Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "odpowiedzialność" | znaleziono 6 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Cuda, J.

tytuł: L'histoire humaine au risque de l'incroyance

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 394-406

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia fundamentalnawiaraniewiarahistorianadzieja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RYZYKO NIEWIARY W HISTORII LUDZKOŚCI. Streszczenie
Historia ludzkości na początku XXI wieku obserwuje z niepokojem przyczynowy związek między kryzysem "przejawów solidarności międzyludzkiej" i "gaśnięciem nadziei" (Ecclesia in Europa 8, 9 ). W genezie tej sytuacji uczestniczy, między innymi, aporyczne otwarcie naukowych i filozoficznych antropologii, które nie dysponują "ostatecznym" wyjaśnieniem tożsamości człowieka (Fides et ratio 1, 27, 81 ). Zróżnicowanej w "intencjonalnym działaniu" ludzkości towarzyszy ryzyko pluralizmu interpretacji, wpisanych w hermeneutykę relacji "całość - części" hermeneutyczne koło). Odpowiedzialność wyboru danej interpretacji może być oceniona jakością jego teoretycznych i praktycznych konsekwencji. Mając to na uwadze, proponowany tekst przypomina, że relacja "wiara - niewiara" jest wpisana w definicję historii ("historia wolności"), przy czym obydwa wybory nie mogą zlekceważyć refleksji nad podmiotową odpowiedzialnością, co dostrzegała także ewolucja antropocentrycznego myślenia czasów nowożytnych. W kontekście odkrywalnych w tym myśleniu prób ideologicznego przywłaszczenia problematyki "całości" historii ludzkości, pojawia się postulat rozróżniania między "nadziejami ziemskimi" i "nadzieją chrześcijańską". Teoretyczne i praktyczne konsekwencje zlekceważenia tego postulatu są dostrzegalne w historycznym procesie zmieniających się kulturowych kontekstów.autor: Kupny, J.

tytuł: L'ethos slesiano di lavoro e la ristrutturazione dell'economia

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 171-178

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ŚLĄSKI ETOS PRACY A RESTRUKTURYZACJA GOSPODARKI
W ostatnim dwudziestoleciu coraz częściej dostrzegano w Polsce przejawy złej pracy. Proces stopniowego upadku etosu pracy dotknął także Górny Śląsk, który tradycyjnie postrzegany był jako region ciężkiej i rzetelnej pracy. Jednak, jak dowodzą badania, z tradycyjnego etosu pracy przetrwały: pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność za innych, gotowość podjęcia się ciężkiej pracy fizycznej. Oczywiście jest to etos pracy prostej, odtwórczej, a tylko w małym stopniu etos pracy twórczej, jakiej domaga się restrukturyzowana i modernizowana gospodarka. Pomimo to Górny Śląsk, ze względu na swój potencjał ludzki i etos pracy, może być terenem atrakcyjnym dla każdego inwestora i przedsiębiorcy. By tę atrakcyjność znacznie zwiększyć, konieczne jest upowszechnianie "nowego etosu pracy", opartego na tradycyjnym szacunku do pracy i propagującego nowoczesne wzory awansu zawodowego, kariery pracowniczej związanej z najnowocześniejszymi technologiami i urządzeniami. Wcześniej pewną wartością było poczucie stabilizacji, teraz taką wartością musi stać się podjęcie ryzyka.autor: Noszczyk, G.

