Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Ewangelie" | znaleziono 6 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Bartnicki, R.

tytuł: Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 13 (1980) 203-231

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy Testamentewangelie dzieciństwakerygmat

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"KINDHEITSGESCHICHTE" JESU IM KERYGMATISCHEN ASPEKT
Kindheitsgeschichte Jesu (Mt 1-2; Lk 1-2) wurde schon von vielen Autoren betrachtet. Dieser Artikel rekapituliert synthetisch die Ergebnisse der Diskussion und will die wesentliche Botschaft dieser Berichte zeigen. Zuerst werden Ursachen für die Niederschrift der Kindheitsgeschichte Jesu vorgestellt, dann literarische Probleme und theologische Motive der Kindheitsgeschichte. Dann werden einzelne Perikopen betrachtet. Immer wird zuerst der literarische Aufbau der Perikope gezeigt, dann theologischer Inhalt und endlich die Hauptbotschaft herausgegriffen. Solche Behandlung dieser Texte kann der praktischen Verkündigung behilflich sein.autor: Jan Paweł II

tytuł: Przyjmijcie od Waszego Rodaka i Następcy Piotra Ewangelię Pracy, Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Homilia podczas nabożeństwa maryjnego. Katowice, 20 czerwca 1983 r.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 16 (1983) 7-12

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Kozyra, J.

tytuł: Nowa nauka Jezusa - kaine didache w Ewangeliach synoptycznych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,1 (2005) 38-52

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy Testamentewangelie synoptycznenauka Jezusa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L'insegnamento nuovo (kaine didache) di Gesu nei vangeli sinottici
Gli uditori di Gesu erano abituati ad un insegnamento non basato sull'autorita e sul potere divino paragonabile a quello di Gesu, percio in Mc 1, 22. 27 e Mt 7, 29 il suo insegnamento e stato messo in contrasto con la dottrina dei farisei e degli scribi. Il contrasto e ancora piu messo in risalto dalle antitesi del Discorso sulla Montagna (Mt 5, 21-48). Tutto il discorso con la nuova legge morale e segno dell'era messianica in cui si rivela il vero spirito della legge nuova. In essa il primo posto occupa il comandamento piu radicale: il comandamento dell'amore che costituisce il canone dell'interpretazione di tutta la Tora. L'insegnamento sul digiuno (Mt 9, 14-17 e par.) ha una dimensione di novita escatologica contrastante con le pratiche antiche e inaugurata da Gesu stesso.autor: Ledwoń, D.

tytuł: Duch Święty w ewangelicznych narracjach o męce i śmierci Jezusa

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010) 21-30

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Nowy TestamentEwangeliemęka Jezusaśmierć JezusaDuch Świętypneumatologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Lo Spirito Santo nei racconti evangelici della passione e della morte di Gesù. Sommario
I racconti evangelici della passione e della morte di Cristo indicano la presenza dello Spirito Santo. In essi si può parlare di una pneumatologia implicita, perché essi mettono in risalto il fatto stesso della morte, invece lo spirito menzionato da essi indica lo spirito di Gesù che viene consegnato al Padre. Tuttavia, nell’ambito della teologia dei libri interi, il pneuma si riferisce alla persona dello Spirito Santo che partecipa alla missione terrena del Verbo incarnato. Nonostante le loro diverse prospettive teologiche esse presentano l’opera dello Spirito insieme con la rivelazione dell’amore paterno di Dio verso il Figlio, sia all’inizio che alla fine della vita terrena di Gesù.autor: Myszor, W.

