyszłości umieszcza on w kontekście nadziei. Według papieża, szczególnymi "miejscami" urzeczywistniania się nadziei chrześcijańskiej w kontekście wydarzeń ostatecznych są: śmierć, sąd Boży i życie wieczne. Język eschatologii to przede wszystkim język nadziei. W obliczu rzeczywistości ostatecznej człowiek zdobywa się na odwagę nadziei. U źródeł zaś chrześcijańskiej nadziei leży wiara w Boga, który jest Miłością.autor: Lwowski, A.

tytuł: Teologia obecności Bożej w katechezach Benedykta XVI o modlitwie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,1 (2015) 164-181

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVImodlitwateologia duchowości

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Theology of God’s presence in Benedict XVI’s catechesis regarding a prayer
The paper describes Benedict XVI’s reflection on the presence of God, included in the catechesis regarding a prayer. As mentioned in the beginning of the Pope did not make a separate catechesis regarding the presence of God, but this topic appeared on most of his catechesis “the school of praying”. A very practical concept emerges from the arguments the Pope included on the topic of God’s presence. Benedict XVI shows a path of finding a desire of God’s presence within, through serving others and also through inspiring others for their own discoveries.autor: Mycek, S.

tytuł: Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 113-128

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia teologiiXX wiekXXI wiekBenedykt XVIRatzinger Josephteologia fundamentalna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Principi fondam entali del cristianesimo in Joseph Ra tzinger - Benedetto XVI. Sommario
L’articolo analizza la questione dell’essenza del cristianesimo nel pensiero di J. Ratzinger – Benedetto XVI, riferendosi, in un confronto dialogico, alle seguenti opere: la prima, scritta ancora dal prof. Ratzinger, “Introduzine al cristianesimo”, le altre due scritte gia dal Papa Benedetto: “Deus caritas est” e “Sacramentum caritatis”. “Introduzione” riprende esplicitamente l’argomento d’essenza, offrendo le proprie esplicazioni di tipo apologetico-pastorale; le altre due, invece, sviluppano in modo apologetico-dogmatico e pastorale cio, che e l’essenziale nel cristianesimo, ossia l’amore personalizzante. Dopo una breve riflessione sul metodo della ricerca di Ratzinger – Benedetto XVI, viene riassunta l’essenza cattolica, la quale si coglie in alcune strutture ovvero principi: “l’individuo singolo e il tutto”, “il principio del per”, “la legge della sovrabbondanza”, “stadio definitivo e speranza”, “preminenza della ricezione e positivita cristiana”. L’amore, essendo l’essenza del cristianesimo, ha bisogno della fede e della speranza, che devono essere imparate e vissute nella comunita della Chiesa. Siccome tale amore non e una cosa astratta, il suo ideale si e concretizzato nella persona e nella missione di Gesu Cristo, il quale, in modo vocazionale e ragionevole, rimane aperto alla liberta umana in ogni Eucaristia. Proprio un tale amore si rivela come il principio fondamentale del cristianesimo.autor: Myszor, W.

tytuł: A Faculty of Theology at a State University

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 269-280

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: metodologiawydział teologicznyuniwersytethistoria Kościoła na ŚląskuUniwersytet Śląski

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY NA PAŃSTWOWYM UNIWERSYTECIE. Streszczenie
Po roku 1989 na kilku uniwersytetach państwowych w Polsce powstały wydziały teologiczne. Wydział Teologiczny w Katowicach, powołany uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dekretem Kongregacji Wychowania Katolickiego, rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2001/2002. Wydział Teologiczny jest zatem na państwowym uniwersytecie instytucją kościelną i z tej racji ma swoją kościelną tożsamość, a jednocześnie, podlegając przepisom państwowym, zobowiązany jest do prowadzenia prac badawczych i studiów na poziomie akademickim. Wydział Teologiczny w Katowicach uzyskał, zgodnie z prawem państwowym, uprawnienia nadawania stopnia doktora (w 2002 r.) i doktora habilitowanego nauk teologicznych (od 2008 r.). Kształci przede wszystkim teologów przyszłych duszpasterzy, także teologów nauczycieli religii, świeckich katechetów dla szkół oraz teologów świeckich w zakresie ogólnej teologii. Środowisko akademickie państwowego uniwersytetu przyjęło ten fakt pozytywnie, mimo że najczęściej kojarzy kształcenie teologów jako przygotowanie osób duchownych do pracy w instytucjach kościelnych, w parafiach. Podobnie środowisko kościelne, a nawet sami zainteresowani studiami teologicznymi, klerycy, traktują studium teologii w Katowicach pragmatycznie, to znaczy, wykształcenie wyższe w naukach teologicznych jako przygotowanie do pracy duszpasterskiej. Mniej oczywiste i zrozumiałe są natomiast cele badawcze Wydziału Teologicznego. Dla niektórych pracowników nauki, filozofów i socjologów te cele Wydziału Teologicznego na państwowym uniwersytecie wydają się nie do pogodzenia z celami naukowymi. Praktyczne i pragmatyczne nastawienie środowiska kościelnego wobec studiów teologicznych i krytyczne opinie o teologii jako nauce na uniwersytecie mogą się składać między innymi na sytuację kryzysową nauk teologicznych, o której wobec środowisk akademickich w Niemczech swego czasu pisał Joseph Ratzinger, profesor teologii w Niemczech (obecnie papież Benedykt XVI). Jego uwagi krytyczne o kształceniu na wydziałach teologicznych i seminariach duchownych w Niemczech warto wziąć pod uwagę także na Śląsku.autor: Szymik, J.

tytuł: Struktura aktu poznania teologicznego w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,2 (2010) 263-274

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ratzinger, JosephBenedykt XVIpoznanie teologicznewiaranaukaszczęścieserce

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Structure of the theological cognition act according to J. Ratzinger/Benedict XVI. Summary
The article raises a question of the process of origins underlying theological contents, that is, in other words, the individual stages of the theological cognition act. The basis of theology is philosophy, understood as a set of existential questions concerning happiness and immortality. God “touches” human hearts with His Grace, answering those questions, and this Grace is taken in faith. Whereas, theology is a “heart-seeking thought”, the heart having been moved by Divine revelation and faith itself. While developing throughout the space of thinking, theology looks for rational arguments for God’s answers given to existential questions. This is how theology gets to know reality and its epistemological acts are based on a source of the rationality of faith.strona: 1 spośród: 2
»
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 16 opisów(-y)