Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Katolicka Nauka Społeczna" | znaleziono 17 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


»
[<<] | 1 | 2 | [>>]

tytuł: Udział katolików świeckich w życiu publicznym. (Materiały sympozjum)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 21 (1988) 113-162

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznapolityka


autor: Fel, S.

tytuł: Die Arbeitslosigkeit in Polen unter sozialethischen Gesichtpunkten

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 149-158

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznabezrobocie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

BEZROBOCIE W POLSCE W ASPEKCIE SPOŁECZNO-ETYCZNYM
Streszczenie
Praca stanowi jeden z centralnych tematów katolickiej nauki społecznej, w której podkreśla się jej godność i wartość, fundamentalne znaczenie dla istnienia i rozwoju osoby oraz akcentuje wagę prawa do pracy jako jednego z podstawowych praw osoby ludzkiej. Wyjaśnia to powód zainteresowania i zatroskania Kościoła, wołającego o sprawiedliwość i poszanowanie godności osoby ludzkiej, jedną ze współczesnych kwestii społecznych - bezrobociem. Bezrobocie w Polsce charakteryzuje się wysoką stopą, należącą do najwyższych w Europie, nie wyłączając krajów, w których dokonuje się także transformacja ustrojowo-gospodarcza. Szczególnie niepokojącym i niebezpiecznym zjawiskiem jest bardzo duża liczba ludzi młodych pozostających bez pracy. Specyfiką polskiego bezrobocia, uwarunkowaną prawdopodobnie procesem przemian ustrójowo-gospodarczych, jest jego utrzymywanie się, a nawet okresowe powiększanie się przy równoczesnym, relatywnie dużym wzroście gospodarczym. Zło bezrobocia ma wiele wymiarów. Są one w pewnym sensie analogiczne do wymiarów wartości pracy, gdyż są ich zaprzeczeniem, uniemożliwiają ich realizację. Fundamentalny jest wymiar osobowy. Brak pracy uniemożliwia zdobycie środków do utrzymania życia, wymierzony jest więc przeciwko podstawowemu prawu osoby ludzkiej. W odniesieniu do dynamicznego wymiaru osobowości bezrobocie wyklucza możliwość rozwoju osobowości, "stawanie się bardziej człowiekiem". Wyróżnia się ponadto m.in. wymiar społeczny, moralny oraz polityczny bezrobocia. Rozwiązanie wielu problemów wiążących się z brakiem pracy przez zasiłek dla bezrobotnych należy traktować jako tylko doraźny środek walki z bezrobociem. Długotrwałe utrzymywanie takiego stanu budzi z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej kilka zastrzeżeń. Najpoważniejsze, bo dotyczące istoty pracy jako czynności wykonywanej przez osobę ludzką, wynika z faktu, iż u podstaw takiego rozwiązania problemu leży rozumienie pracy jako wartości tylko gospodarczej, środka, za pomocą którego zdobywa się niezbędne do życia pieniądze. Praca tymczasem posiada wiele innych, niemniej ważnych dymensji. Przy tego rodzaju rozwiązaniach widać, jak głęboko w świadomości ich twórców zakorzenione jest instrumentalne rozumienie pracy jako czynnika produkcji redukowanego do wymiaru tylko ekonomicznego, który traktowany jest abstrakcyjnie, w oderwaniu od podmiotu wykonującego pracę. Katolicka nauka społeczna wskazuje ogólne kierunki i zasady, na których powinny bazować szczegółowe, techniczne propozycje reform mających na celu zatrudnienie wszystkich zdolnych i chętnych do podjęcia pracy. W odniesieniu do ładu społeczno-gospodarczego fundamentalne znaczenie ma zasada pierwszeństwa pracy ludzkiej przed kapitałem - instrumentalnym czynnikiem życia gospodarczego. W świetle odczytanych przez nią zasad społeczno-etycznych dokonywane są także oceny proponowanych rozstrzygnięć. Wzrastające doświadczenie wielowymiarowości zła bezrobocia przynagla coraz szersze gremia do nasilenia działań zmierzających do solidarnego rozwiązywania kwestii bezrobocia.autor: Guzek, D.

tytuł: Ewangelizacyjny charakter dziennikarstwa w nauczaniu Benedykta XVI

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,2 (2010) 346-353

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVIdziennikarstwomediaKatolicka Nauka Społeczna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Missionary character of journalism in Benedict’s XVI teaching. Summary
In the reflection on the social communication Benedict XVI emphasizes the specific nature of work of media professionals. Although the Pope does not speak directly about the journalists, he writes about missionary character of their profession. In his opinion, the missionary journalism is realized in the service for providing information and shaping the public conscience. Benedict defines this type of journalism as a kind of broking. Moreover he opposes it with the journalism focused on creating the reality. Pope concentrates on Catholic journalism, given the conditions of their practice: appropriate technical preparation and adequate Christian formation. He shows the importance of Catholic journalists in the life of the Church and the particular responsibility of journalists in general, resulting from obligations to society.autor: Kondziela, J.