tytuł: Origene et les gnostiques. État de la question˙

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 48-57

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ORYGENES I GNOSTYCY. STAN BADAŃ
Artykuł dotyczy związków teologii Orygenesa i chrześcijańskich gnostyków, tak w zakresie podobieństw jak i różnic. Wiadomo, że Orygenesa należał do polemistów antygnostyckich, ale jednocześnie w niektórych rozwiązaniach problemów teologicznych zbliżał się do poglądów chrześcijańskich gnostyków. Przedstawiono poglądy na to zagadnienie takich badaczy myśli Orygenesa i gnostyków, jak H. Jonas, J. Danielou, R. Gögler, G. Quispel i H. Strutwolf. W zakresie tematyki teologicznej, w której myśl Orygenesa mogła się spotkać z myślą gnostycką, wyróżnia się zagadnienie stwórcy i zbawcy, ujęcie "natury" (physis), zagadnienia chrystologiczne i eschatologiczne. Nowe teksty źródłowe, oryginalne utwory chrześcijańskich gnostyków z koptyjskiej biblioteki z Nag Hammadi umożliwiają na nowo przebadania tego zagadnienia. Chodzi o "Ewangelię prawdy", "Ewangelię Filipa", "Wypowiedź o zmartwychwstaniu", a przede wszystkim o "Tractatus Tripartitus" z I kodeksu z Nag Hammadi. Wydawca tego tekstu, E. Thomassen, wyraźnie dopuszcza związki teologii Orygenesa i gnostyków, i to w wymiarze wpływów Orygenesa na poglądy chrześcijańskich gnostyków. Utwory chrześcijańskich gnostyków pozwalają także na badanie "niedokończonych" wątków teologicznych w pismach Orygenesa i gnostyków, wątków, które zostały przerwane w kościelnej tradycji przez polemikę antygnostycką, która odrzucając en bloc wszystkie poglądy gnostyków, mogła także porzucić myśli, które mogły się okazać twórcze w teologii w ogóle. Podobnie jak stało się z teologią Orygenesa, której ślady zaginęly nie tylko przez zniszczenie niektórych jego pism, ale także przez brak zrozumienia albo prymitywną polemikę z orygenizmem.autor: Twardy, J.

tytuł: The Importance of Listening to God's Word

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 338-350

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykaSłowo Bożesłuchanie Słowa Bożego

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DONIOSŁOŚĆ SŁUCHANIA SŁOWA BOŻEGO. Streszczenie
Człowiek ze swej istoty jest słuchaczem słowa, dzięki czemu czerpie wiedzę i mądrość życiową. Szczególnie ważne i doniosłe w jego życiu jest słuchanie samego Boga, pełni prawdy i mądrości. Religia chrześcijańska opiera się na słuchaniu i wypełnianiu słowa Bożego. Pismo Święte Starego Testamentu często mówi o wielkim znaczeniu słowa Bożego w życiu ludzi i całego narodu wybranego. Słuchanie tego słowa jest źródłem światła, nadziei, błogosławieństwa, radości i pomyślności. Dlatego człowiek powinien bardzo cenić sobie słowo Boże i żyć nim na co dzień. Jeżeli zaś nie wierzy, zamyka uszy i serce na słowo Boże, odrzuca je, czekają go nieszczęścia i kary. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus - Słowo Boże wcielone - objawia ludziom miłość Boga i wzywa do przyjmowania z wiarą dobrej nowiny. Błogosławieni są ci, którzy z wiarą słuchają słowa Bożego, zachowują je w sercu i wypełniają, a Maryja jest najlepszym tego wzorem. Każdy chrześcijanin powinien usilnie prosić Ducha Świętego o łaskę słuchania słowa dla siebie i dla swoich bliźnich. Słuchanie słowa Bożego zobowiązuje człowieka do dawania świadectwa wiary słowem i życiem. Apostołowie odważnie głosili Ewangelię; mimo prześladowań stwierdzali: "Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4,20). Dlatego kaznodzieje powinni częściej pouczać wiernych o wielkim znaczeniu słuchania słowa Bożego, zarówno w czasie liturgii, jak i poza nią, uczyć ich przyjmowania tego słowa w duchu głębokiej wiary i posłuszeństwa. Wychowywanie wiernych do słuchania słowa Bożego należy do węzłowych problemów homiletycznych.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 6 opisów(-y)