Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "jakość życia" | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Bartoszek, A.

tytuł: Moralne aspekty "jakości życia" w opiece paliatywnej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 35,2 (2002) 309-330

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnaopieka paliatywnajakość życiachoroba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MORALISCHE ASPEKTE DER "LEBENSQUALITÄT" IN DER PALLIATIVPFLEGE.
Zusammenfassung
Sowohl in der Palliativpflege als auch im gesamten Leben der Gesellschaft gibt es ein großes Interesse an der "Lebensqualität". Im Hintergrund der heutigen Sorge um die hohe "Lebensqualität" stehen verschiedene Konzepte der menschlichen Person. Eine reduzierende Sicht der menschlichen Person hat einen verengten Begriff der "Lebensqualität" zur Folge. Aus einem umfassenden Konzept der menschlichen Person resultiert hingegen ein integrales Konzept der "Lebensqualität". Der Ausgangspunkt für ein reduzierendes Konzept der "Lebensqualität" ist die materialistische Sicht des Menschen, die keine geistige Dimension im Menschen anerkennt. Die "Lebensqualität" wird hier in den Kategorien der ökonomischen Leistung, des ungeordneten Konsums, des Spaßes und des Genusses interpretiert. Dabei werden tiefere - geistige und religiöse - Dimensionen der Existenz vergessen. Der verengte Begriff der "Lebensqualität" führt in bestimmten Fällen zur Überzeugung, dass das Leben eines behinderten Kindes oder eines sterbenden Greises seine Würde verliere, weil es eine niedrige "Qualität" habe, und deshalb ihm ein Ende (Euthanasie) gesetzt werden könne. Angesichts einer solchen Auffassung über die "Lebensqualität" ist ein persönlicher und gesellschaftlicher Widerstand notwendig. Das integrale Konzept des Menschen, aus dem sich die rechte Sicht der "Lebensqualität" ergibt, beinhaltet die Wahrheit über die Heiligkeit und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Das Leben des Menschen ist heilig, d.h. es ist ein von der "Lebensqualität" unabhängiger Wert. Die "Lebensqualität" gehört nicht zu seinem Wesen und konstituiert es nicht. Das integrale Konzept der "Lebensqualität" erfordert auch die Berücksichtigung der transzendenten Dimension der Menschlichkeit. Es wird postuliert, dass bei der Untersuchung der "Lebensqualität" der sog. "interne Parameter" berücksichtigt wird, der aus der geistigen Natur des Menschen kommt, die in sich Beziehung zur Wahrheit, zum Guten, zu Gott, zum anderen Menschen beinhaltet. In der geistigen Dimension des Menschseins haben ebenso die Fragen nach dem Sinn der Lebens, des Leidens, des Todes ihren Ort. Für die Palliativpflege, für alle Aktivitäten, deren Ziel die Sicherung einer hohen "Lebensqualität" ist, wird das integrale Konzept zum bleibenden Fundament, das vor einer eingeengten Sicht des menschlichen Lebens schützt und die Achtung vor der Würde der menschlichen Person gewährleistet. Die Begleitung des Sterbenden und die Palliativbehandlung, die die geistig-körperliche Einheit des Menschen berücksichtigen, dienen dem Wachstum der integral verstandenen "Lebensqualität" und leisten deren reduzierenden Sicht Widerstand.autor: Herman, Z.

tytuł: Jakość życia z punktu widzenia medycznego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 227-230

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: życiejakość życiaetyka


autor: Heszen-Niejodek, I.

tytuł: Jakość życia w badaniach psychologicznych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 251-255

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: jakość życiapsychologia


autor: Kupny, J.

tytuł: Mitbestimmung im Kleinunternehmen

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 137-148

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznazarządzaniemałe przedsiębiorstwa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA A PARTYCYPACJA W ZARZĄDZANIU
Streszczenie
Istotną cechą zmian w życiu gospodarczym Polski, zapoczątkowanych w 1989 r., jest dynamiczny wzrost liczby małych przedsiębiorstw prywatnych. Mają one coraz większy udział w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudniają coraz większą liczbę pracowników. Ta nowa jakość życia społeczno-gospodarczego w Polsce przynosi z sobą szereg nowych problemów istotnych zarówno dla nowo tworzącej się grupy prywatnych właścicieli przedsiębiorstw, jak i dla zatrudnianych przez nich pracowników. Jednym z nich jest kwestia udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a dokładniej: czy postulat partycypacji w zarządzaniu - formułowany nie tylko przez doktryną społeczną Kościoła, ale także przez coraz bardziej świadomy swojej wartości świat pracy - możliwy jest do realizacji na terenie małego przedsiębiorstwa prywatnego? Autor opracowania, po przedstawieniu istoty postulatu partycypacji i analizie specyfiki małego przedsiębiorstwa (firmy) oraz funkcji, jaką spełnia w nim przedsiębiorca- właściciel, stoi na stanowisku, że niewskazane byłoby tworzenie w małych przedsiębiorstwach prawno-instytucjonalnych rozwiązań udziału pracowników w zarządzaniu na wzór tych, które mogą mieć zastosowanie w przedsiębiorstwach dużych. Nie oznacza to jednak, że pracownicy małego przedsiębiorstwa powinni być zupełnie pozbawieni wpływu na podejmowane przez właściciela decyzje i sprowadzeni do roli biernych wykonawców tych decyzji. Możliwość udziału pracowników w podejmowaniu przez przedsiębiorcę-właściciela decyzji stwarza bliskość i codzienność wzajemnych kontaktów. W ich ramach każdy pracownik może dzielić się ze swoim szefem spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi wykonywanej pracy oraz funkcjonowania całej firmy. Warunkiem realizacji tego typu uczestnictwa w zarządzaniu jest właściwa postawa przedsiębiorcy i pracowników, to znaczy postawa solidarności, wzajemnego szacunku i życzliwości.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)