Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Nag Hammadi" | znaleziono 10 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Myszor, W.

tytuł: Księga Tomasza (Nag Hammadi Codex II, 7 P. 138.1-145.23)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 30 (1997) 221-231

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Myszor, W.

tytuł: Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25-26 (1992-93) 29-44

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ANTONIUS-BRIEFE UND NAG-HAMMADI TEXTE
Der Vergleich der Askese und ihrer Begründung in den Schriften des Antonius und in den ausgewählten Schriften aus Nag Hammadi führt zu dem Schluss, dass bei beiden ein gemeinsames Gedankensystem besteht und dieses gemeinsame Gedankensystem stammt aus der Gedankenwelt Platons. Die asketische Bemühung, sich von den Leidenschaften des Leibes abzuwenden, ist deutlicher ausgedrückt in den Texten von Nag Hammadi; denn diese asketische Bemühung führt zur Rückkehr zur ursprünglichen Einheit. Diese Einheit als Vereinigung des Menschen ist bei Antonius und in den Nag- Hammadi-Texten gleichermassen dargestellt. Der Unterschied besteht darin, dass in den Briefen des Antonius die Einheit in der Unterordnung des ganzen Menschen unter den Geist besteht, woran auch der Leib Anteil nimmt; in den Texten von Nag Hammadi besteht die Rückkehr zur Einheit vor allen Dingen darin, dass sich der Nus, fast wie ein selbständiges Wesen, von Seele und Leib abwendet. In beiden Quellen kommt eine Hilfe von aussen durch den "Logos", und in den christlichen Texten ist dieser "Logos" Christus. In den Briefen des Antonius wird der Leib nicht negativ bewertet, da er zur Auferstehung berufen ist. Und dies scheint ein weiterer Schritt zur Christianisierung dieses Gedankensystems zu sein, an dem die Briefe als Ganzen teilhaben. Um auf Ausgangsfrage zurückzukommen: das Mönchtum könnte sehr wohl Kontakt gehabt haben mit den Texten aus Nag Hammmadi, und es könnte deshalb wohl auch ein inhaltlicher Zusammenhang bestehen, jeden falls mit solchen Werken wie Authentikos Logos, Die Lehren des Silvanus, Exegese über die Seele und ähnlichen Schriften. Durch diese Werke könnte man eventuell eine Brüke zu bauen suchen zwischen dem Monastizismus und dem Gnostizismus in Nag Hammadi, sofern sich die Frage klaren lässt, warum und auf welche Weise solche Werke gerade unter authentisch gnostische Schriften geraten sind.autor: Myszor, W.

tytuł: Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31 (1998) 315-329

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: patrologiagnozapisma gnostyckieApokalipsa PiotraNag Hammadi


autor: Myszor, W.

tytuł: Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000) 57-76

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: patrologiagnozaNag HammadiApokalipsa Jakuba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE ERSTE UND ZWEITE APOKALYPSE DES JAKOBUS AUS DEM V KODEX VON NAG HAMMADI (NHC V, 3 UND 4)
Ins Polnisch übersetzt, eingeleistet und kommentiert von Wincenty Myszor.autor: Myszor, W.

tytuł: Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 35,1 (2002) 73-89

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: patrologiaNag HammadignozaApokryf Jana

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

APOKRYPHON DES JOHANNES AUS DEM NAG HAMMADI CODEX II, 1; eingeleitet und übersetzt von Wincenty Myszorautor: Myszor, W.

tytuł: Dialog zbawcy. Wstęp i tłumaczenie utworu z biblioteki z Nag Hammadi (Nag Hammadi Codex III, 5)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003) 490-503

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER DIALOG DES ERLÖSERS
Der Dialog des Erlösers (NHC III, 5) ins Polnisch übersetzt und eingeleitet von Wincenty Myszor. In der Einleitung wird die Frage der Verfasserschaft, so wie die neutestamentliche Tradition und einige inhaltliche Probleme besprochen.autor: Myszor, W.

tytuł: Egzegeza o duszy. Wstęp, tłumaczenie i komentarz: Nag Hammadi II, 6

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,2 (2004) 179-190

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L'ESEGESI SULL'ANIMA. INTRODUZIONE, TRADUZIONE E COMMENTO: NAG HAMMADI II, 6
L'opera gnostica proveniente dalla biblioteca gnostica di Nag Hammadi, intitolata L'esegesi sull'anima viene presentata nell'articolo. L'introduzione tratta la critica del testo, il tempo della composizione e l'ambiente, il carattere gnostico e parenetico dell'opera, il rapporto delle ciitazioni bibliche con le versioni di testi biblici e la sua struttura. La maggior parte dell'articolo occupa la traduzione accompagnata dalle note.autor: Myszor, W.

