Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Czaplicki, B. | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Czaplicki, B.

tytuł: Jezuici w Rosji na początku XX w.

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,1 (2006) 136-164

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

I gesuiti in Russia all'inizio del XX secolo
Nel 1773 il Papa Clemente XIV ha liquidato l'ordine dei gesuiti. La regina della Russia Caterina II non lo ha accettato nel suo paese. Ma dopo 47 anni Alessandro ha escluso i gesuiti dalla Russia. Durante tutto il secolo XIX si diffusero delle opinioni cattive sui gesuiti. Essi avevano la reputazione di essere tra i peggiori nemici della Russia.
Nell'articolo l'autore ha presentato l'attivita dei gesuiti in all'inizio del secolo XX prima della Guerra Mondiale. Loro vennero in Russia clandestinamente. L'attivita dei gesuiti era grande, ma non era organizzata. In lavorarono solo pochi gesuiti. Lavoravano per i Russi. Questi secondo la legge russa dovrebbero essere ortodossi, mentre i Polacchi, i Lituani, i Tedeschi e i Lettoni potevano essere cattolici. Sovrani in hanno organizzato la ricerca dei gesuiti. Tutti dovevano lasciare la Russia. L'articolo e basato sulle fonti degli archivi russi e prova che i gesuiti non erano nemici del paese russo.autor: Czaplicki, B.

tytuł: Mniszki klaryski kapucynki na ziemiach polskich w latach 1860-1945

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,1 (2005) 173-197

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia zakonówhistoria Kościoła

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Монахине Клариссы капуцинки на польских землях в 1860-1945 гг.
Католическая Церковь в России в XIX в. находилась в очень стесненных услови- ях. В частности, преследовалась монашеская жизнь, закрывались монастыри, осо- бенно после польских освободительных восстаний. Статья раскрывает обстоятель- ства выживания затворной ветви конгрегации фелицианок - монахинь Кларисс ка- пуцинок. Конгрегация была основана в 1855 г. капуцином, блаженным о. Гоноратом Козьминским, и распущена царскими властями в 1864 г. Сохранилась община фе- лицианок затворных, которые, благодаря высочайшему разрешению, с 1871 г. про- живали в монастыре в г. Пшасныш. Сестры, впоследствии принявшие название монахинь Кларисс капуцинок, своей молитвой поддерживали основателя, кото- рый в условиях постоянного надзора со стороны властей смог организовать более двадцати тайных монашеских конгрегаций. Общине Кларисс капуцинок постоянно угрожало закрытие. Ее «быть или не быть» неоднократно решалось в самых высо- ких инстанциях. Пережив бурное развитие после обретения Польшей независимо- сти, конгрегация подверглась испытаниям во время II мировой войны. Тогда одна из монахинь, с. Тереза Младенца Иисуса (Мечислава Ковальская), удостоилась муче- нического венца.autor: Czaplicki, B.

tytuł: Katolicka działalność oświatowo-wychowawcza w Petersburgu w drugiej połowie XIX i na początku XX w. (do 1914 r.). Zarys problematyki

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40,2 (2007) 422-434

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła w RosjiwychowanieoświataXIX wiekXX wiek


autor: Czaplicki, B.

tytuł: Szkolnictwo katolickie w Rosji pod koniec XIX i na początku XX w. (do 1917 r.). Zarys problematyki

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,1 (2008) 84-95

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła w Rosjiszkolnictwo


strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)