Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "praca" | znaleziono 15 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


»
[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Bartnik, Cz.S.

tytuł: Pastoralna teologia pracy

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 13 (1980) 91-104

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnapraca

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE THEOLOGIE DER ARBEIT IN PASTORALER SICHT
Professor der katholischen Universität, Czesław Bartnik gibt in seinem Artikel zuerst einem Überblick über die Theologie der Arbeit und ihrer Konzeption, beginnend mit der christlichen Antike. Im Mittelalter wurde die Konzeption der Arbeit weiterentwickelt, aber erst und besonders im 20. Jahrhundert wurde sie genügend bearbeitet und ausgewertet. Im Verlauf weiterer Ausführungen bringt der Verfasser die Ansätze für eine Verbindung des Christentums mit der Arbeit. Wir können dann sehen, wie die Pastoral diese neuen Konzeptionen ausnützen könnte, in dem sie der Seelsorge personalistische Konzeption vorschlägt, die mit Gebet und Liturgie und guten Werken verbunden sein muss. Immer wieder sollte man auf die Vollkommenheit der Arbeiter und nachher auf die Würde der Arbeit einen besonderen Akzent legen. Das alles ist heute mit der ordentlichen Seelsorge verbunden. Die Seelsorger müssen das ausnützen können.autor: Bartoszek, A.

tytuł: The "Samaritan Paradigm" in Modern Palliative care

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 179-189

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnaopieka paliatywnacierpieniechoroba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"PARADYGMAT SAMARYTANINA" WE WSPÓŁCZESNEJ OPIECE PALIATYWNEJ
Pojęcie "paradygmat Samarytanina" oznacza tutaj stworzony przez Jezusa, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, pewien konkretny wzorzec postępowania odnośnie do osób cierpiących. W przedstawionych analizach "paradygmat Samarytanina" jest odniesiony do współczesnej opieki paliatywnej, posługującej osobom znajdującym się w terminalnej fazie choroby. Istotnymi elementami "paradygmatu Samarytanina" są: zatrzymanie się przy ciężko chorym jako gotowość pomocy, integralne odniesienie do człowieka umierającego, pierwszeństwo bezpośrednich relacji międzyludzkich nad instytucją, konieczność rozwijania profesjonalnego leczenia paliatywnego, gotowość poświęcenia czasu i pieniędzy na rzecz terminalnie chorego, właściwe kształtowanie zależności między pracą etatową a wolontariatem w ramach opieki paliatywnej, szacunek wobec odmienności przekonań bliźniego, umacnianie właściwie ukształtowanej współpracy w ramach zespołu hospicyjnego oraz pogłębianie opieki paliatywnej o wymiar nadprzyrodzony.autor: Cuda, J.

tytuł: Wiarygodność objawionego sensu ludzkiej pracy. Fundamentalnoteologiczny aspekt papieskiej Ewangelii pracy

