Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Bartoszek, A. | znaleziono 8 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Bartoszek, A.

tytuł: Głęboko ludzki i prawdziwie chrześcijański sens cierpienia

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 357-368

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnacierpieniesens cierpienia


autor: Bartoszek, A.

tytuł: Moralne aspekty "jakości życia" w opiece paliatywnej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 35,2 (2002) 309-330

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnaopieka paliatywnajakość życiachoroba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MORALISCHE ASPEKTE DER "LEBENSQUALITÄT" IN DER PALLIATIVPFLEGE.
Zusammenfassung
Sowohl in der Palliativpflege als auch im gesamten Leben der Gesellschaft gibt es ein großes Interesse an der "Lebensqualität". Im Hintergrund der heutigen Sorge um die hohe "Lebensqualität" stehen verschiedene Konzepte der menschlichen Person. Eine reduzierende Sicht der menschlichen Person hat einen verengten Begriff der "Lebensqualität" zur Folge. Aus einem umfassenden Konzept der menschlichen Person resultiert hingegen ein integrales Konzept der "Lebensqualität". Der Ausgangspunkt für ein reduzierendes Konzept der "Lebensqualität" ist die materialistische Sicht des Menschen, die keine geistige Dimension im Menschen anerkennt. Die "Lebensqualität" wird hier in den Kategorien der ökonomischen Leistung, des ungeordneten Konsums, des Spaßes und des Genusses interpretiert. Dabei werden tiefere - geistige und religiöse - Dimensionen der Existenz vergessen. Der verengte Begriff der "Lebensqualität" führt in bestimmten Fällen zur Überzeugung, dass das Leben eines behinderten Kindes oder eines sterbenden Greises seine Würde verliere, weil es eine niedrige "Qualität" habe, und deshalb ihm ein Ende (Euthanasie) gesetzt werden könne. Angesichts einer solchen Auffassung über die "Lebensqualität" ist ein persönlicher und gesellschaftlicher Widerstand notwendig. Das integrale Konzept des Menschen, aus dem sich die rechte Sicht der "Lebensqualität" ergibt, beinhaltet die Wahrheit über die Heiligkeit und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Das Leben des Menschen ist heilig, d.h. es ist ein von der "Lebensqualität" unabhängiger Wert. Die "Lebensqualität" gehört nicht zu seinem Wesen und konstituiert es nicht. Das integrale Konzept der "Lebensqualität" erfordert auch die Berücksichtigung der transzendenten Dimension der Menschlichkeit. Es wird postuliert, dass bei der Untersuchung der "Lebensqualität" der sog. "interne Parameter" berücksichtigt wird, der aus der geistigen Natur des Menschen kommt, die in sich Beziehung zur Wahrheit, zum Guten, zu Gott, zum anderen Menschen beinhaltet. In der geistigen Dimension des Menschseins haben ebenso die Fragen nach dem Sinn der Lebens, des Leidens, des Todes ihren Ort. Für die Palliativpflege, für alle Aktivitäten, deren Ziel die Sicherung einer hohen "Lebensqualität" ist, wird das integrale Konzept zum bleibenden Fundament, das vor einer eingeengten Sicht des menschlichen Lebens schützt und die Achtung vor der Würde der menschlichen Person gewährleistet. Die Begleitung des Sterbenden und die Palliativbehandlung, die die geistig-körperliche Einheit des Menschen berücksichtigen, dienen dem Wachstum der integral verstandenen "Lebensqualität" und leisten deren reduzierenden Sicht Widerstand.autor: Bartoszek, A.

tytuł: "Spór o człowieka" a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004) 116-127

