Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Górski, J. | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Górski, J.

tytuł: Obowiązek misyjny Ludu Bożego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 19-20 (1986-87) 167-182

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: misjologiaSobór Watykański II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE MISSIONARY OBLIGATION OF THE PEOPLE OF GOD
New, after Vatican Council II view on the Church, see the new aspects of the live the People of God (LG 9). The Church is in his nature the missions (AG 2). And the mission obligation is imported in the live of the Church. This article presents the mission duty of the ministry the Pope, Bishops, Priesters, Ordens and the Laity. That is the first Christian necessary to crop up the Baptism and Confirmation and from the Christian and personal vocation to the ministry in the Church too. From generous responsibility of the Church in the world, we must pass on to the specific missionary dimension of every vocation and state of life. The Council said about this missionary dimension: "pro parte sua" (AG 23). The missionary obligation is necessarily for ever person in the Church, ever member the People of God.autor: Górski, J.

tytuł: Trynitarne uzasadnienie misyjnej natury Kościoła

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 25-26 (1992-93) 57-68

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: misjologiaKościółmiłośćTrójca

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER TRINITÄRISCHE BEGRÜNDIGUNG DER MISSIONSWESENS DER KIRCHE
Die Kirche hat eine große Aufgabe: Die Person, das Wort, das Werk Jesu Christ in der Geschichte immer neu zu verwirklichen, durch die Sendung. Die Konzilsdokumente scheint uns die Sendung als Werk der Vater, der Sohnes und der Heiliger Geist. Der Trinitärische Begründigung der Missionstätigkeit der Kirche ist das Grund der Konzilmissionsidea in Missionsdekret Ad Gentes und sowie in alle andere Dokumente, besonders der Konstitution Über die Kirche. Die vorliegende Artikel befasst sich die Trinitärische Grundverständnis der Missionstätigkeit der Pilgernde Kirche (AG 2).autor: Górski, J.

tytuł: Znaczenie kontekstu w misji Ad gentes

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 79-95

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: misjologiamisjeinkulturacja

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MISSION IN THE CONTEXTUAL THEOLOGY
This article belongs to new mission theology. It is an attainments in Polish bibliography and makes possible to know method and problems of missions in contextualization theology. The inculturation is as well an art as a method of mission in the all world. As a method it contains different mission fields. At first of all it contains liturgy, sacral music, art and canon law. But the inculturation contains all theology also. Above problems are dealt in this work. The result of the study is problem of contextualization. In the light of contextualization theology it is necessary to put question about the meaning of mission. The aim of this work is to answer the question, which is theology of mission in post - council theology. Sources of studies are documentation of the regional bishops' conferences: of Asia (FABC), of Africa (SECAM) and Latin America (CELAM) and new missiological literature from non-european countries. On the base of contextualization dimension of mission theology we can build three models - in Asiatic context - means the problem of non-christian religions. The second models is the meeting with different cultures. This is African context. The third - Latin American model - means the help in development and as result of theology of liberation. Above three missiological models, three examples of contextual ization are very important in the preparation of mission work. The theoretical work, peculiarity farther development of missiology, is built on the base of missiology and ecclesiology. Now the next question appears: which is role of particular churches. In the mission activity a center point lies on particular - continental churches. Rome as a center of mission has the task to co-ordinate this work. For missiology as a part of theology, new dimension appears: to take into consideration the contextualization problem. In the crisis of missiology this study is a proposition which contains idea of II Vatican Council and it may be a new point of start to farther theoretical studies and impulse for mission practice.autor: Górski, J.

tytuł: Teologia współpracy misyjnej w adhortacjach apostolskich Jana Pawła II dotyczących poszczególnych kontynentów

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,2 (2004) 81-90

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

TEOLOGIA DELLA COOPERAZIONE MISSIONARIA NELLE ESORTAZIONI APOSTOLICHE DI GIOVANNI PAOLO II RIGUARDO AI CONTINENTI
Nell'ultimo decennio del ventesimo secolo l'idea delle missioni nella Chiesa si e sviluppata in piu direzioni. La cooperazione missionaria costituisce una forma fondamentale della partecipazione di tutta la Chiesa e di ogni fedele alle missioni. I sinodi continentali e i documenti postsinodali hanno indicato molte aree di questa cooperazione: famiglia, migrazione, sacro nelle sue varie manifestazioni e dialogo. Giovanni Paolo II propone varie forme della cooperazione missionaria: preghiera e sono spirituale, e in particolare la lectio divina, impegno per la santità, giustizia e questioni sociali.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)