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 16 (1983) 61-86

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia fundamentalnapracasensJan Paweł II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LA CRÉDIBILITÉ DU SENS REVELE DU TRAVAIL HUMAIN
Corne le titre meme l'indique, notre article s'occupe d'un aspect spécifique du problème de la crédibilité de la révélation chrétienne. La solution de ce problème - propre a la théologie fondamentale - est cherchée dans les deux encycliques de Jean Paul II Laborem exercens et Redemptor hominis. Tenant compte de cette détermination méthodique nous sommes obligés de respecter la logique qu'on peut découvrir le principe d'un conditionnement de la compréhension du sens du travail par la compréhension du sens de vie de l'homme. La crédibilité de ce principe est confirmée par l'expérience de la vie quotidienne. Il n'est pas difficile de constater qu'aujourd'hui la recherche du sens de l'existence historique de l'homme est marquée par une aporie théorique dont le résultat est celui de . aporie des lutions pratiqués auxquelles appartient aussi le phénomene du travail. La déformation du travail humain peut etre analysée sous trois aspects: "nature" - "homme" - "société". De cette expérience résulte non seulement la possibilité mais aussi la nécessité de s'intéresser au sens révélé du travail humain. Restant fideles au principe d'interprétation mentionné ci-dessus nous nous concentrons d'abord sur le sens révélé de l'existence historique des hommes. Dans l'anthropologie révélée ce sens reste lié au processus créateur. L'homme, "image de Dieu", est destiné a participer a la communauté d'une vie éternelle avec son Créateur. Comme cette communauté est celle d'amour, le processus créateur même devient "dialogique" et l'activité historique de l'homme cache le mystère de sa libre "réponse créatrice". C'est justement a cette réponse qu'est lié le problème de l'interprétation et de la réalisation du sens historique du travail. Faisant partie de la structure de vérité de la vie humaine le principe cartésien cogito ergo sum apparaît ici dans une autre formulation: laboro ergo sum. Selon l'anthropologie révélée, le travail conditionne non seulement la qualité de la vie humaine mais aussi cette vie même. Lié a l'alternative "être - ne pas être" le travail devient donc un postulat ontologique pour l'actualisation historique de l'homme. C'est dans ce contexte qu'il faudrait aussi analyser la raison d'être de l'église. Comprendre l'existence historique de l'église c'est comprendre le processus créateur de l'homme. Vivre dans l'église - cela veut dire: réaliser le sens révélé de la vie humaine. Cette réalisation consiste a coopérer (travailler) a l'actualisation historique du but eschatologique des hommes: ETRE-AVEC- DIEU. La problématique du travail humain, recherchée non seulement au niveau d'un perfectionnement objectif {perfectio operis) et subjectif (perfectio operands) du monde de l'homme, mais aussi au niveau de l'alternative de son "être - ne pas être", appartient a la théologie fondamentale. Il y en a plusieurs de constatations théologiques qui ne peuvent point se passer de catégorie du "travail". Le problème de la crédibilité du sens révélé du travail humain peut être abordé "implicite" et "explicite". L'aspect "implicite" consiste a analyser la perplexité (aporie) des recherches "d'en bas" (philosophiques) du sens de travail. L'aspect "explicite" prend en considération l'anthropologie révélée ("d'en haut"). Sous ce deuxième aspect on peut envisager les trois niveaux de recherches: a. l'existence historique de la révélation du sens du travail; b. la possibilité d'une formulation intégrale de ce sens (théorie); c. la cohérence du contenu révélé et de "l'expérience de vie individuelle et sociale de l'homme (pratique). C'est a ces niveaux des recherches que la théologie fondamentale cherche a mettre en évidence la crédibilité du sans révélé du travail humain. Il est bien clair que ces recherches ne sont pas en mesure de "prouver" adéquatement l'hypothèse révélé de ce sens. Il s'agit seulement de chercher (de multiplier) les exemples théorico-pratiques dont l'existence ne permet pas (a la raison eritique de l'homme d'aujourd'hui) de négliger ce phénomène culturel qu'on appelle "révélation chrétienne".autor: Fel, S.

tytuł: Die Arbeitslosigkeit in Polen unter sozialethischen Gesichtpunkten

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 149-158

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznabezrobocie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

