Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "sprawiedliwość" | znaleziono 5 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Basiuk, M.

tytuł: „Uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość”(Ga3,6). Droga wiary Abrahama w tradycji biblijnej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,2 (2013) 256-263

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Abrahamwiarawiernośćteologia biblijna

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

“Believed God, and it was reckoned to him as righteousness” (Gal3:6). Abraham’s Way of Faith in the Biblical Tradition
Abraham’s faith was based on the close and personal relationship with God. The Bible describes it especially in the scenes of God’s revelation to the patriarch. During this events God gives him orders or promises. These two dimensions are often linked and follow one another. Abraham’s deeds are his response to God’s words. It is worth mentioning that Abraham does not act without a reflection but he asks questions, enters into dialogue with God and has the courage to express his own doubtsautor: Cuda, J.

tytuł: Kryteria wiarygodności całościowych wizji historii

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31 (1998) 81-92

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia systematycznateologia fundamentalnawiarygodnośćkryterium wiarygodnościhistoriacierpieniewinasprawiedliwość

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LES CRITERES DE LA CREDIBILITE DES VISIONS GLOBALES DE L'HISTOIRE
Résumé
La raison d'être de l'herméneutique est la compréhension. Comprendre la réalité composée c'est d'éclairer la relation du sens entre ses fragments et sa totalité. Cette relation est inscrite dans le cercle herméneutique. Dans ce contexte reste à savoir si la problématique de ce cercle facilite la compréhension de différents fragments (expériences, événements, etc.) qui appartiennent au contenu (constituants) de l'histoire. Pour les comprendre faut-il disposer d'une vision globale de l'histoire? Cette vision joue-t-elle le rôles d'un horizon d'interprétation nécessaire pour expliquer le sens de ses fragments? Ces fragments jouent-ils à leur tour le rôle des critères vérifiants la crédibilité de cette vision globale? Voilà des questions qui sont enjeu dans notre texte analysant - à titre d'exemple - les trois "fragments" de la vie historique de l'homme: la souffrance, la culpabilité et la justice. Comme horizons d'interprétation on a choisi les trois visions globales de l'histoire: la modernité (le marxisme) - la postmodernité (la relativité démocratique) - l'anthropocentrique chrétienne. C'est un choix proposé par le pape Jean Paul II qui dans les deux premières visions voit le risque d'aliénation et de manipulation chosiste de l'homme (Centesimus annus, 41). Nos analyses indiquent - elles les critères de crédibilité pour un raisonnement pareil?autor: Fel, S.

tytuł: Die Arbeitslosigkeit in Polen unter sozialethischen Gesichtpunkten

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 149-158

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Katolicka Nauka Społecznabezrobocie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

