Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"" | znaleziono 9 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Banyś, W.

tytuł: Laudacja z okazji wręczenia nagrody „Lux ex Silesia”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010) 137-140

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Lux ex SilesiaZespół Pieśni i Tańca "Śląsk"


autor: Dùllek, B.A.

tytuł: Uzyskanie odpustu zupełnego za publiczne odmówienie hymnu Te Deum laudamus w warunkach Górnego Śląska

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,1 (2017) 175-182

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanoniczneodpustGórny Śląsk

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Obtaining a Plenary Indulgence for Public Saying the Hymn Te Deum Laudamus in the Circumstances of Upper Silesia
Although almost all over Poland instead of the hymn Te Deum laudamus, Ciebie, Boga wysławiamy is used, in Upper Silesia Ciebie, Boże wielbimy is performed. The aim of this article was to answer the question whether by public saying Ciebie, Boże wielbimy, it is possible to gain plenary indulgence. The research material were regulations from the decree Enchiridion Indulgentiarum, Code of Canon Law from 1983 and common law. The method used in the research was mainly a legal exegetic-dogmatic method. The results showed that for the public saying of the mentioned version of the hymn by virtue of the common law it is theoretically possible to obtain the plenary indulgence, although the practice limits this possibility to partial indulgence. The research perspective is a hymn Veni Creator Spiritus, which in Upper Silesia is also performed in a different version than in the other parts of Poland.autor: Kupny, J.

tytuł: L'ethos slesiano di lavoro e la ristrutturazione dell'economia

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 171-178

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ŚLĄSKI ETOS PRACY A RESTRUKTURYZACJA GOSPODARKI
W ostatnim dwudziestoleciu coraz częściej dostrzegano w Polsce przejawy złej pracy. Proces stopniowego upadku etosu pracy dotknął także Górny Śląsk, który tradycyjnie postrzegany był jako region ciężkiej i rzetelnej pracy. Jednak, jak dowodzą badania, z tradycyjnego etosu pracy przetrwały: pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność za innych, gotowość podjęcia się ciężkiej pracy fizycznej. Oczywiście jest to etos pracy prostej, odtwórczej, a tylko w małym stopniu etos pracy twórczej, jakiej domaga się restrukturyzowana i modernizowana gospodarka. Pomimo to Górny Śląsk, ze względu na swój potencjał ludzki i etos pracy, może być terenem atrakcyjnym dla każdego inwestora i przedsiębiorcy. By tę atrakcyjność znacznie zwiększyć, konieczne jest upowszechnianie "nowego etosu pracy", opartego na tradycyjnym szacunku do pracy i propagującego nowoczesne wzory awansu zawodowego, kariery pracowniczej związanej z najnowocześniejszymi technologiami i urządzeniami. Wcześniej pewną wartością było poczucie stabilizacji, teraz taką wartością musi stać się podjęcie ryzyka.autor: Kłakus, M.

tytuł: Udział duszpasterzy z Górnego Śląska w życiu religijnym polskich emigrantów we Francji w okresie międzywojennym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47,2 (2014) 316-345

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia KościołaFrancjahistoria duszpasterstwamigracjaGórny Śląsk

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

La participation des prêtres de Haute-Silésie dans la vie religieuse des immigrés polonais en France entre les deux guerres
After 1919 Polish Episcopate made efforts to establish the Polish Catholic Mission in Paris. In these initiatives the Primate of Poland was supported by bishops Arkadiusz Lisiecki and Stanisław Adamski. The arranging of pastoral care needed both cooperation and agreement between Episcopate in Poland and France, between the rector of the Polish Catholic Mission in Paris and managers of plants as well as with Polish labourers. One of the problems were an insufficient number of Polish priests to supply pastoral care for Polish workers. In the article daily life of Polish workers and conditions of pastoral work of Silesian priests were presented. The fruits of pastoral service in the interwar period is evidenced by descendants of Polish emigrants who still live in France and care for Polish traditions and customs.autor: Kłakus, M.

tytuł: Kulisy wyboru Stanisława Adamskiego na biskupa katowickiego (1930)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,1 (2015) 14-29