BEZROBOCIE W POLSCE W ASPEKCIE SPOŁECZNO-ETYCZNYM
Streszczenie
Praca stanowi jeden z centralnych tematów katolickiej nauki społecznej, w której podkreśla się jej godność i wartość, fundamentalne znaczenie dla istnienia i rozwoju osoby oraz akcentuje wagę prawa do pracy jako jednego z podstawowych praw osoby ludzkiej. Wyjaśnia to powód zainteresowania i zatroskania Kościoła, wołającego o sprawiedliwość i poszanowanie godności osoby ludzkiej, jedną ze współczesnych kwestii społecznych - bezrobociem. Bezrobocie w Polsce charakteryzuje się wysoką stopą, należącą do najwyższych w Europie, nie wyłączając krajów, w których dokonuje się także transformacja ustrojowo-gospodarcza. Szczególnie niepokojącym i niebezpiecznym zjawiskiem jest bardzo duża liczba ludzi młodych pozostających bez pracy. Specyfiką polskiego bezrobocia, uwarunkowaną prawdopodobnie procesem przemian ustrójowo-gospodarczych, jest jego utrzymywanie się, a nawet okresowe powiększanie się przy równoczesnym, relatywnie dużym wzroście gospodarczym. Zło bezrobocia ma wiele wymiarów. Są one w pewnym sensie analogiczne do wymiarów wartości pracy, gdyż są ich zaprzeczeniem, uniemożliwiają ich realizację. Fundamentalny jest wymiar osobowy. Brak pracy uniemożliwia zdobycie środków do utrzymania życia, wymierzony jest więc przeciwko podstawowemu prawu osoby ludzkiej. W odniesieniu do dynamicznego wymiaru osobowości bezrobocie wyklucza możliwość rozwoju osobowości, "stawanie się bardziej człowiekiem". Wyróżnia się ponadto m.in. wymiar społeczny, moralny oraz polityczny bezrobocia. Rozwiązanie wielu problemów wiążących się z brakiem pracy przez zasiłek dla bezrobotnych należy traktować jako tylko doraźny środek walki z bezrobociem. Długotrwałe utrzymywanie takiego stanu budzi z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej kilka zastrzeżeń. Najpoważniejsze, bo dotyczące istoty pracy jako czynności wykonywanej przez osobę ludzką, wynika z faktu, iż u podstaw takiego rozwiązania problemu leży rozumienie pracy jako wartości tylko gospodarczej, środka, za pomocą którego zdobywa się niezbędne do życia pieniądze. Praca tymczasem posiada wiele innych, niemniej ważnych dymensji. Przy tego rodzaju rozwiązaniach widać, jak głęboko w świadomości ich twórców zakorzenione jest instrumentalne rozumienie pracy jako czynnika produkcji redukowanego do wymiaru tylko ekonomicznego, który traktowany jest abstrakcyjnie, w oderwaniu od podmiotu wykonującego pracę. Katolicka nauka społeczna wskazuje ogólne kierunki i zasady, na których powinny bazować szczegółowe, techniczne propozycje reform mających na celu zatrudnienie wszystkich zdolnych i chętnych do podjęcia pracy. W odniesieniu do ładu społeczno-gospodarczego fundamentalne znaczenie ma zasada pierwszeństwa pracy ludzkiej przed kapitałem - instrumentalnym czynnikiem życia gospodarczego. W świetle odczytanych przez nią zasad społeczno-etycznych dokonywane są także oceny proponowanych rozstrzygnięć. Wzrastające doświadczenie wielowymiarowości zła bezrobocia przynagla coraz szersze gremia do nasilenia działań zmierzających do solidarnego rozwiązywania kwestii bezrobocia.autor: Górecki, J.

