Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Czech, A. | znaleziono 5 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Czech, A.

tytuł: Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 50,2 (2017) 290-300

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Adamski, StanisławUniwersytet EkonomicznyKatowiceHeitzman, Marianetyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Merits of Bishop Stanisław Adamski for the Higher School of Social and Economic Sciences (Currently University of Economics) in Katowice
The Higher College of Social and Economic Sciences (the present University of Economics) in Katowice was formally founded on the 3rd of December 1936. The inauguration of studies took place on the 11th of January 1937. Though the College was a private-owned higher school of vocational education, its activities were supported by eminent persons of the then Silesian voivodship. One of them was Stanisław Adamski, the bishop of Katowice who was deeply interested in development of the College in the years 1937-1939. It was thanks to him that ethics was taught as a part of curriculum at the Faculty of Industrial Organisation. Detailed information on how this had become true can be found in this study which is also devoted to the associated professor Marian Heitzman, Ph.D. who was the first to teach ethics at the College.autor: Górecki, J.

tytuł: Oppelner und Piekarer Geschichte des Bildnisses der Mutter Gottes

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 222-230

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

OPOLSKA I PIEKARSKA HISTORIA ŁASKAMI SŁYNĄCEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ
Obraz Matki Bożej znalazł się w Piekarach w końcu XV w. i pochodził z czeskomorawskiego warsztatu artystycznego. Od początku obraz zasłynął jako przedziwny (Admirabilis). Do Matki Bożej Piekarskiej podążali pielgrzymi nie tylko ze Śląska, ale i z Galicji, Moraw, Słowacji, Węgier i Pomorza. Ksiądz proboszcz Jakub Roczkowski w 1659 r. przeniósł obraz do głównego ołtarza. Najstarszą ślubowaną pielgrzymką pątującą od 1676 r. do dziś jest pielgrzymka z Tarnowskich Gór. Kiedy morowe powietrze, czyli zaraza nawiedziła w 1680 r. Pragę i Hradec Kralove, przypomniano sobie o przedziwnym Obrazie Matki Bożej Piekarskiej - już bardzo słynnym, a przecież pochodzącym z Czech. Wówczas to, za zgodą cesarza austriackiego Leopolda I, obraz peregrynował po ulicach Pragi i Hradec Kralove. Kiedy zaraza ustąpiła w 1680 r., arcybiskup Pragi Jan Fryderyk Wallstein publicznie ogłosił obraz za cudowny. W dowód wdzięczności za ocalenie Pragi i Hradec Kralove, podarowano Piekarom dwie kopie oryginału.
Przed obrazem Matki Bożej Piekarskiej modlił się w drodze do Wiednia król Jan III Sobieski wraz z całym rycerstwem. Podobnie elektor saski Fryderyk August II Mocny, nowo wybrany król Polski, w dniach 26-29 VII 1697 r. wybrał Piekary, a więc miejsce leżące poza granicami ówczesnego państwa polskiego, a nie Częstochowę, na miejsce przyjęcia wiary katolickiej. Wyznaniem swojej wiary w Piekarach Fryderyk August II Mocny podkreślił także cześć matki Bożej Piekarskiej. W związku z tzw. Wojną północną jezuici piekarscy wywieźli oryginał obrazu najpierw do Nysy, a potem w 1702 r. do Opola, skąd do Piekar już nie powrócił, mimo dwukrotnych apelacji do cesarza austriackiego Leopolda I. W Piekarach pozostała jedna z dwóch kopii obrazu będąca darem rajców Pragi i Hradec Kralove. W XVII w. kult NMP Opolskiej swym zasięgiem obejmował również sąsiednie tereny czeskie, sięgał nawet do Pragi. Odrodzenie kultu, a nawet jego wzrastanie nastąpiło po II wojnie światowej, gdy utworzono diecezję opolską. W 1974 r. NMP Opolską ogłoszono główną Patronką Opola. Obchód ku Jej czci rozciągnięto na całą diecezję po akcie koronacji obrazu, jakiej dokonał Jan Paweł II w dniu 21 VI 1983 r. na błoniach annogórskich. W XIX w. Piekary stały się ośrodkiem odrodzenia życia religijnego na Śląsku. To dzięki konfratrowi paulińskiemu księdzu proboszczowi Janowi Fickowi Piekary stały się także centrum katolicyzmu społecznego. Gdy powstała diecezja katowicka w 1925 r. cudowny obraz Matki Bożej Piekarskiej został ukoronowany - koronacji dokonał Cudownego Obrazu dokonał nuuncjusz papieski bp Wawrzyniec Lauri. Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę z Piekar Patronką diecezji katowickiej. Fenomen wielkiego kultu obrazu Matki Bożej Piekarskiej ks. Jerzy Bellman skwitował następującymi słowami: "Nie pędzel tu mocen, ni praca człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Boży, który sobie to miejsce i ten lud upodobał".autor: Novotný, V.

tytuł: Paradygmatyczna przemiana czeskiego katolicyzmu w latach 50. i 60. XX wieku