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Górny Śląskhistoria Kościoła na ŚląskuduszpasterstwoAdamski, StanisławLisiecki, ArkadiuszXX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The circumstances of the election of Stanisław Adamski for Katowice bishop (1930)
On 13 May 1930, after less than a four-year governance, died bishop Arkadiusz Lisiecki. The complicated social-political situation on Silesia and customs prevailing among the clergy of Katowice diocese caused that to the candidates not only indepth theological knowledge and unblemished moral life, but also understanding of political issues, abilities of solving ethnical problems of Upper Silesia and managerial skills were demanded as well. Based on apostolic nuncio’s reports the author of the article shows the circumstances of the election of the third bishop of Katowice diocese. We get to know what traits – in nuncio’s opinion – the future Silesian bishop should have and the profiles of the individual candidates. Furthermore, the article informs who was the trusted advisor to apostolic nuncio and what decided that not bishop Teodor Kubina or any other suggested candidates but Reverend Stanisław Adamski became the Katowice bishop.autor: Mierzwa, I.

tytuł: Górny Śląsk jako przedmiot badań teologii praktycznej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 15 (1982) 67-78

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

OBERSCHLESIEN ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE
Oberschlesien, das seit der Hälfte des XIX Jahrhunderts fast ununterbrochen im sozialen Wandel steht, der von der Kirche aktiv begleitet wird, bildet für praktische Theologie ein interessantes Forschungsgebiet.,Die Industrialisierung führte hier nicht zum Glaubensverlust im Volk, es hat sich vielmehr ein starkes Kirchenbewusstsein entwickelt. Die Gründe dafür sind in sozialen Verhältnissen des Landes zu suchen. Die Kirche war dem Volk nahe, da sie Gottesdienst und Unterricht in seiner Muttersprache hielt. Die aus dem Volk stammende Priester waren unter den ersten, die die Missverhältnisse der unterentwickelten Provinz (mangelhaftes Schulwesen, niedrigere als in anderen Provinzen Löhne der Arbeiter, miserable Lebensbedingungen) zu verbessern suchten. Es entwickelte sich der Typ des sozialangagierten Priesters, der bis in unsere Zeit hinein sehr verbreitet war. Es wäre zu erforschen, wie er seinen Dienst in der pastoralen und sozialen Hinsicht verstand und zu verbinden wusste, und dies theologisch zu bewerten. Der Kulturkampf festigte die Bindung des Volkes an die Kirche. Er hatte zu Folge die Verbreitung - mittels Volksblätter und Vereinsarbeit - katholischer Ansichten und Vorstellungen über Kirche, Familie, Gesellschaft und Staat. Es stellt sich die Frage nach den bis heute erhaltenen bzw. weiterentwickelten Elementen dieser Anschaungen und den Bedingungen ihrer Beständigkeit. Eine weitere Folge des Kulturkampfes war die Bildung der polnisch-katholischen Ideologie. Vom Standpunkt der praktischen Theologie von Interesse wären die religiösen Begründungen der nationalen Werte - der Muttersprache als Gabe Gottes und des Brauchtums, weil es den Glauben übermittelt - sowie ihre Verbindung mit kulturbedingten Begründungen - dem Naturrecht und der Wertschätzung der Volkskultur. Die polnisch-katholische Ideologie stellte hohe Forderungen an die Familie und trug zur dauerhaften - bis heute spürbaren - Festigung ihrer Stellung in der Gesellschaft bei. Ein weiteres Problem hängt mit der Entwicklung-seit den siebziger Jahren des XIX Jahrhunderts - der polnisch-katholischer Vereine und später auch einer polnisch-katholischen Gewerkschaft zusammen. Sie hatten sehr grossen Einfluss auf die polnische Gesellschaft bis in den II Weltkrieg hinein. Die Abschaffung dieser Vereine, sowie aller anderer kirchlicher Vereine führte zur Privatisation des Lebens und förderte eine passive Haltung der Laien. In dieser Situation ergibt sich eine Reihe von Fragen: Wie steht es mit dem aktuellen sozialen Bewusstsein in der Diözese? In welchem Verhältnis stehen die neuen religiösen Bewegungen zum Erbgut der Vergangenheit? In wie weit knüpft die gegenwärtige Verbindung von Nationalität und Katholizismus an die alte polnisch- katholische Ideologie an? Welche sind die neue Bereiche der Zusammenarbeit von Geistlichen und Laien? In der komplizierten Geschichte des Landes mussten die Geistlichen oft Aufgaben übernehmen, die sonst die Laien verrichten. Wie hat es das Bewusstsein ihrer Rolle beeinflusst? Die soziale Integration war in Oberschlesien stets ein schwieriges Problem. Die Kirche hat in diesem Bereich viel geleistet, sowohl durch den Ausbau der Pfarrorganisation, wie auch durch verschiedene pastorale Initiativen. Sie hat sich auch beteilt an Lösungsversuchen sozialer und nationaler Probleme. Das erarbeitete Gut in diesem Bereich ist zu erforschen und theologisch zu bewerten. Diese Arbeit bedarf der Kombination verschiedener Methoden. Es sei auch hingewiesen auf eine wenig ausgenützte Quelle - nämlich die populäre religiöse Literatur und die Volksblätter, die Kenntnis über die im Volk verbreitete christliche Vorstellungen und Anschaungen liefern können.autor: Myszor, J.