tytuł: Oppelner und Piekarer Geschichte des Bildnisses der Mutter Gottes

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 222-230

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

OPOLSKA I PIEKARSKA HISTORIA ŁASKAMI SŁYNĄCEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ
Obraz Matki Bożej znalazł się w Piekarach w końcu XV w. i pochodził z czeskomorawskiego warsztatu artystycznego. Od początku obraz zasłynął jako przedziwny (Admirabilis). Do Matki Bożej Piekarskiej podążali pielgrzymi nie tylko ze Śląska, ale i z Galicji, Moraw, Słowacji, Węgier i Pomorza. Ksiądz proboszcz Jakub Roczkowski w 1659 r. przeniósł obraz do głównego ołtarza. Najstarszą ślubowaną pielgrzymką pątującą od 1676 r. do dziś jest pielgrzymka z Tarnowskich Gór. Kiedy morowe powietrze, czyli zaraza nawiedziła w 1680 r. Pragę i Hradec Kralove, przypomniano sobie o przedziwnym Obrazie Matki Bożej Piekarskiej - już bardzo słynnym, a przecież pochodzącym z Czech. Wówczas to, za zgodą cesarza austriackiego Leopolda I, obraz peregrynował po ulicach Pragi i Hradec Kralove. Kiedy zaraza ustąpiła w 1680 r., arcybiskup Pragi Jan Fryderyk Wallstein publicznie ogłosił obraz za cudowny. W dowód wdzięczności za ocalenie Pragi i Hradec Kralove, podarowano Piekarom dwie kopie oryginału.
Przed obrazem Matki Bożej Piekarskiej modlił się w drodze do Wiednia król Jan III Sobieski wraz z całym rycerstwem. Podobnie elektor saski Fryderyk August II Mocny, nowo wybrany król Polski, w dniach 26-29 VII 1697 r. wybrał Piekary, a więc miejsce leżące poza granicami ówczesnego państwa polskiego, a nie Częstochowę, na miejsce przyjęcia wiary katolickiej. Wyznaniem swojej wiary w Piekarach Fryderyk August II Mocny podkreślił także cześć matki Bożej Piekarskiej. W związku z tzw. Wojną północną jezuici piekarscy wywieźli oryginał obrazu najpierw do Nysy, a potem w 1702 r. do Opola, skąd do Piekar już nie powrócił, mimo dwukrotnych apelacji do cesarza austriackiego Leopolda I. W Piekarach pozostała jedna z dwóch kopii obrazu będąca darem rajców Pragi i Hradec Kralove. W XVII w. kult NMP Opolskiej swym zasięgiem obejmował również sąsiednie tereny czeskie, sięgał nawet do Pragi. Odrodzenie kultu, a nawet jego wzrastanie nastąpiło po II wojnie światowej, gdy utworzono diecezję opolską. W 1974 r. NMP Opolską ogłoszono główną Patronką Opola. Obchód ku Jej czci rozciągnięto na całą diecezję po akcie koronacji obrazu, jakiej dokonał Jan Paweł II w dniu 21 VI 1983 r. na błoniach annogórskich. W XIX w. Piekary stały się ośrodkiem odrodzenia życia religijnego na Śląsku. To dzięki konfratrowi paulińskiemu księdzu proboszczowi Janowi Fickowi Piekary stały się także centrum katolicyzmu społecznego. Gdy powstała diecezja katowicka w 1925 r. cudowny obraz Matki Bożej Piekarskiej został ukoronowany - koronacji dokonał Cudownego Obrazu dokonał nuuncjusz papieski bp Wawrzyniec Lauri. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę z Piekar Patronką diecezji katowickiej. Fenomen wielkiego kultu obrazu Matki Bożej Piekarskiej ks. Jerzy Bellman skwitował następującymi słowami: "Nie pędzel tu mocen, ni praca człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Boży, który sobie to miejsce i ten lud upodobał".autor: Jacher, W.

tytuł: Cel i obowiązek pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 6 (1973) 11-32

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: pracateologia moralnaTomasz z Akwinu

