Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "sakrament pojednania" | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Krzysteczko, H.

tytuł: Kryzys spowiedzi jako wezwanie dla teologi pastoralnej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 329-343

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnasakrament pojednania


autor: Krzysteczko, H.

tytuł: Osobowościowo-religijna samoocena penitentów a postawy wobec spowiedzi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 345-356

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia pastoralnasakrament pojednaniapsychologiasamoocena


autor: Orzeł, L.

tytuł: Rezerwaty w sakramencie pokuty w świetle kościelnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1 (1968) 67-79

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: sakrament pojednaniaprawo kanonicznerezerwatyhistoria prawa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CASUS RESERVATI IN SACRAMENTO POENITENTIAE SUB LUMINE ECCLESIASTICAE LEGISLATIONS SYNODALIS IN POLONIA ANTE EIUS DIVISIONEM PROVENIENTES
Ecclesia in Polonia iam ab origine synodorum suarum divisionem reservatorum in casus papales et casus episcopales in Ecclesia universali acceptam bene noscit. Sic dieta "Pastoralis Maciejowiana" tres modos reservandi casus papales enumerat, quando monet: "Ne vero se et alios decipiant Parodii, absolventes a peccatis a quibus revera, ob Defectum iurisdictionis, non possunt absolvere: noverint bene Casus Sanctae Sedi Apostolicae réservâtes, tam iure communi, quam Bullae Coenae Domini, aliis Constitutionibus Pontificum…" Synodus Andreae Lipski, episcopi wladislawiensis (a. D. 1628) tres etiam modos reservandi casus episcopales noscit, quando praescribit: "… tum et Episcopis locorum Grdinariis, tum de iure, quam a synodis vel alias quomodo libet reservatos. "Si agitur de casibus papalibus, bene notatur influxus in legislationem synodalem, quem Bulla Coen.a Domini habuit. Casus reservati inveniuntur: in statutis synodorum sub Legatis Sedis Apostolicae habitarum, provincialium atque dioecesanarum. Amplissiman enumerationem casuum reservatorum Venceslaus, episcopus wratislaviensis in synodo a. D. 1410 habito proclamavit.autor: Słomka, J.

tytuł: Eklezjalno-teologiczne podstawy praktyki pokutnej wprowadzonej przez Cypriana w Kartaginie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 24-37

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: patrologiaCyprianpokutasakrament pojednania

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Ecclesiastical and Theological Grounds for the Penitential Practice Introduced by Cyprian in Carthage. Summary
The mid-third century persecutions of Christians spread over the entire Roman Empire. Thank to Cyprian’s correspondence, we are familiar with their course and the developments in the African church after their termination. After the persecutions ceased, Cyprian commenced the process of reconciliation in the Church, establishing the rules for the reinstatement of the lapsed. He argued against the practice of recommendation letters issued by the Confessors on the one hand, and against the rigorists who denied the fallen any possibility of returning to the Church on the other. The Confessors pointed to their unique relationship with the crucified Christ resulting from the tortures they had withstood. The rigorists claimed that only baptism cleansed heavy sins, including the denunciation of Christ, therefore, it is impossible for the Church to forgive those sins again after baptism. Cyprian adopted the following principle: ecclesiastical communion may be offered, but it has to be preceded by penance, and it is only the bishop or priests acting on his behalf that have the right to grant it. He justified the possibility of restoring the lapsed by claiming that the Church was a community of repenting sinners. Granting the ecclesiastical communion is without prejudice to the Lord’s decision at the Last Judgment, but it gives hope and support to the sinner, so that he may persevere in his penance. Cyprian’s objection against Confessors granting ecclesiastical communion – the practice that was well established in the Church and considered as lawful – resulted directly from his understanding of the Church as a community gathered around the bishop. As the successors of the Apostles, bishops are depositaries of the gifts and executors of the commands which Christ has left to His Church. Reinstating the lapsed, they act on behalf of the Church, without invoking their personal merits, as the Confessors did.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)