tytuł: O pożytku studiowania historii

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,1 (2015) 5-13

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duszpasterstwoprezbiterGórny ŚląskXIX wiekXX wiekhistoria Kościoła na Śląsku

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Benefit of Studying History
Does the Silesian model of a priest exist? If so, what, and to what extent, affects its specificity: family environment, school, presbytery, parish, seminary? The author of the article by answering these questions draws attention to the historical factors preceding the establishment of the diocese of Katowice: religious, church, social and political ones which contributed to the specificity of a Silesian priest: rural and urban parish priest, churches builder, community worker, political and cultural activist, education officer.autor: Sarzyński, K.

tytuł: Spór o wyznaniowy charakter szkół Górnego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Gościa Niedzielnego” w latach 1923–1939

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 47,2 (2014) 346-360

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Górny Śląskhistoria Kościoła na ŚląskuGość Niedzielnyszkolnictwowychowanie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The dispute over the religious nature of schools in the Upper Silesia in the interwar period, based on the weekly Gość Niedzielny, published between 1923 and 1939
The author analyzes in an article in a chronological issue of the dispute, which in years 1924-1939.
In the article the author analyzes in chronological order (from 1924 to 1939) the issue of the dispute between catholic weekly magazine “Gość Niedzielny” and the opponents, regarding the education in the Upper Silesia, especially in terms of the elements of Catholic education. One of the consequences of granting autonomy by the Polish Government to the Upper Silesia was allowing the region to organize their education system on different basis than in other areas of the country. While laying foundations for the Polish school the Upper Silesia authorities agreed to demands of the large indigenous catholic population. At the beginning of the process of returning Upper Silesia to Poland, the education system there was organized on similar principles to the church schools. Catholic weekly magazine “Gość Niedzielny” became the propagator of thus defined schools. However, those kind of schools and their distinct character found also numerous opponents grouped within the Polish Teachers’ Union and Reform Camp.autor: Łuczak, M.

tytuł: Das örtliche Phänomen als ein Postulat der empirischen Untersuchung der Religiosität am Beispiel Schlesiens

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 203-208

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LOKALNY FENOMEN JAKO POSTULAT BADAŃ EMPIRYCZNYCH RELIGIJNOŚCI NA PRZYKŁADZIE ŚLĄSKA
Metodologia badań empirycznych z jednej strony domaga się określonej standaryzacji, z drugiej postuluje każdorazowe, indywidualne podejście do problemu badawczego. Nawet powtórzenie badań na tej samej populacji wymaga uwzględnienia czynnika czasu, który może się okazać przy wnioskowaniu zmienną niezależną, wpływającą na postawy respondentów.
Zmienną niezależną przy badaniu religijności jest niewątpliwie pochodzenie. Jego znaczenie jest tym większe, im bardziej specyficzny jest "garnitur kulturowy" badanej rzeczywistości. Śląsk na przestrzeni wieków wykształtował odmienność na tyle istotną, że nieuwzględnienie jej w badaniach byłoby narażeniem ich metodologii na porażkę.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 9 opisów(-y)