Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "rozwój" | znaleziono 12 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 2


»
[<<] | 1 | 2 | [>>]

autor: Chrostek, S.

tytuł: Rozwój podziału administracyjnego diecezji katowickiej po II wojnie światowej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975) 191-198

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na ŚląskuXX wiek


autor: Grzesica, J.

tytuł: Rozwój a ochrona środowiska

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 22 (1989) 313-323

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: ekologiaświatrozwój


autor: Jeziorski, H.

tytuł: Wkład duchownych rzymskokatolickich i sióstr zakonnych w rozwój szkolnictwa na ziemi tarnogórskiej w latach 1922-1939

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 22 (1989) 139-154

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia KościołaXX wiek


autor: Kucza, G.

tytuł: Eschatology as the Theology of Hope. A Theological Reflection Inspired by the Encyclical of His Holiness Benedict XVI Spe Salvi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 330-337

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia dogmatycznaeschatologiaBenedykt XVISpe salviMagisteriumnadzieja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ESCHATOLOGIA JAKO TEOLOGIA NADZIEI. REFLEKSJA TEOLOGICZNA INSPIROWANA ENCYKLIKĄ BENEDYKTA XVI SPE SALVI. Streszczenie
Od drugiej połowy minionego wieku eschatologia przeżywa swój rozwój. Przez długie jednak wieki sprawy ostateczne umieszczano na dwóch różnych krańcach: albo nie interesowano się tą kwestią, przerzucając wszystko poza doczesność, albo też nadmiernie chciano rozeznać i dokładnie opisać to wszystko, co będzie miało miejsce po śmierci. Pewną konsekwencją izolacji eschatologii w stosunku do innych traktatów dogmatycznych było jej "urzeczowienie", a także przedstawianie poszczególnych zagadnień w tonacji "reportażu z przyszłości". Dziś trzeba na nowo zrozumieć, jakie miejsce zajmuje eschatologia w całym życiu chrześcijańskim. Eschatologia nie może być jedynie opisem wydarzeń, które mają nastąpić w przyszłości, ale problematyka eschatologiczna powinna stać się sprawą najbardziej aktualną w życiu każdego człowieka. W nurcie nowego spojrzenia na sprawy ostateczne należy umieścić encyklikę Benedykta XVI o nadziei chrześcijańskiej, Spe Salvi. Niewiele bowiem możemy powiedzieć o wydarzeniach ostatecznych, nie umieszczając ich w kontekście Bożej obietnicy i chrześcijańskiej nadziei. W nauczaniu Benedykta XVI eschatologia chrześcijańska jest eschatologią nadziei, to znaczy jest nauką o Bogu, który powołuje człowieka do wspólnoty z sobą. Chrześcijanin spogląda więc w przyszłość z nadzieją. Stąd również i wszelkie wypowiedzi o przyszłości umieszcza on w kontekście nadziei. Według papieża, szczególnymi "miejscami" urzeczywistniania się nadziei chrześcijańskiej w kontekście wydarzeń ostatecznych są: śmierć, sąd Boży i życie wieczne. Język eschatologii to przede wszystkim język nadziei. W obliczu rzeczywistości ostatecznej człowiek zdobywa się na odwagę nadziei. U źródeł zaś chrześcijańskiej nadziei leży wiara w Boga, który jest Miłością.autor: Majka, J.

tytuł: Rozwój zagadnienia praw osoby w nauce społecznej Kościoła

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 3 (1970) 11-44

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L'EVOLUTION DE LA QUESTION DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE DANS LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE
L'auteur définit d'abord la notion des droits de la personne humaine comme l'ensemble des droits subjectifs, en mettant l'accent sur les différences dans la conception chrétienne et matérialiste, positiviste de ces droits. Il rappele, que c'est la dignité1 de la personne humaine, qui est leur fondement.
En passant à l'étude historique, il s'arrête sur les énonciations d'Ancien et de Nouveau Testament, où peut-on voir la grande valeur que Ton y donne, et montre, comment cette dignité devient la source des droits de tout homme. Puis il rappele brièvement la doctrine à ce sujet des Pères de l'Eglise, pour s'arrêter plus longuement sur la doctrine scolastique, où les droits de l'homme sont analisés dans le contexte de l'ensemble des relations sociales et historiques de ce temps. L'auteur explique, pourquois on y met l'accent du premier ordre sur le loi de propriété, et montre la grande importance pour la protection des droits de la personne humaine, qu'avait le dualisme du pouvoir (ecclésiastique et séculier) dans le monde du moyen âge. Il parle aussi de la question d'esclavage et de la lutte contre lui dans les temps modernes. L'enseignement des papes du XIX s. devient compréhensible seulement dans le contexte de la doctrine individualiste sur la liberté, qui a été rejetée par eux. Leon XIII rappele à cet égard la doctrine chrétienne sur la liberté de l'homme et ses successeurs jusqu'au Pie XII s'efforcent de défendre les droits de personne contre des abus des gouvernements modernes. Les enseignements de Jean XXIII, du Vatican II et de Ραμί VI ont été parcourus en abrégé, pour compléter la totalité de ces réflexions et aussi pour démontrer la continuité de la doctrine de l'Eglise sur les droits de l'homme. Ces droits, quoique étant formulé différemment selon des conditions, mais leur fondement reste toujours le même.autor: Malina, A.