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

FIN ET OBLIGATION DU TRAVAIL HUMAIN SELON ST-THOMAS D'AQUIN
L'article s'occupe des idées de St-Thomas sur la fin et l'obligation du travail humain. Toute la problématique a été divisée en deux parties. Dans la première, l'auteur parle de la fin du travail humain selon St-Thomas, dans la seconde il analyse le problème de l'obligation du travail selon St-Thomas. D'après les sources, on peut considérer la fin du travail chez St-Thomas soit dans l'aspect moral spirituel, soit dans l'aspect matériel économique. Dans la premier cas, - c.-à-d. dans l'aspect moral spirituel - St-Thomas envisage le problème du point de vue philosophique, théologique - concrètement moral et éthique. Philosophiquement, la fin du travail humain est étroitement liée avec ce que nous appelons la parfection de l'être agissant. La fin révèle l'action, et inversement l'action révèle une fin fixée d'avance. Le manque de fin serait la cause d'un manque (opération) d'action; et comme l'action (ou: opération) constitue la perfection dernière des choses - des êtres, la négation de la fin mènerait à la mort, car le manque d'action dans l'être, pour le moins au sens de disposition, est le signe de sa mort. Chaque travail humain, activité rationelle de l'homme, doit posséder l'élément de finalité. La fin du travail peut être multiple; il existe, en effet, toute une hiérarchie de fins, selon le bien que l'on veut obtenir par l'action. C'est ainsi que la fin vers laquelle tend le travail humain peut être morale, intellectuelle ou bien matérielle, selon les valeurs que l'homme veut réaliser par son travail, pris au sens d'une activité humaine déterminée. Le travail humain a toujours pour fin concrètement un bien déterminé. En créant ces biens concrets - fruits de son travail - limités dans leur étendue et leur valeur, l'homme se rapproche d'une fin dernière, qui est Dieu, bien suprême. Il appartient donc à la nature du travail de créer des biens en vue d'obtenir le Bien Suprême. Par là, St-Thomas lie l'aspect philosophique de la fin du travail avec son contenu théologique et moral. Le problème de la fin morale du travail est une question aux aspects multiples qu'on peut ramener chez St-Thomas aux trois aspects suivants d'une même fin: 1. Le travail dans le plan de la Providence; 2. Le travail en tant que facteur de ressemblance de l'homme à Dieu; 3. Le travail en tant que source de développement des valeurs éthiques. L'aspect moral n'épuise pas, chez St-Thomas, toute la question du travail humain. C'est pourquoi, pour avoir, pour un tout, il analyse aussi le travail du point de vue matériel économique, c.-à-d. pour autant où le travail est un moyen de multiplication et d'acquisition des biens économiques. L'ensemble des recherches sur ce point se ramène à 'deux questions: le travail en tant que source de biens matériels; éléments essentiels du travail économique. L'auteur envisage les idées principales de St-Thomas au sujet de l'obligation du travail en trois points: 1. Les sources de l'obligation du travail; 2. Le genre du commandement - obligation du travail? 3. L'étendue de l'obligation du travail. St-Thomas constate que le travail est une obligation naturelle, car il découle des besoins naturels de l'homme. Aussi la source de son obligation se trouve-t-elle dans le droit naturel. L'obligation du travail se trouve être une détermination du droit de nature qui en est le principe fondamental: le droit à la vie. St-Thomas nous dit en détail quel est le caractère de ce commandement - obligation de travailler; quelle est l'étendue de l'obligation subjective du travail par rapport à l'individu et à la société; enfin in analyse en détail l'obligation du travail de l'individu pour lui-même, pour la société, et l'obligation du travail de la société et plus généralement de l'humanité. L'obligation et le droit au travail est le dernier sujet analysé. De l'existence de l'obligation du travail, nous en arrivons au droit objectif de l'homme au travail. L'enseignement de St-Thomas sur le droit au travail est une conclusion tirée des textes où il parle de l'obligation du travail et du droit à la vie. On peut le formuler de la façon suivante: si les hommes possèdent un droit naturel à la vie et à leur épanouissement, ils possèdent de ce fait un droit naturel au ¡travail grâce auquel ils conservent leur vie et peuvent s'épanouir. Le 'droit au travail, en quelque sorte, ne fait qu'un avec le droit à la vie, car c'est "un droit à la vie par le travail". Le droit au travail est une conséquence du droit naturel et se trouve soumis aux mêmes 'Conditions que le droit à la vie.autor: Jacher, W.

tytuł: Koncepcja pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 3 (1970) 65-76

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnaTomasz z Akwinupraca

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE CONCEPTION OF HUMAN WORK ACCORDING TO ST. THOMAS AQUINAS
St. Thomas deals in his different writings about human work using various terms for it. The most used term is "labor" and beside this there are many others as "operatio", "actio", "opus", "factio", "ars", "contemplatio". The analysis of these terms and their contexts shows, that human work is ontologically tied to the phenomenon of life and being and therefore it is a movement. This movement arises from the actualisation of forces latent in nature and owing to an intended release of action in man. The deepest source of human work is the potentiality or in other terms, the possibility of development of the human nature. The function of work is to release or actuate this potentiality in nature and in man. Work implies the element of creative effort which is undertaken by man according to God's injunction. The element of physical tiredness is connected to the effort; it requires the renewal of forces by rest. This effort in work decreases the more the element which animates and moves man, coordinates and takes possesion of the sphere of executive powers. Each human work contains at least an implicite aim which represents a good. The degree of perfection of the product proves the degree of perfection of the work. The intellectual and valuating factor plays here a fundamental part. St. Thomas emphasises that the personel character of human work constitutes its essential feature. The definition of human work according to St. Thomas' writings would be: human work is a creative intended and conscious effort of the person intending to good, which has a social importance .autor: Myszor, W.

