Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "bezrobocie" | znaleziono 5 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Fel, S.

tytuł: Die Arbeitslosigkeit in Polen unter sozialethischen Gesichtpunkten

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 149-158

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznabezrobocie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

BEZROBOCIE W POLSCE W ASPEKCIE SPOŁECZNO-ETYCZNYM
Streszczenie
Praca stanowi jeden z centralnych tematów katolickiej nauki społecznej, w której podkreśla się jej godność i wartość, fundamentalne znaczenie dla istnienia i rozwoju osoby oraz akcentuje wagę prawa do pracy jako jednego z podstawowych praw osoby ludzkiej. Wyjaśnia to powód zainteresowania i zatroskania Kościoła, wołającego o sprawiedliwość i poszanowanie godności osoby ludzkiej, jedną ze współczesnych kwestii społecznych - bezrobociem. Bezrobocie w Polsce charakteryzuje się wysoką stopą, należącą do najwyższych w Europie, nie wyłączając krajów, w których dokonuje się także transformacja ustrojowo-gospodarcza. Szczególnie niepokojącym i niebezpiecznym zjawiskiem jest bardzo duża liczba ludzi młodych pozostających bez pracy. Specyfiką polskiego bezrobocia, uwarunkowaną prawdopodobnie procesem przemian ustrójowo-gospodarczych, jest jego utrzymywanie się, a nawet okresowe powiększanie się przy równoczesnym, relatywnie dużym wzroście gospodarczym. Zło bezrobocia ma wiele wymiarów. Są one w pewnym sensie analogiczne do wymiarów wartości pracy, gdyż są ich zaprzeczeniem, uniemożliwiają ich realizację. Fundamentalny jest wymiar osobowy. Brak pracy uniemożliwia zdobycie środków do utrzymania życia, wymierzony jest więc przeciwko podstawowemu prawu osoby ludzkiej. W odniesieniu do dynamicznego wymiaru osobowości bezrobocie wyklucza możliwość rozwoju osobowości, "stawanie się bardziej człowiekiem". Wyróżnia się ponadto m.in. wymiar społeczny, moralny oraz polityczny bezrobocia. Rozwiązanie wielu problemów wiążących się z brakiem pracy przez zasiłek dla bezrobotnych należy traktować jako tylko doraźny środek walki z bezrobociem. Długotrwałe utrzymywanie takiego stanu budzi z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej kilka zastrzeżeń. Najpoważniejsze, bo dotyczące istoty pracy jako czynności wykonywanej przez osobę ludzką, wynika z faktu, iż u podstaw takiego rozwiązania problemu leży rozumienie pracy jako wartości tylko gospodarczej, środka, za pomocą którego zdobywa się niezbędne do życia pieniądze. Praca tymczasem posiada wiele innych, niemniej ważnych dymensji. Przy tego rodzaju rozwiązaniach widać, jak głęboko w świadomości ich twórców zakorzenione jest instrumentalne rozumienie pracy jako czynnika produkcji redukowanego do wymiaru tylko ekonomicznego, który traktowany jest abstrakcyjnie, w oderwaniu od podmiotu wykonującego pracę. Katolicka nauka społeczna wskazuje ogólne kierunki i zasady, na których powinny bazować szczegółowe, techniczne propozycje reform mających na celu zatrudnienie wszystkich zdolnych i chętnych do podjęcia pracy. W odniesieniu do ładu społeczno-gospodarczego fundamentalne znaczenie ma zasada pierwszeństwa pracy ludzkiej przed kapitałem - instrumentalnym czynnikiem życia gospodarczego. W świetle odczytanych przez nią zasad społeczno-etycznych dokonywane są także oceny proponowanych rozstrzygnięć. Wzrastające doświadczenie wielowymiarowości zła bezrobocia przynagla coraz szersze gremia do nasilenia działań zmierzających do solidarnego rozwiązywania kwestii bezrobocia.autor: Ślebarska, K.

tytuł: Rola wsparcia społecznego w szukaniu pracy

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008) 177-187

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: nauki społecznebezrobocie


autor: Ślebarska, K.

tytuł: Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,1 (2009) 147-156

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznabezrobociemigracja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT REFERRING TO OCCUPATIONAL EMIGRATION
Abstract
The article undertakes two critical topics that occurs currently in our country, namely unemployment and occupational emigration. Unemployment is a great sociological and psychological problem that has existed in Poland since 1990, and has become one of the crucial issues that needs effective solution. However during last two years the number of people without work has been rapidly decreasing, from about 17 per cent in 2006 to 11 per cent in 2008, the main reason of this variation refers to great occupational emigration, rather than to economical resolution. Moreover, the vision of potential return of temporary occupational emigrants leaves this problem still opened.autor: Ślebarska, K.

tytuł: Nowe oblicze bezrobocia

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010) 107-114

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznasocjologiabezrobocie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The New Aspect of the Unemployment. Summary
The article undertakes the critical topic, namely the problem of unemployment, that is still a great sociological and psychological problem in Poland. The analysis of the changes, that has occurred since 1990 depicts the unemployment as the dynamic process rather than static issue. Accordingly, described problems influenced by personal as well as environmental factors. This report consider also the culture that has a significant impact on the perception and behaviours undertaken by the unemployed.tautor: Ślebarska, K.

tytuł: Psychospołeczne koszty reintegracji zawodowej osób bezrobotnych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012) 371-381

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: bezrobociepsychologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Psychosocial Costs of Occupational Reintegration of the Unemployed
The current labour market offers many opportunities. The development of new fields and technologies simplifies work and generates demand for specific specialists. On the other hand, rapid development and computerization of industry contribute to human depreciation and the increase of the machine value. Since unemployment influences a person in a specific manner, organizational reintegration could be particularly difficult for newcomers previously unemployed. The article analyses the emotional costs of reemployment and occupational reintegration. The view of potential job loss often determines the negative phenomena in the workplace of employment, such as aggressive competition, devaluation of values and moral principles. The atmosphere in the workplace mostly affects individuals returning to work after a long break. The consequence of unfavorable conditions associated with reintegration can lead to the occupational re-exclusion. Therefore, social support, especially within organization, becomes a very important factor in the situation of occupational reemployment.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 5 opisów(-y)