Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Jasiński, A.S. | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Cichy, S.

tytuł: Ks. prałat dr Walery Jasiński (1904-1981). Szkic biograficzny i bibliografia za lata 1933-1939

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 27-28 (1994-95) 229-233

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jasiński, Walerybiogrambibliografia


autor: Jasiński, A.S.

tytuł: Bóg przemawiający do ludzi

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003) 329-359

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

UN DIO CHE PARLA AGLI UOMINI
Il tema dell'articolo è preso dal titolo del paragrafo ventitre del documento della Pontificia Commissione Biblica Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture. Questo paragrafo presenta uno dei temi comuni di entrambi i Testamenti: Dio entra in comunicazione con gli uomini e parla ad essi. Questa comunicazione ha suscitato la fede dei suoi destinatari in Dio. La conoscenza della verità su Dio si avverò nella storia d'Israele e divenne l'oggetto dell'esclusiva esperienza religiosa di questo popolo. La storia religiosa d'Israele, in confronto continuo con le credenze di altri popoli e con le minacce per la fede monoteista, viene testimoniata dagli scritti veterotestamentari. La fede in uno Dio è la verità fondamentale anche del Nuovo Testamento, perché viene confermata dalle parole di Gesù che rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore" (Mc 12,29). La comprensione cristiana della professione di questa fede ci divide dagli ebrei non cristiani. Essa viene espressa dalle parole di Paolo: "per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per lui; e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui" (1 Cor 8,6).autor: Osmańczyk, N.

tytuł: Ks. Walerian Jasiński, duszpasterz i działacz społeczno-narodowy. (Materiały do biografii)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 17 (1984) 213-221

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Zwoliński, P.

tytuł: Z historii działalności charytatywno-dobroczynnej w Łodzi w okresie międzywojennym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004) 39-50

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE CHARITABLY PHILANTHROPIC WORK OF LODZKI CHURCH (1925-1939)
The charitably philanthropic work of Lodzki Church has one's own rich tradition reaching second half of 19th century and is connected with the person of priest Ludwik Dąbrowski - the first ordinary of Lodz diocese established in the year 1920. Activities of the Church in this field entered with golden syllables the history of industrial Lodz, especially during the First World War First, and later in years of the great economic crisis. From the beginning of existence of Diocese the charitably philanthropic work of the Church was developed in four principle forms and was driven by associations and charitable organizations, orders, parish charitable points "Caritas" and by immediate charitable action in cooperation with the laic charitable organizations. From the church organizations in the most vital way acted established by the bishop Tymieniecki in the year 1931 the Committee Mayday for the Poorest under the name "Immediate Meal". Already in the year 1932 it had at its own disposal 15 kitchens, which daily gave over 6 thousand of meals. In order to unify and stimulate the charitable action, the Committee of Charitable Unions "Caritas" was appointed to live from the initiative of another lodzki ordinary Włodzimierz Jasiński in April 1936. It was composed of the following charitable companionships: Immediate Meal, Committee of Summer Camps, Central Committee "Caritas", parish departments "Caritas". The committee had also in view keeping contact with the state institutions responsible for social welfare and wholesome, moreover conquering of material subsidies for charitable aims. The explosion of Second World War put the end of the charitably philanthropic action driven.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)