tytuł: Normatywny charakter "bonum commune"

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2 (1969) 51-81

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bonum communeKatolicka Nauka Społeczna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LE CARACTERE NORMATIF DU BIEN COMMUN
La vie sociale leve comme le résultat de tendence des pluralités des personnes d'une valeur commune. Cette valeur est le bien commun. Les personnes humaines sont transcendentes dirigé vers le bien commun, ce personnes. Grâce a la simultanéité des actes des connaissances et des actes valences, le bien commun paraît devant la raison pratique comme l'impératif étique. Car l'essentiel du bien commun, - la perfection personelle de tous les membres de société, - est obtenu seulement dans un effort collectif, l'impératif mentionné concerne aussi la realisation collectif de ce bien. Comme une transindividuel valeur social équipé d'un impératif morale, le bien commun est la cause, qui constitue et motive chaque vie sociale. Ceci concerne l'Etat d'une façon particuliere comme supérieure organisée comunautée naturelle. Le caractere normatif du bien commun cause, que l'Etat est une réalité teleologique. L'Etat existe pour le but, c'est a dire pour le bien commun pas inversement. Egalment la valeur normative du bien commun et la structure de la société d'Etat impliquent l'existance du pouvoir social. Le pouvoir social doit instituer la norme exécutif du bien commun et créer la garantie que cette forme concrete du bien commun soit effectivement réalisée par les citoyens. Ces deux conditions sont obligatoires pour régulierement fonctionné du bien commun d'Etat et donnent ensemble une explication ontologique et juridique de la nécessité du pouvoir de l'Etat. Entre le bien commun et le pouvoir social existe une corelation serré, car l'unique raison d'existence du pouvoir de l'Etat est le bien commun.autor: Kondziela, J.

tytuł: Pojęcie "bonum commune" na tle współczesnych kierunków etyki katolickiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1 (1968) 119-142

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bonum communeKatolicka Nauka Społecznaetyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LA NOTION DU "BIEN COMMUN" FACE AUX COURANTS CONTEMPORAINS DE L'ÉTHIQUE CATHOLIQUE
Le problème du bien commun, particulièrement dans ses rapports avec le bien individuel, a déjà été traité par Aristote. C'est cependant St. Thomas qui lui a donné une place de choix dans les sciences sociales. De nos temps, la notion du "bien commun" se trouve très souvent employée dans le langage politique et économique, comme aussi par les sociologues et les moralistes. Son contenu pourtant n'est pas partout le même. On constate des divergences jusque dans les sciences sociales catholiques elles-mêmes. Actuellement on peut distinguer dans le domaine des sciences sociales catholiques trois courants différents: 1. La notion du bien commun dans la conception des solidaristes catholiques (G. Gundlach, O. von NeU-Breuning, G. Wildmann et autres); 2. La version de J. Messner; 3. L'interprétation du bien commun élaborée par A. F. Utz et ses élèves de l'Institut International des Sciences Sociales et Politiques de Fribourg (Suisse). Les solidaristes contemporains soulignent l'aspect institutionnel du bien commun; J. Messner, quoique basant sur les mêmes principes que les solidaristes, semble apercevoir un aspect plus humain de ce bien, en même temps que son pluralisme; Utz et son école affirment nettement que le bien commun est une valeur humaine et personnelle, ce qui lui donne un caractère de norme morale et juridique la plus haute dans la société. L'auteur de l'article s'efforce de soumettre à une juste analyse critique les trois opinions susdites, pour essayer de donner lui-même sa propre définition du bien commun. Il démontre que le sens plénier du bien commun implique aussi bien les valeurs humaines personnelles que l'élément institutionnel. Cela ne signifie pas que ces deux éléments soient de même valeur. Le facteur institutionnel joue le rôle de moyen instrumental par rapport aux éléments personnels du bien commun.autor: Krzyżanowski, L.

tytuł: Chrześcijańskie związki zawodowe w XIX i XX w. na Górnym Śląsku - zadania i ich realizacja

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 35,2 (2002) 390-405

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznahistoria Kościoła na ŚląskuXIX wiekXX wiekzwiązki zawodowe