tytuł: Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23-24 (1990-91) 193-201

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Poloczek, E.

tytuł: Z dziejów polskich śpiewników katolickich na Śląsku Cieszyńskim - Śpiewniki Antoniego Janusza

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 23-24 (1990-91) 99-134

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

AUS DER GESCHICHTE DER KATHOLISCHEN GESANGBÜCHER IN TESCHINER SCHLESIEN
Der Hauptgrund des Artikels ist die Präsentation der 2 anonimen Auflagen angegebenen Gesangbuches in Teschin in den Jahren 1857-1925 unter dem Titel Praca codzienna, coroczna i całożywotna każdego chrześcianina katolickiego (Die Tages, Jahres und Lebensarbeit jedes katholischen Christen) verfasst von P. Antoni Janusz (1820- 1861). Der angegebene Text ("Aneks") zeigt besonders ausführlich die besprochene Sammlung. Die von P. Antoni Janusz verfassten Gesangbücher lassen sich nicht einwerten, ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass die historische Wirklichkeit des Teschiner Schlesiens in der Mitte des 19. Jahrhunderts ungewöhnlich geteilt war. Auf diesem Gebiet kreuzten sich die polnisch-tschechisch-deutschen Tendenzen. Es fehlte die religiöse Einheit, weil es von Lutheraner, Katholiken und nur wenigen Juden bewohnt wurde. Trotzt dieser ungünstigen Verhältnisse die katholischen Werte vereinten sich mit dem, was polnisch war. Der polnischen Geistlichkeit wurde es klar, dass das Einführen der polnischen Sprache in die liturgischen Gesangbücher unbedingt nötig ist, um das religiöse Leben und die polnische Bürgerschaft zu bewahren. Die Gesangbücher von P. Janusz entsprachen im Ganzen vollkommen den Bedürfnissen der polnischen Seelsorger so wie auch den weltlichen Katholiken. Die Ausgabe vom Jahre 1857 ist das erste polnisch gedruckte Gesangbuch in Teschiner Schlesien. Der Reichtum des in ihm Gesammelten Materials, originelle Zusammenstellung und vor allem die Berücksichtigung der damaligen seelsorglichen Bedürfnisse verursachten, dass es auf lange Zeit Einfluss auf ähnliche Ausgaben hatte. Die Gesangbücher von P. Janusz sind ausgibige, ohne Noten ausgearbeitete Sammlung, welche im Fall der 1. Auflage 436 Gesänger wie auch Gebete für das ganze Kirchenjahr inne hatten. Die zweite Auflage wurde um 3 Gesänge vergrößert, Fehler wurden korrigiert und Verbesserungen getroffen, welche die Benutzung der Sammlung erleichterten. In beiden Auflagen Pracy... konnte man, außer der Einführung und dem Ende 6 Teile herausfinden: I Vorbereitung zum christlichen Leben und seiner Arbeit II Der Anfang der täglichen, jährlichen und Lebensarbeit III In der Kirche verrichtete Andachten IV Andachten nach dem Kirchenjahr V Andachten in verschiedenem Lebenssituationen VI Beenden der täglichen und Lebensarbeit des katholischen Christen. Der Inhalt der Gesangbücher betrifft in Wirklichkeit das allgemeine christliche Leben sowohl im stricto religiösem als auch im weltlichem Sinn. Das ganze Gesangbuch durchdringt der für die christliche Spiritualität Haupt-Gedanke von Durchdringlichkeit der beiden Sphären. Man kann hier eine Probe sehen die existierte Analogie zwischen dem gewöhnlichem Tag und dem ganzen Leben des glaubenden Menschen zu