Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "etyka" | znaleziono 23 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 3


»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]

autor: Bartoszek, A.

tytuł: "Spór o człowieka" a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004) 116-127

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnaetykatransplantacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"DISPUTE CONCERNING HUMAN BEING" AND TRANSPLANTATION PRACTICE. BASED ON THE BOOK BY MARIA NOWACKA ETHICS AND TRANSPLANTATION
There has been an argument going on in the contemporary society about the nature of man. The quest for an answer to that question is growing more and more intense in the face of scientific and technological development. One of the branches of science, which provokes a discussion on its moral and anthropological character, is transplantology. Closely connected with this discussion is the book Ethics and Transplantations by Maria Nowacka.
On one hand, these considerations outline her standpoint on the ethical dimension of such activities, and on the other hand, they embark on a discussion with her opinions. While Maria Nowacka argues that the application of transplantology is therealisation of the Cartesian philosophy, with its mechanistic view of human body, whereas the author of the article argues that transplantation is based upon an integral vision a person. At this point he emphasizes that the "informed consent" of donor is the prerequisite for taking a human organ to be morally right and to express human solidarity. The author also stresses that in the integral vision of human being as a bodily and spiritual unity, the human organism is the sign of a living man. The death of an organism as a whole is the sign of death of a human being. The death of an organism takes place only after the death of its integrating element, that is the brain.
The author disagrees with Mrs. Nowacka's opinion that a human being is a living organism which is actually or potentially conscious. According to the author the consciousness element is too much emphasized. The whole truth about man is that he is spiritually-bodily unity. This holistic theory of a human person forms the basis of both philosophical system called personalism and the modern teaching of the Catholic Church.autor: Czech, A.

tytuł: Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) 290-300

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Adamski, StanisławUniwersytet EkonomicznyKatowiceHeitzman, Marianetyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Merits of Bishop Stanisław Adamski for the Higher School of Social and Economic Sciences (Currently University of Economics) in Katowice
The Higher College of Social and Economic Sciences (the present University of Economics) in Katowice was formally founded on the 3rd of December 1936. The inauguration of studies took place on the 11th of January 1937. Though the College was a private-owned higher school of vocational education, its activities were supported by eminent persons of the then Silesian voivodship. One of them was Stanisław Adamski, the bishop of Katowice who was deeply interested in development of the College in the years 1937-1939. It was thanks to him that ethics was taught as a part of curriculum at the Faculty of Industrial Organisation. Detailed information on how this had become true can be found in this study which is also devoted to the associated professor Marian Heitzman, Ph.D. who was the first to teach ethics at the College.autor: Drożdż, A.

tytuł: Współczesne negacje etyki chrześcijańskiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40,1 (2007) 65-80

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: etykamoralnośćpostmodernizm

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LA NEGAZIONE DELL'ETICA CRISTIANA NEL MONDO CONTEMPORANEO
L'autore riassume i problemi piu scottanti della cultura post-modernista. Innanzitutto tocca l'eredita ateistica del secolo scorso (sopratutto quella di Hobbes, Heidegger, Sartre e pensatore americano - Z. Bauman). Il fondamentale piano della negazione del cristiano si fonda intorno al problema della liberta umana. Il discorso sulla liberta ha uno spessore enorme, vastissimo, che tocca tutti gli ambiti dell'agire umano: dalla filosofia alla teologia, dalla psicologia alla politica, dalla morale alla religione.
La coscienza morale e la proprieta piu saliente e piu qualificante dell'essere umano: quella che distacca maggiormente l'uomo dagli animali, conferendogli il potere di essere l'artefice di se stesso. E una cosa interessante che nella cultura post-informatica si sviluppa il concetto della coscienza morale come "coscienza senza senso di colpa". Essa si presenta anche come l'esperienza senza responsabilita umana. Con tale esperienza nasce la pressione culturale verso la negazione dei valori cristiani. Nelle discussioni sulla liberta umana alcuni pensatori negano che l'uomo sia libero (cosi Spinoza, Schopenchauer, ecc.), altri affermano la totale liberta umana, senza limiti (cosi Hobbes, Nietzsche, Bauman, ecc). L'etica costruita sul questo piano antropologico si manifesta come "l'etica liberata dalle norme universali o l'etica permissiva".
L'autore presenta nel suo articolo la tesi sulle controversie culturali. Il modello della cultura secolarizzata e l'uomo "libero e bello". Nella cultura cristiana il modello e Gesu Cristo (Veritatis splendor). Egli non e soltanto il nostro Salvatore che con la sua passione, morte e risurrezione ci libera dal peccato e ci dona la grazia di Dio, perché possiamo partecipare alla vita divina, ma egli e anche il nostro modello etico. Tutti i misteri do Cristo costituiscono esempi per chi vuole seguire la sua condotta. Questo ultimo criterio si presenta come criterio personalistico per ogni uomo moralmente integrato.autor: Drożdż, M.

tytuł: Der Mensch zwischen "sein" und "haben"