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CHRISTLICHE GEWERKSCHAFTEN IM XIX UND XX JAHRHUNDERT IN OBERSCHLESIEN - AUFGABEN UND IHRE REALISATION
Zusammenfassug
Der industrielle Charakter von Oberschlesien entschied darüber, dass die mit dem Schutz der Arbeitsrechte verbundenen Probleme schon seit dem Ende des XIX Jahrhunderts auf diesem Gebiet als einige der wichtigsten galten. Się wurden auch von den katholischen Geistlichen aufgenommen und entsprachen der sozialen Kirchenlehre.
Infolgedessen, schon in den 70er Jahren des XIX Jahrhunderts engagierten sich die Priester sehr oft für die Bildung der ersten die Arbeitsrechte zu schützenden Organisationen, aus denen weiter klassische Gewerkschaften entstanden. Hier wurden Methoden eingesetzt, die in anderen Teilen Deutschlands von den Zentrumsparteifunktionären ausgearbeitet wurden. Die erste derartige Organisation war die Gesellschaft für Gegenseitige Arbeiterhilfe in Oberschlesien, die 1874 gegründet wurde. Die wichtigste Bedeutung erlangte jedoch die Gewerkschaft für Gegenseitige Hilfe der Christlichen Oberschlesienarbeiter. Sie entstand im Jahre 1889, und bedeutende Verdienste für ihre Gründung hatten besonders Priester Stanisław Radziejowski und Adam Napieralski. Diese Organisation, wie alle unter dem Patronat der christlichen Kirche funktionierenden Organisationen, förderte das solidarische Programm, indem sie den revolutionären Kampf ausschloss. Die Geistlichen hatten auch ihren großen Anteil an der Bearbeitung der ideellen Prinzipen für die schon typische Gewerkschaft, zu der die 1902 gegründete Polnische Berufsvereinigung zählte. Im Zeitraum zwischen zwei Weltkriegen nahm die Bedeutung der christlichen Gewerkschaften zu. Zu den größten Gewerkschaften jener Zeit gehörten die Christliche Gewerkschaft, die infolge der Spaltung in ZZP 1923 gegründet wurde, sowie die nach dem Maiumbruch entstandene Vereinigung der Christlichen Gewerkschaften. In Schlesien waren auch deutsche christliche Gewerkschaften tätig. Der Zweite Krieg und die Nachkriegsjahre waren für die normale Tätigkeit derartigen Organisationen nicht günstig. Ihre Wiedergeburt ist jedoch heutzutage zu bemerken.autor: Kupny, J.

tytuł: Mitbestimmung im Kleinunternehmen

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 137-148

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznazarządzaniemałe przedsiębiorstwa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA A PARTYCYPACJA W ZARZĄDZANIU
Streszczenie
Istotną cechą zmian w życiu gospodarczym Polski, zapoczątkowanych w 1989 r., jest dynamiczny wzrost liczby małych przedsiębiorstw prywatnych. Mają one coraz większy udział w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudniają coraz większą liczbę pracowników. Ta nowa jakość życia społeczno-gospodarczego w Polsce przynosi z sobą szereg nowych problemów istotnych zarówno dla nowo tworzącej się grupy prywatnych właścicieli przedsiębiorstw, jak i dla zatrudnianych przez nich pracowników. Jednym z nich jest kwestia udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a dokładniej: czy postulat partycypacji w zarządzaniu - formułowany nie tylko przez doktryną społeczną Kościoła, ale także przez coraz bardziej świadomy swojej wartości świat pracy - możliwy jest do realizacji na terenie małego przedsiębiorstwa prywatnego? Autor opracowania, po przedstawieniu istoty postulatu partycypacji i analizie specyfiki małego przedsiębiorstwa (firmy) oraz funkcji, jaką spełnia w nim przedsiębiorca- właściciel, stoi na stanowisku, że niewskazane byłoby tworzenie w małych przedsiębiorstwach prawno-instytucjonalnych rozwiązań udziału pracowników w zarządzaniu na wzór tych, które mogą mieć zastosowanie w przedsiębiorstwach dużych. Nie oznacza to jednak, że pracownicy małego przedsiębiorstwa powinni być zupełnie pozbawieni wpływu na podejmowane przez właściciela decyzje i sprowadzeni do roli biernych wykonawców tych decyzji. Możliwość udziału pracowników w podejmowaniu przez przedsiębiorcę-właściciela decyzji stwarza bliskość i codzienność wzajemnych kontaktów. W ich ramach każdy pracownik może dzielić się ze swoim szefem spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi wykonywanej pracy oraz funkcjonowania całej firmy. Warunkiem realizacji tego typu uczestnictwa w zarządzaniu jest właściwa postawa przedsiębiorcy i pracowników, to znaczy postawa solidarności, wzajemnego szacunku i życzliwości.autor: Kupny, J.

tytuł: Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003) 45-55

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznagospodarkaekonomiaspołeczeństwoład społecznyład gospodarczyMagisterium