zeigen, wie schon der Titel daraus schließen lässt: Die Tages, Jahres und Lebensarbeit... Dieser Gedanke ist auch sichtbar in der Reihenfolge der Kapitel. Und so die Sakramente der Taufe, Buße und Eucharistie — als beginnende und später durchs ganze Leben die Einigkeit mit Gott anhaltende (Kap. I) verbunden mit Andachten für bestimmte Tage, wo der Kontakt mit Gott mit dem Morgengebet anfängt und durch Begegnung mit Ihm bei der Arbeit, Lernen, Essen, beim Besuchen des hl. Sakramentes und durch Stoßgebete erhalten bleibt (Kap. II), auch die hl. Messe und paraliturgische Andachten (Kap. III). Am meisten ausgearbeitet ist Kap. IV, welches Andachten anthält, die nach dem liturgischen Jahr geordnet sind (über die Hälfte der Gesammtsammlung). Gewissermaßen entsprechend dem Leben der großen Kirchenfamilie ist das Leben der Hauskirche - der Familie, auf derer Probleme der Kap. V hinweist. Endlich Kap. VI lenkt die Gedanken auf das ewige Leben. Die Klammern, welche den Inhalt Pracy... zusammenhalten, sind Gebete zum Hl. Geist. Sie drücken die Bitte aus, um würdiges Erleben aller Momente, so wie Reflexionen über das Lebensziel und Vergänglichkeit der Zeit. Charakteristisches Zeichen der Gesangbücher von P. Janusz ist, daß sie keine deutliche Anteilung auf den Gebetteil und Liederteil haben, aber in thematischen Rahmen das Eine und das Andere enthalten. Aus dem Repertuar der Lieder ist die interessante Aufstellung der eucharistischen Gesänge zu unterstreichen. Sie ergeben die zahlreichste Gruppe der Lieder in den Gesangbüchern. Die größte Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass die Sammlung von P. Janusz die größte Zahl der Messlieder von allen polnischen Gesangbücher, die bis 1857 bekannt sind enthält, und auch in den späteren nur wenige davon etwas mehr besitzen. Wertvoll ist auch die Aussonderung der Lieder zur I hl. Kommunion der Kinder. Reich ist die Aufstellung der Fastenlieder, Lieder zur Mutter Gottes und zu den Heiligen. Einen bedeutenden Teil Pracy... nehmen Gebete ein. Sie umfassen eine breite Skala des katholischen Lebens und ihre Thematik erlaubt auf eine Einteilung der Gebete im Kirchenjahr und Gebete in bestimmten Anliegen Viele Gebete sind für kranke Menschen und deren Beschützer bestimmt. Viel Platz hat man den Sakramenten, besonders Eucharistie und Buße gewidmet. Die Gesangbücher enthalten einige zehn von Kommentaren, die die liturgische Zeit hinweisen, Feiertage und andere Lebenssituationen betreffen. Diese Kommentare haben als Ziel die Vertiefung bei den Gläubigen des Verständnisses für die Geheimnisse des Glaubens durch die Erklärung der theologischen Grundlage und ihre Erlebenart. Die Sammlung überweist im großen Maaße örtliche Traditionen, Gewohnheiten und Ceremonien, auch Gesänger aus anderen Regionen von Polen. Ein großes Wert dieser Pracy... ist der Geist der Anerkennung für die Lehre und Liturgie der katholischen Kirche. Praca... von P. Janusz gehört zu den wertvollsten polnischen katholischen Gesangbüchern aus der Mitte XIX Jahrhunderts. Ihre wertvolle Stellungseinnahme wurde auch über die Grenzen vom Teschiner Schlesien anerkannt.autor: Przybyła, J.

tytuł: "Praca" w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 16 (1983) 23-41