tytuł: Zivilisatorischer Weg zum Tod

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 423-429

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnacywilizacja śmierci

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CYWILIZACYJNA DROGA KU ŚMIERCI. Streszczenie
Użyte przez kardynała Josepha Ratzingera, dzisiejszego papieża Benedykta XVI, w dniu inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II określenie "cywilizacja śmierci" odzwierciedlało wówczas stosunek ludzi do życia w ogóle. Dziś przyjęło się mówić o "cywilizacji śmierci", przeciwstawiając ją "cywilizacji życia". O ile samo jeszcze słowo "cywilizacja" zakłada jakieś, choćby cząstkowe, dobro, o tyle "cywilizacja śmierci" niesie już z sobą jedynie zło. Niniejsza publikacja, zakładając, że współczesny świat nie jest wprost "cywilizacją śmierci", a jedynie obszarem kontynuacji odwiecznego zmagania dwóch prądów kulturowych, takich jak: cywilizacja śmierci i cywilizacja życia, jest próbą odpowiedzi na pytanie, kto jest dawcą i panem życia oraz kto winien ponosić odpowiedzialność za stworzenie godziwych warunków życia dla niepełnosprawnych, ludzi starszych i chorych, czyli tych, którzy z różnych powodów nie mogą lub nie potrafią sami o nie zadbać. Ze smutkiem bowiem konstatujemy, że człowiek jest dziś ceniony nie za to, kim jest, ale za to, co posiada, czego dokonuje i jakie przynosi korzyści społeczeństwu, a przecież jedynie godność ludzka winna być tą granicą etyczną, której przekraczać nie wolno.autor: Wencel, H.

tytuł: Uwagi o zagadnieniu odpowiedzialności w życiu Kościoła na tle soborowej deklaracji "O wolności religijnej"

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1 (1968) 105-118

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: odpowiedzialnośćKościółO wolności religijnej

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

REMARQUES SUR LE PROBLÈME DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D'ÉDUCATION DANS L'EGLISE CATHOLIQUE SELON LA DÉCLARATION SUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
La "déclaration sur la Liberté Religieuse" non seulement donne á l'Eglise un visage nouveau "á l'extérieur", mais encore elle rehausse indirectement la valeur de la liberté en général á l'intérieur même de la vie de l'Eglise. La cosmocentrisme suarésien, qui marque aujourd'hui encore la théologie morale courante, a fait donner á la liberté le sens d'un instrument dans la réalisation de l'ordre cosmique. On doit, en partie, á cette façon de penser la facilité avec laquelle on s'est parfois démis dans la société ecclésiastique de la liberté de l'individu, quand, sans liberté, il était plus aisé et plus rapide d'obtenir l'ordre voulu. La Déclaration Conciliaire, replaçant la liberté dans l'essence même de l'acte bon, ne nous permet plus de comprendre la liberté en tant qu'instrument pour obtenir le bien. Concevant la liberté comme une manifestation de la vie personnelle et non comme une indépendance de la loi morale, il nous est permis d'affirmer que liberté des individus particuliers constitue la fin commune de la communauté ecclésiale. Un acte de liberté est toujours, sur terre, un acte libre incarné. De ce fait découle pour les membres d'une société - entre autres pour les membres de société closes comme les couvents ou les séminaires - le droit de disposer á leur gré de l'espace et du temps. Par ailleurs, le bien commun exige le besoin d'une certaine contrainte de la part des supérieurs. Une question se pose: la contrainte, qui s'oppose á la liberté, n'est-elle pas un mal? Dans l'affirmative, le supérieur, qui use de la contrainte, n'approuvet-t-il pas le principe: "la fin justifie les moyens"? Or, il semble que le supérieur ecclésiastique n'a la droit de donner des ordres que dans le cas où leur contrainte est seulement accidentelle. Ce á quoi s'adresse directement l'ordre du supérieur, c'est á la liberté du sujet. Le supérieur ne peut vouloir contraindre. Si son activité est liée á une contrainte de fait, celle-ci ne peut avoir lieu qu'accidentellement. Le supérieur doit, prendre cansiscience qu'il est appelé á provoquer chez ses sujets des prises de décisions originales, car elles seules peuvent enrichir la vie sociale ecclésiastique.autor: Woleński, J.

tytuł: Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 176-179

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Zimoń, D.

tytuł: Odpowiedzialność za prawdę

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23-24 (1990-91) 5-7

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 6 opisów(-y)