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE GRUNDSÄTZE DER SOZIALEN ORDNUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER KIRCHLICHEN LEHRE
Zusammenfassung
Die soziale und wirtschaftliche Ordnung stützt sich auf allgemein anerkannte Werte und Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die Kirche nennt mehrere gesellschaftliche Richtlinien, und die katholischen Sozialwissenschaftler befassen sich mit deren Begründung und den Möglichkeiten ihrer Applikation in der Praxis des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Bislang wurde jedoch noch keine Methode erarbeitet, die es ermöglichte zumindest die allgemeinen gesellschaftlichen Prinzipien zu ordnen. Dadurch ist ihre spätere Anwendung erschwert. Der Verfasser versucht in seinem Aufsatz zu überzeugen, dass zu den wichtigsten Prinzipien, die das sozialwirtschaftliche Leben regeln, folgende gehören: der Grundsatz des Primats des Menschen und des Beistands sowie der Grundsatz des Allgemeinwohls und der Solidarität. Ihre Verwirklichung trägt zur Entstehung einer personalistischen, humanistischen und gerechten sozialwirtschaftlichen Gesellschaftsordnung bei.autor: Kupny, J.

tytuł: Katolicka nauka społeczna w wyższych seminariach duchownych i fakultetach teologicznych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004) 75-85

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA NEI SEMINARII MAGGIORI E NELLE FACOLTÀ TEOLOGICHE
L'autore dell'articolo cerca di rispondere alla domanda: Com'è in Polonia l'istruzione della dottrina sociale della Chiesa sia nei seminari maggiori che nelle facoltà teologiche ecclesiali e statali. L'autore esamina il numero di professori, delle cattedre universitarie, la il numero di lezioni, il programma dell'insegnamento e l'accesso alla letteratura riguardante questa materia; presenta pure i più importanti centri d'istruzione. Alla fine esprime le speranze e le ansie inerenti alla questione dello sviluppo della dottrina sociale della Chiesa in Polonia. Secondo l'autore la mancanza di consenso riguardo allo stato metodologico di questa dottrina, la mancanza di collaborazione tra i vari centri universitari, fra teorici e partecipanti attivi alla vita sociale, economica e politica, l'insufficiente presenza della catechesi nei programmi dell'insegnamento delle scoule medie e la mancanza di formazione ed educazione nello spirito della dottrina sociale della Chiesa, rendono difficile lo sviluppo di questa dottrina. Invece, si vede speranza nell'interessamento alla dottrina sociale in alcuni centri universitari, che fino ad oggi non erano legati allo sviluppo di questo campo scientifico, nel ritorno alla pratica delle Settimane di dottrina sociale e anzitutto, come risulta dall'articolo, un potenziale scientifico piuttosto consistente.autor: Neumann, J.

tytuł: Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003) 34-44

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka SpołecznaantropologiaJan Paweł IIczłowiekgodność człowieka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L'UOMO COME LO SCOPO DELLA SOLLECITUDINE PASTORALE NELLE ENCICLICHE SOCIALI DI GIOVANNI PAOLO II
Sommario
Giovanni Paolo II nelle encicliche sociali: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis e Centesimus annus definisce il deposito della fede della Chiesa sul tema dell'uomo e della sua dignita in rapporto alla vita del mondo. Il Papa si occuppa delle questioni: personalita dell'uomo e sua realizzazione in relazione a Dio e al mondo, comunita dell'umanita, santita del matrimonio e della famiglia, civilizzazione della morte, pace come bene fondamentale del mondo, primato della cultura spirituale sulla tecnica, primato della persona sulle cose, primato del lavoro sul mercato, senso di verita, bonta e bellezza, primato dell'amore sulla giustizia. L'uomo contemporaneo e oggi una persona smarrita,che vive tra la difficolta del presente e la paura del futuro; e una persona tormentata dall'egoismo e dalla debolezza della natura. Il pensiero di Giovanni Paolo II punta sulla idea del ritorno alla fonte della vita che e Dio, il Creatore e il Salvatore dell'uomo. Con grande ottimismo indica la necessita del rinnovamento della dignita dell'uomo e del suo posto nella comunita dell'umanita. Lo sviluppo di questo processo dipende dal ruolo attribuito alla liberta nella dimensione della verita. "L'uomo come via della Chiesa" (CA, 53) e per Giovanni Paolo II "non strumento", ma "il posto", dove si realizza la salvezza offerta dalla missione della Chiesa. Percio l'umanita deve cercare nella Chiesa e in Cristo i veri valori della vita quotidiana. L'uomo creato all'imagine di Dio ha allora la possibilita del ritorno sulle vie della vita divina e per questo alla vera fonte della sua dignita.strona: 1 spośród: 2
»
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 17 opisów(-y)