tytuł: Image of God the Father in the New Testament. Introductory Issues

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 351-360

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy TestamentOjciecBóg - Ojciec

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

OBRAZ BOGA OJCA W NOWYM TESTAMENCIE. ZAGADNIENIA WSTĘPNE. Streszczenie
W ubiegłym wieku rozwój nauk biblijnych inspirował refleksję teologii dogmatycznej. Odchodząc od powoływania się na teksty biblijne na zasadzie dicta probantia oraz od wyłącznie spekulatywnego traktowania ontycznych treści objawienia, teologia dogmatyczna zwróciła się ku ich wymiarowi historyczno-zbawczemu. Można zauważyć analogiczny wpływ współczesnej biblistyki na wyodrębnienie traktatu poświęconego Bogu Ojcu. Znaczącą rolę odegrały w nim studia nad wypowiedziami Jezusa o Bogu jako swoim Ojcu oraz o Bogu jako Ojcu ludzi. Studia te jednak nie doprowadziły do wyróżnienia biblijnej nauki o Bogu, analogicznej do chrystologii i pneumatologii biblijnej. W artykule podano przyczyny tego braku oraz trudności w wyodrębnieniu tej nauki. Dostrzeżenie w dogmatyce jej potrzeby zachęca, aby przedstawić dane biblijne odnoszące się do głównego protagonisty całej historii zbawienia. Teologia biblijna, która jest zorientowana na naukę o Bogu Ojcu, jest w stanie uwzględnić rozwój całego objawienia, poświadczony w obydwu częściach Biblii, ponieważ przede wszystkim na tle tej nauki, którą zawierają Stary Testament i pisma judaizmu okresu Drugiej Świątyni, można dostrzec nowość objawienia Nowego Przymierza. W takim studium należy wziąć pod uwagę wszystkie teksty odnoszące się bezpośrednio i pośrednio do Boga Ojca.autor: Maroń, F.

tytuł: Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2 (1969) 101-167

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na Śląskuparafia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DESCRIPTIO FORMAE PAROECIALIS DIOECESIS KATOWICENSIS USQUE AD FINEM XV SAECULI
Dioecesis Katowicensis terminis per arbitrium Consilii Legatorum de die 28 iulii 1920 a. pertinentem ad regionem Silesiae Tessinensis et de die 20 octobris 1921 a. quoad partem Silesiae Superioris ad accipiendum compulsis circumscripta est. Ex bulla "Vixdum Poloniae Unitas" de die 28 octobris 1925 a. erecta partim tractus archidioecesis wratislaviensis partim decanatus olim archidioecesi cracoviensi subiectos complexa est. Totum commentationis habet dua capita. Primum (paginae 101-118) incunabula christianitis domi Vistulanorum, ad quos etiam inquilini Silesiae Superioris spectabant, res gestas civiles et ecclesiasticas, exordia temperationis paroecialis describit. Protinus contagio colonisationis ad immutationem et progressum curae animarum infra limites praesentis dioecesis Katowicensis examinatur.
Secundum caput (paginae 118-167) in literarum ordine dispositas paroecias fundamentaque ad definitionem originis et ulteriorum eventorum singularum paroeciarum usque ad finem XV demonstrat. Ad constituendum temporis ortus scilicet erectionis singulorum centrorum curae animarum praesertim registra procuratiae Wyasdensis et denarii s. Petri, etiamque acta visitationum ecclesiarum dioecesis wratislaviensis et vetustiora dioecesis cracoviensis atque documenta in codicibus diplomaticis nee non epistolaribus publicata fontes erant.autor: Narecki, Z.

tytuł: W trosce o pełny rozwój człowieka i społeczności ludzkiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25-26 (1992-93) 397-399

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Podleski, Cz.

tytuł: Geneza i rozwój Apostolstwa Chorych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000) 245-252

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła w Polscehistoria duszpasterstwaduszpasterstwo chorychApostolstwo Chorych


autor: Puchała, S.

tytuł: Rozwój duszpasterstwa akademickiego w diecezji katowickiej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 27-28 (1994-95) 303-316

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


strona: 1 spośród: 2
»
[<<] | 1 | 2 | [>>]
znaleziono: 12 opisów(-y)