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"DIE ARBEIT" IN DEN PREDIGTEN VON KARDINAL KAROL WOJTYŁA IN PIEKARY ŚL.
Die wissenschaftliche Beschreibung der päpstlichen Verkündigung über die Arbeit braucht heute nicht wenig Mühe. Das gegenwärtige Pontifikat des Papstes aus Polen ist gewissermassen versenkt in den Begegnungen mit der Arbeiterwelt. Während der über 5 Jahre des Pontifikats umfasst der päpstliche Gedanke von der Arbeit schon paar dicke Bände, in denen Hunderte von Ansprachen und drei Rundschreiben sind. Es wäre darüber nachzudenken, da die Wurzel des päpstlichen Engagements u.a. bis zur mehr als zehnjährigen "Seelsorge" Kardinals Wojtyła in Piekary Śląskie treiben. Gerade die in Piekary gehaltene Predigten des Krakauer Metropoliten, tief in seinen philosophisch-theologischen Überlegungen eingefasst, wie auch seine persönliche Arbeitserfahrungen fügten sich dazu, was manche heute das Evangelium der Arbeit Johannes Pauls II nennen. Die Verkündigung des Heiligen Vaters über die Arbeit ist eine Auslegung seiner früheren philosophisch-theologischen Ansichten über die Transzendenz der Person gegenüber der Natur. Der Mensch wirkt, erfüllt die Tat, derer er Subjekt, Beobachter und Urheber ist; die Tat enthüllt die Person, sie geschieht auf dem Niveau der Person, sie ist "Augenspiegel" durch den wir Einblick in die Person haben — diesem Problem widmete Kard. Wojtyla das Buch Person und Tat. Die Analyse dieses Buches gestattet im grossen Masse das Zeigen und die Begründung des Reichtums der Äusserungen Kardinals Wojtyla — Johannes Pauls II. zum Thema der Hauptaktivität des Menschen, welche die Arbeit ist. Durch die Arbeit transzendiert der Mensch die ganze Welt der Natur, wirkt als "Bild und Gleichnis" Gottes. Die Arbeit hätte nicht solche Bedeutung, wenn ihr Subjekt nicht die menschliche Person wäre. Eben die Person bildet die Quelle des Wertes und der Würde der Arbeit, die Person ist "Ebenbild Gottes", sie hat die Vorrechte der Selbstbestimmung, des Selbstbesitzes und der Selbstherrschaft. Darüber sprach häufig Kard. Wojtyla während der alljährigen Männerwallfahrt zum oberschlesischen Marienheiligtum. In seinen Homilien in Piekary erhob der Prediger den Einspruch gegen alle Strömungen in den Sozialwissenschaften, die die Arbeit und den Menschen sachlich betrachten, weil das Endziel der Arbeit nicht sie selbst sein kann. Er wies die materialistischen und ökonomischen Strömungen ab, die in der Arbeit eine durch den Arbeiter verkaufte "Ware" sehen. Solche Stellungen schmälern die Menschenwürde. Nur das Primat der Arbeit vor dem Kapital, der Person vor der Sache kann die sozial — ökonomische Situation der Welt heilen, die Ungerechtigkeit nivellieren, den sozialen Frieden einführen. Philosophische und theologische um die menschliche Person konzentrierte Elemente bilden in dieser Verkündigung stark in der Offenbarung und in der katholischen Tradition eingesetzte Hauptgrundlage und Fundament. Infolgedessen Kard. Wojtyla konnte in Piekary so entschieden und klar die kirchliche Ansicht über die Arbeit ausdrücken, die Arbeiterrechte verteidigen, die Arbeit mit dem Glauben und der Liebe, mit dem christlichen Zeugnis verbinden. Diese Haltung kam aus den persönlicher Erfahrungen, deshalb konnte er später mit ganzer Überzeugung das Schreiben der Enziklika Laborem exercens mit den Worten beginnen: "Nach Gottes Bild und Gleichnis, inmitten des sichtbaren Universums geschaffen und dorthingestellt, damit er die Erde sich Untertan mache, ist der Mensch daher seit dem Anfang zur Arbeit berufen".strona: 1 spośród: 2
»
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 15 opisów(-y)