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,2 (2013) 415-430

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: CzechyXX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Paradigmatic Change in the Czech Catholicism during the 1950s and 1960s
This paper does not aim to describe the events, which the Catholic Church in the Czech lands has undergone during the harshest times of communist persecution. These facts have been already substantially clarified. It is the complex and ambiguous image of the local Roman Catholic Church that has not yet been sufficiently evaluated. The presented study, therefore, attempts to present and consider this image and the change it underwent in the 1950s and 1960s. The paradigmatic change in the Czech Catholicism can be described as a process of personalization of the Christian existence, i.e. the gradual transition from the life of faith based on the acceptance of the institutionally enforced moral principles and their formal adherence, to the life of faith, which perceives a Christian believer as an unique person, whose faith is personal and internally involved in the community of the Church.autor: Pisarek, S.

tytuł: Jezus - Ewangelizator (Łk 8,1)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31 (1998) 93-104

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy Testamentchrystologia Nowego TestamentuJezus Chrystustytuły chrystologiczneewangelizatorEwangelia Łukasza

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

JESUS - THE EVANGELIZER
Summary
The article is the 19lh of the series on Jesus Titles which had been published in "Gość Niedzielny^ weekly magazine since 1994-1996. The previous ones were a popular presentation of the New Testament Christology whilst the 19s article is a scientifically approached summary of the series. It was specially written for the Commemoration Book dedicated to Petr Pokorny who is professor in biblistics at the Department of Protestant Theology at Charles University in Prague (the Czech Republic) to celebrate his 65th birthday in 1998. As the title Jesus - the Evangelizer has not been used in the Bible (althhough it is used even in the Church's official documents) the author puts forward the question - Is the title "Jesus Evangelizer' rooted in the Bible and what are its contents? This title has appeared recently with the new evangelization. John Paul II made a postulate in TMA: To discover Jesus Christ again as the only Redeemer of the world. The basis for it is a pericope about a rejection of Jesus Christ in Nazareth (Luke 4,16-30). From the philological point of view basing on BH, LXX and NT the line leeds from the Hebrew term mebaśer (lti!2tí) throng a Greek substantial form ο εύαγγελιζόμενος (LXX,NT) to the corresponding form evangelizer in medival Latin and the derived from this form neologisms in modern languages, especially in Roman languages up to its presence in Polish theological literature. Polish spelling is "evangelizator' (ewangelizator) but it can not be found in any dictionary of Polish. The author looked for this title in contemporary translations of the Bible and found a term "Głosiciel Ewangelii" (he who preaches the Gospel) as the closest and the most appropriate one.
Analysis of the texts in NT where ò ευαγγελιζόμενος refers to Jesus showed topos of the verb εύαγγελιζειν in the New Testament; philological and exegetical analysis of the texts have been carried out and showed evidence that Jesus was in the function of a subject. The word εύαγγελιζω/εύαγγελι- ζειν is present in 55 places in the New Testament and it is also used 9 times in the context which refers to Jesus's activities: Matt 11,5; Luke 3,14; 4,18; 4,43; 7,22; 8,1; 9,6; 16,16; 20,1. It is used as participium 20 times in the New Testament only in medial and passive form.
The author presents the results of his own research and gives the definition: What is the definition of Jesus - Evangelizer? The most accurate and the shortest answer can be found in Luke 8,1 summarium: Ιησούς διοδεύων κατά πόλιν και κώμην, κηρύσσων και ευαγγελιζόμενος την βασιλειαν τού Θεού which means Jesus constantly on his way (διοδεύων) through towns and villages, proclaiming (κηρύσσων) Good News about the Kingdom of God which has already come. This is what He was sent for. He himself is the Gospel (Mark 1,1). Basing on the original Greek text it is justfied to use the title Ιησούς ο ευαγγελιζόμενος (the evangelizing Jesus) which can be translated into Latin used by the Church as Jesus Evangelizans, so the contemporary version of the title is Jesus - the Evangelizer. The author's bibliography contains 32 items which were used as justification of the subject matter of this paper. Item no 27: Carlo Maria Martini, Głosiciel Ewangelii u św. Łukasza. Medytacje, WAM, Kraków 1993 (Duc in altum - wypłyń na głębię 9); Carlo Maria Martini, He who proclaims the Gospel in the Gospel according to Luke. Meditations, WAM, Cracow 1993 (Due in altum - set out on deep waters 9).autor: Schmerbauch, M.

tytuł: Deutsche, polnische und tschechische Katholiken: Kardinal Bertram, Bischof Adamski und ihr Kampf um das Olsaland

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,2 (2016) 390-407

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia KościołaZaolzieAdamski, StanisławBertram, AdolfXX wiek

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

German, Polish and Czech Catholics – Cardinal Bertram, Bishop Adamski and their Fight for Olsaland
The changing church history of the Olsaland from 1938 to 1945 was characterized by a special development due to the ethnic composition of the Poles, Germans and Czechs. Since 1918 under Czech rule, it fell to Poland in the autumn of 1938 through the Munich Conference. Ecclesiastically, it belonged to the great German diocese of Breslau jurisdictioned by Adolf Cardinal Bertram. With the change to the Polish state area, the jurisdiction fell under Stanislaus Adamski, bishop of Katowice. Politically, since 1918 enormous tensions among all three groups of the population have been intensified since 1938. Also in the parishes of the Catholic Church there were disputes, especially in the German and Czech worship services. With the German attack on Poland in 1939, the Third Reich took over the administration of Olsaland with all restrictions against the Polish and Czech population. In 1940, church membership also changed from Katowice to Breslau. The paper examines the most important development lines.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 5 opisów(-y)