tytuł: Origene et les gnostiques. État de la question˙

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 48-57

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ORYGENES I GNOSTYCY. STAN BADAŃ
Artykuł dotyczy związków teologii Orygenesa i chrześcijańskich gnostyków, tak w zakresie podobieństw jak i różnic. Wiadomo, że Orygenesa należał do polemistów antygnostyckich, ale jednocześnie w niektórych rozwiązaniach problemów teologicznych zbliżał się do poglądów chrześcijańskich gnostyków. Przedstawiono poglądy na to zagadnienie takich badaczy myśli Orygenesa i gnostyków, jak H. Jonas, J. Danielou, R. Gögler, G. Quispel i H. Strutwolf. W zakresie tematyki teologicznej, w której myśl Orygenesa mogła się spotkać z myślą gnostycką, wyróżnia się zagadnienie stwórcy i zbawcy, ujęcie "natury" (physis), zagadnienia chrystologiczne i eschatologiczne. Nowe teksty źródłowe, oryginalne utwory chrześcijańskich gnostyków z koptyjskiej biblioteki z Nag Hammadi umożliwiają na nowo przebadania tego zagadnienia. Chodzi o "Ewangelię prawdy", "Ewangelię Filipa", "Wypowiedź o zmartwychwstaniu", a przede wszystkim o "Tractatus Tripartitus" z I kodeksu z Nag Hammadi. Wydawca tego tekstu, E. Thomassen, wyraźnie dopuszcza związki teologii Orygenesa i gnostyków, i to w wymiarze wpływów Orygenesa na poglądy chrześcijańskich gnostyków. Utwory chrześcijańskich gnostyków pozwalają także na badanie "niedokończonych" wątków teologicznych w pismach Orygenesa i gnostyków, wątków, które zostały przerwane w kościelnej tradycji przez polemikę antygnostycką, która odrzucając en bloc wszystkie poglądy gnostyków, mogła także porzucić myśli, które mogły się okazać twórcze w teologii w ogóle. Podobnie jak stało się z teologią Orygenesa, której ślady zaginęly nie tylko przez zniszczenie niektórych jego pism, ale także przez brak zrozumienia albo prymitywną polemikę z orygenizmem.autor: Myszor, W.

tytuł: Eugnostos [Wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, Nag Hammadi Codex III, p.70,1-90,12]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006) 44-52

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Eugnostos. [Introduzione, traduzionee dal copto, Nag Hammadi Codex III, p.70,1-90,12.]
L'introduzione e la traduzione dell'«Eugnostos» presentano un'opera conservata nella versione copta nella biblioteca di Nag Hammadi. Primi versetti, che provengono dalla redazione finale dell'opera, conferiscono al Testo la forma di una lettera. Nel resto della composizione mancano però i tratti caratteristici al Genere epistolare, ma quelli presenti permettono di classificare il testo al Genere di trattato filosofico-teologico, che comprende gli insegnamenti in forma di riflessioni e motivazioni razionali. Il contenuto si presenta diverso dalle idee gnostiche: positivo concetto di Dio, concentrazione sulla metafisica ed assenza delle riflessioni sul mondo visibile, non negativa visione del mondo creato. Tuttavia nella terminologia metafisica si possono intravedere alcuni rapporti con i concetti dei valentiniani, degli apologeti, ed anzitutto con la teologia alessandrina e quella di Filone. Il calendario dell'anno dei 360 giorni fa pensare all'ambiente egiziano. La prima metà del II secolo è la più probabile data della sua composizione.autor: Myszor, W.

tytuł: Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,1 (2011) 207-220

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Ewangelia Marii MagdalenyNag Hammadignostycyzmapokryfkobieta w antycznym chrześcijaństwie,

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Das Evangelium nach Maria [Magdalena ]. Die Einleitung , die Übersetzung aus dem Koptischen, Kommentar. Zusammenfassung
Der Artikel umfaßt die Einleitung, die polnische der koptischen Fragmente aus Berolinensis Gnosticus 8502 und die griechische Fragmente (PapOxy 3225 und PapRyl 463), mit Kommentar. In der Einleitung hat man auf die besondere Rolle der Maria in den gnostischen Apokryphen, und vor allen in der koptischen Bibliothek von Nag Hammadi. Maria Magdalena hat im EvMar eine herasuragende Position. Sie gibt die Belehrungen, vermittelt die Botschaft Jesu den Aposteln. Das Evangelium Maria Magdalena ist in einer christlich-gnostischen Gruppe entstanden. Die Rolle einer Frau in der Gemeinde wurde mit den gnostischen Vorstellungen verbunden. Als Quelle gilt aber auch als Zeugnis in der Forschung der Rolle der Frauen in der Urkirche.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 10 opisów(-y)