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnaetykatransplantacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"DISPUTE CONCERNING HUMAN BEING" AND TRANSPLANTATION PRACTICE. BASED ON THE BOOK BY MARIA NOWACKA ETHICS AND TRANSPLANTATION
There has been an argument going on in the contemporary society about the nature of man. The quest for an answer to that question is growing more and more intense in the face of scientific and technological development. One of the branches of science, which provokes a discussion on its moral and anthropological character, is transplantology. Closely connected with this discussion is the book Ethics and Transplantations by Maria Nowacka.
On one hand, these considerations outline her standpoint on the ethical dimension of such activities, and on the other hand, they embark on a discussion with her opinions. While Maria Nowacka argues that the application of transplantology is therealisation of the Cartesian philosophy, with its mechanistic view of human body, whereas the author of the article argues that transplantation is based upon an integral vision a person. At this point he emphasizes that the "informed consent" of donor is the prerequisite for taking a human organ to be morally right and to express human solidarity. The author also stresses that in the integral vision of human being as a bodily and spiritual unity, the human organism is the sign of a living man. The death of an organism as a whole is the sign of death of a human being. The death of an organism takes place only after the death of its integrating element, that is the brain.
The author disagrees with Mrs. Nowacka's opinion that a human being is a living organism which is actually or potentially conscious. According to the author the consciousness element is too much emphasized. The whole truth about man is that he is spiritually-bodily unity. This holistic theory of a human person forms the basis of both philosophical system called personalism and the modern teaching of the Catholic Church.autor: Bartoszek, A.

tytuł: The "Samaritan Paradigm" in Modern Palliative care

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 179-189

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia moralnaopieka paliatywnacierpieniechoroba

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"PARADYGMAT SAMARYTANINA" WE WSPÓŁCZESNEJ OPIECE PALIATYWNEJ
Pojęcie "paradygmat Samarytanina" oznacza tutaj stworzony przez Jezusa, w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, pewien konkretny wzorzec postępowania odnośnie do osób cierpiących. W przedstawionych analizach "paradygmat Samarytanina" jest odniesiony do współczesnej opieki paliatywnej, posługującej osobom znajdującym się w terminalnej fazie choroby. Istotnymi elementami "paradygmatu Samarytanina" są: zatrzymanie się przy ciężko chorym jako gotowość pomocy, integralne odniesienie do człowieka umierającego, pierwszeństwo bezpośrednich relacji międzyludzkich nad instytucją, konieczność rozwijania profesjonalnego leczenia paliatywnego, gotowość poświęcenia czasu i pieniędzy na rzecz terminalnie chorego, właściwe kształtowanie zależności między pracą etatową a wolontariatem w ramach opieki paliatywnej, szacunek wobec odmienności przekonań bliźniego, umacnianie właściwie ukształtowanej współpracy w ramach zespołu hospicyjnego oraz pogłębianie opieki paliatywnej o wymiar nadprzyrodzony.autor: Bartoszek, A.

tytuł: Komplementarność celibatu kapłańskiego i życia małżeńsko-rodzinnego. Refleksja teologiczna

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,2 (2010) 317-332

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: małżeństworodzinakapłaństwocelibatmiłośćżycie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

COM PLEMENTARITY OF CLERICAL CELIBACY AND MARRIAGE-FAMILY LIFE . THEOLOGIC AL REFLECTION. Summary
This article tries to find the answer to the question on mutual complementarity of charism of virginity and sacrament of matrimony, provided that charism of virginity is narrowed to clerical celibacy. Presenting, at first place of social context, the approach both to matrimony and clerical celibacy as well, it enabled to notice that at present these two institutions are misunderstood, questioned and non-accepted by many people. That is why it was necessary to remind the basic issues of matrimony which are love and life, and for believers it is a sacrament, and also fundamental meanings of clerical celibacy, namely Christological, ecclesiological and eschatological aspects. Further analyses showed in what way marriage and family life constitutes a base and support for clerical celibacy. It is married couples and families who show, by their lives, the priests – celibates what deep love-agape and responsible care for life are. The last part of the article displays that clerical celibacy has essential influence on spiritual and moral lives of married couples and families, it mainly happens by showing spouses and families the person of Jesus Christ, by deeper understanding of Church community and by reminding of bringing men to eternal life.autor: Bartoszek, A.

tytuł: Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji przyznania ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi nagrody „Lux ex Silesia”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,2 (2013) 247

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Myszor, WincentyLux ex Silesia


autor: Bartoszek, A.

tytuł: Ksiądz prof. zw. dr hab. Henryk Krzysteczko – wierny powiernik rodzin

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) 7-10

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Bartoszek, A.

tytuł: Zagadnienia teologicznomoralne w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych”

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) 388-408

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczneteologia moralna


strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 8 opisów(-y)