Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Buchta, R. | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Buchta, P.

tytuł: Znaczenie nauki o charyzmatach Soboru Watykańskiego II dla kanonistyki

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 14 (1981) 151-163

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznecharyzmatSobór Watykański II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE BEDEUTUNG DER LEHRE DES II VAT. KONZILS ÜBER DIE CHARISMEN FÜR KANONISTIK
Die Bedeutung der Charismen im Leben der postkonziliaren Kirche wurde zu einem sehr aktuellen Problem der Gegenwart. Das Kozil hat keine Definition der Charismen erarbeitet - es bediente sich der beschreibenden Methode. Nach Lumen Gentium wird das Wirken des hl. Geistes in der Kirche von drei Grundsätzen bestimmt, und zwar des Gewöhnlichen, des Vielfältigen und des Universalen. Im Lichte dieser Lehre muss man die Bedeutung der Charismen im christlichen Leben untersuchen. Sie bilden die Grundlage der spezifischen Aktivität der Gläubigen in der Kirche, die sich nach dem Grundsatz der Einheit und der Ordnung richten soll. Aus der Analyse des Verhältnisses zwischen Kirchenrecht und Theologie, bei der man die charismatische Wirklichkeit in Betracht zieht, ergeben sich theologische Probleme, deren Erwägung zum Postulat der Harmonisation der rechtlichen und charismatischen Ordnung führt. Es ist das Problem mit dem sich gegenwärtig L. de Echeverría, P. Lombardia, R. Sobański, M. Żurowski beschäftigen.autor: Buchta, P.

tytuł: Analyse de la parabole du pharisien et du publicain (Lc 18,9-14) avec la méthode de K. H. Sorger

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 39-47

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

ANALIZA PRZYPOWIEŚCI O FARYZEUSZU I CELNIKU (ŁK 18,9-14) METODĄ K. H. SORGERA
Chrystus, objawiając ludziom prawdy królestwa Bożego, bardzo chętnie posługiwał się przypowieściami, które stanowiły doskonały środek do przybliżenia trudnej rzeczywistości nadprzyrodzonej, do ograniczonych możliwości ludzkiego poznania. Pomimo prostoty charakterystycznej dla tej formy przekazu, zawarta w przypowieściach nauka nie zawsze była dla słuchaczy w pełni zrozumiała i wymagała ze strony Jezusa dodatkowego wyjaśnienia. Również dla dzisiejszych odbiorców właściwe zrozumienie nauki przypowieści rodzi pewne trudności, których istnienie staje się jeszcze bardziej oczywiste, gdy uwzględnimy fakt historycznego oddalenia oraz znaczne różnice kulturowe. W ramach dydaktyki katechetycznej konieczne jest więc poszukiwanie skutecznych form przekazu przypowieści. W nurt prowadzonych poszukiwań wpisuje się metoda opracowana przez K. S. Sorgera, profesora teologii katolickiej i pedagogiki na Uniwersytecie w Hanowerze. Zgodnie z założeniami twórcy, obejmuje ona trzy etapy: egzegezę badanego tekstu, jego analizę dydaktyczną, a następnie podanie praktycznych wskazówek metodycznych dla katechezy.autor: Buchta, R.

tytuł: W trosce o właściwy przekaz przypowieści ewangelicznych na katechezie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,2 (2005) 323-336

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

POUR UNE BONNE TRANSMISSION DU CONTENU DES PARABOLES ÉVANGÉLIQUES EN CATÉCHESE
Les documents catéchétiques les plus récents mettent en évidence l'importance fondamentale de la Bible pour la catéchese. Cependant la pratique quotidienne prouve que la Sainte Écriture est utilisée pendant le cours de catéchisme de maniere bien différente. Tous les efforts visant a améliorer en continu la transmission des vérités bibliques sont donc entierement justifiés.
En étudiant l'Évangile au niveau de forme nous constatons que Jésus Christ, dans son enseignement, parlait volontiers en paraboles. Elles constituaient un bon outil pour expliquer aux auditeurs, avec les images y intégrées, les véritées surnaturelles du Royaume de Dieu. Jésus adressait son enseignement aux gens les plus simples pour lesquels le language imagé était plus compréhensible. Malgré la simplicité de la communication l'enseignement transmis par les paraboles exigeait souvent de Jésus une explication complémentaire.
Suite a cela on peut en conclure qu'aussi pour les auditeurs d'aujourd'hui une bonne compréhension du message des paraboles peut créer certaines difficultés. Elles deviendront encore plus évidentes si nous prenons en considération l'existance de la différence historique ainsi que celle culturelle, sociale et géographique entre l'auditoire contemporain et les destinataires d'origine.
L'effort des catéchistes mene a la définition des conditions de l'enseignement effectif. Une d'elles c'est l'assurance de la meilleure compréhension possible de l'enseignement par les auditeurs. Au sens pratique la catéchese est adressée en majorité aux enfants et adolescents. Selon les principes pédagogiques cela exige donc l'utilisation dans le procédé didactique des messages et formes adaptés à leur cognition actuelle. Ainsi les postulats indiqués avant obligent les responsables de la catéchèse à améliorer en continu les méthodes et formes de transmission des vérités évangéliques.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)