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 407-422

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: etykawartościpersonalizmosoba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CZŁOWIEK POMIĘDZY "BYĆ" A "MIEĆ". Streszczenie
Jednym z najważniejszych współczesnych problemów kulturowych jest problem prymatu człowieka i wartości ludzkich wobec całego nieosobowego i przedmiotowego świata, w którym żyje. Niezależnie od różnych ujęć antropologicznych tego problemu, sama natura i kształt relacji człowieka do innych rzeczywistości stanowi punkt wyjścia dla analiz aksjologicznych, etycznych, socjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych itp. Personalizm, w samym rdzeniu swoich założeń, tez i wniosków, podkreśla pierwszeństwo osoby ludzkiej wobec wszelkich innych struktur i rzeczywistości. Nie jest to tylko pierwszeństwo o charakterze logicznym, ale priorytet natury ontycznej. Taki fundament analiz posiada bardzo daleko idące konsekwencje. Z takiej perspektywy podejmujemy w niniejszym artykule analizę napięć pomiędzy dwiema sferami ludzkiego życia i działania, pomiędzy byciem a posiadaniem, sferami, które filozofia określa pojęciami "być" i "mieć", starając się pokazać, że w kontekście prymatu osoby i jej obiektywnego świata wartości, etyka personalistyczna jest w zasadzie etyką mądrych, racjonalnych, odpowiedzialnych wyborów, służących "byciu więcej" człowiekiem.autor: Floss, P.

tytuł: Etická sféra skutečnosti a reálnost svobody

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 185-187

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: etykawolność


autor: Floss, P.

tytuł: Etyczna sfera rzeczywistości a realność wolności

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 188-191

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: etykawolność


autor: Grychtoł, A.

tytuł: Etyczne wyzwania rynku farmaceutycznego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48,1 (2015) 203-218

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: etyka farmaceutycznarynek leków

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Ethical challenges of the pharmaceutical market
Because of its enormous impact on the lives and health of people and the involvement of the huge financial resources and the expectation of even greater profits, drug market is the area of the occurrence of numerous ethical challenges. The purpose of this article is to attempt to identify these risks and offer solutions of the problematic situations in the light of the personalistic ethics and the teaching of the Catholic Church. Therefore, the fundamental two questions, to which answers should be sought can be formulated as follows: what are the ethical challenges which are being faced by the participants of the pharmaceutical market? and what solutions to these situations should personalistic ethics and the teaching of the Catholic Church propose? It also seems necessary to indicate the legal system and market rules as insufficient controls the drug market.autor: Grzesica, J.

tytuł: W stronę etyki ekologicznej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 13 (1980) 139-151

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: ekologiaetykaświat

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

TOWARDS ECOLOGICAL ETHICS
This work concerns the most pressing - except war - danger for the world and mankind: the ecological disaster. The present author tries to define a theological and moral standpoint of the Church to this question, as seen in the light of such ecclesiastical papers as Constitution "Gaudium et Spes", the document of the Third Synod of Bishops "Justice in The World", The Apostolical Letter "Octogesima Adveniens", Pope Paul's VI message to The Stockholm Conference for Protection of Natural Environment and others. It is the mankind's duty not only to avoid spoiling of the natural environment, but to shape it properly as well. This duty is a moral one and pertains to the problems of moral philosophy. Assuming that, author of this work presents us subsequently some principles of a kind of environmental ethics ("eco-ethics"), the aim of which is to indicate, what should man do to protect the natural environment, and to say why should he do so. As the main source of threats for the natural environment Rev. Jan Grzesica considers the mentality of the contemporary man, his egoism and selfishness, his false hierarchy of values, according to which material goods are the most important - in spite of the order established by God, who indicates us the supernatural values and and the supreme aim as matters of the utmost importance. Man has been created by God as a being consisting both of the body and the spirit and as such he then has been redeemed by Our Lord Jesus Christ. Therefore it won't be enough to protect our world against an ecological disaster if we would clean the atmosphere, soil and water up and re-create the areas of silence only. First of all man must clear up himself and his mentality; he must define his place in the natural environment. Together with the man also the nature has been created by God as well and both constitute an inseparable unity, which is expecting salvation. That is why the mutual cooperation of both - the man and his environment - is necessary. God has submitted the earth to the man, but at the same time He has committed the earth to man's care. The foundation of eco-ethics is the precept of love. Our love towards God implies a deep esteem towards His work. The man's moral duty is a sort of an ecological asceticism - he should provide for his needs at the least possible consumption, trying to endeavor after an ethical, spiritual and cultural growth. The man's aim should be "to be", not "to have". A Christian, responsible for the world's shape and its future, does not stand in blind opposition to the progress, nevertheless he should stand in opposition against a blind progress. The limitations of human activity throughout the world are defined by the St. Franciscus' respect to nature. Nature is not "res nullius", but it is "res omnium". As a property of all mankind it belongs also to the future generation, because God is the Father of all people and He is the Donor of life for all of them.autor: Herman, Z.

tytuł: Granice wolności w naukach medycznych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 147-149

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: wolnośćnaukaetykabioetyka


autor: Herman, Z.

tytuł: Jakość życia z punktu widzenia medycznego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 227-230

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: życiejakość życiaetyka


strona: 1 spośród: 3
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | [>>]
znaleziono: 23 opisów(-y)