BEZROBOCIE W POLSCE W ASPEKCIE SPOŁECZNO-ETYCZNYM
Streszczenie
Praca stanowi jeden z centralnych tematów katolickiej nauki społecznej, w której podkreśla się jej godność i wartość, fundamentalne znaczenie dla istnienia i rozwoju osoby oraz akcentuje wagę prawa do pracy jako jednego z podstawowych praw osoby ludzkiej. Wyjaśnia to powód zainteresowania i zatroskania Kościoła, wołającego o sprawiedliwość i poszanowanie godności osoby ludzkiej, jedną ze współczesnych kwestii społecznych - bezrobociem. Bezrobocie w Polsce charakteryzuje się wysoką stopą, należącą do najwyższych w Europie, nie wyłączając krajów, w których dokonuje się także transformacja ustrojowo-gospodarcza. Szczególnie niepokojącym i niebezpiecznym zjawiskiem jest bardzo duża liczba ludzi młodych pozostających bez pracy. Specyfiką polskiego bezrobocia, uwarunkowaną prawdopodobnie procesem przemian ustrójowo-gospodarczych, jest jego utrzymywanie się, a nawet okresowe powiększanie się przy równoczesnym, relatywnie dużym wzroście gospodarczym. Zło bezrobocia ma wiele wymiarów. Są one w pewnym sensie analogiczne do wymiarów wartości pracy, gdyż są ich zaprzeczeniem, uniemożliwiają ich realizację. Fundamentalny jest wymiar osobowy. Brak pracy uniemożliwia zdobycie środków do utrzymania życia, wymierzony jest więc przeciwko podstawowemu prawu osoby ludzkiej. W odniesieniu do dynamicznego wymiaru osobowości bezrobocie wyklucza możliwość rozwoju osobowości, "stawanie się bardziej człowiekiem". Wyróżnia się ponadto m.in. wymiar społeczny, moralny oraz polityczny bezrobocia. Rozwiązanie wielu problemów wiążących się z brakiem pracy przez zasiłek dla bezrobotnych należy traktować jako tylko doraźny środek walki z bezrobociem. Długotrwałe utrzymywanie takiego stanu budzi z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej kilka zastrzeżeń. Najpoważniejsze, bo dotyczące istoty pracy jako czynności wykonywanej przez osobę ludzką, wynika z faktu, iż u podstaw takiego rozwiązania problemu leży rozumienie pracy jako wartości tylko gospodarczej, środka, za pomocą którego zdobywa się niezbędne do życia pieniądze. Praca tymczasem posiada wiele innych, niemniej ważnych dymensji. Przy tego rodzaju rozwiązaniach widać, jak głęboko w świadomości ich twórców zakorzenione jest instrumentalne rozumienie pracy jako czynnika produkcji redukowanego do wymiaru tylko ekonomicznego, który traktowany jest abstrakcyjnie, w oderwaniu od podmiotu wykonującego pracę. Katolicka nauka społeczna wskazuje ogólne kierunki i zasady, na których powinny bazować szczegółowe, techniczne propozycje reform mających na celu zatrudnienie wszystkich zdolnych i chętnych do podjęcia pracy. W odniesieniu do ładu społeczno-gospodarczego fundamentalne znaczenie ma zasada pierwszeństwa pracy ludzkiej przed kapitałem - instrumentalnym czynnikiem życia gospodarczego. W świetle odczytanych przez nią zasad społeczno-etycznych dokonywane są także oceny proponowanych rozstrzygnięć. Wzrastające doświadczenie wielowymiarowości zła bezrobocia przynagla coraz szersze gremia do nasilenia działań zmierzających do solidarnego rozwiązywania kwestii bezrobocia.autor: Wilk, J.

tytuł: La giustizia di Dio in Paolo e a Qumran

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 384-393

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy TestamentsprawiedliwośćQumranjudaizm

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

BOŻA SPRAWIEDLIWOŚĆ U PAWŁA I W QUMRAN. Streszczenie
Dla idei osądzenia grzesznika przez Boga oraz wybawienia go przez Bożą łaskę, która poprzedza pojęcie Bożej sprawiedliwości oraz usprawiedliwienia, można znaleźć znaczące paralele w tekstach qumrańskich. W artykule wymieniono je i przedstawiono zwięźle. Wskazując na elementy paralelizmu, zwraca się uwagę na istotną różnicę: pojęcia łaski, sprawiedliwości oraz usprawiedliwiania Paweł odnosi do osoby Jezusa i Jego dzieła zbawczego. Ten wymiar chrystologiczny, który oczywiście jest nieobecny w tekstach qumrańskich, nie pozwala na ich "chrystianizację".autor: Wochna, M.

tytuł: Sprawiedliwość Boża a Boże Miłosierdzie w tradycji deuteronomistycznej (Joz 6,21-25)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,2 (2004) 103-108

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LA GIUSTIZIA DI DIO E LA SUA MISERICORDIA NELLA TRADIZIONE DEUTERONOMISTA (GS 6,21-25)
L'immagine di Dio nei libri dell'opera deuteronomista puo sconcertare, perché sta in contrasto con l'opinione corrente sulla misericordia divina. Il caso esemplare rappresenta l'ordine divino del herem e la sua esecuzione nella conquista di Gerico (Gs 6,21-25). La portata del racconto deriva dal fatto che la conquista apre l'ingresso degli israeliti nella Terra Santa. Inoltre l'esecuzione del herem si compie nella sua forma piu radicale e completa. Appartenendo alla tradizione deuteronomista, come dimostra l'analisi del testo, la narrazione mette in risalto il motivo caro a questa tradizione: l'obbedienza assoluta a Dio.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 5 opisów(-y)