Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Kucz, A.M. | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Kucz, A.M.

tytuł: Rola teatru szkolnego na Śląsku w okresie poreformacyjnym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,2 (2004) 191-199

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

IL RUOLO DEL TEATRO SCOLASTICO IN ALTA SLESIA NEL PERIODO DOPORIFORMA
Nel periodo doporiforma il teatro scolastico entrava a far parte delle scuole latine umanistiche riformate. Il dramma e teatro scolastico completava la didattica scolastica ed esercitata un molteplice influsso educativo, direttamente sui giovani e indirettamente sulla comunita locale. Il teatro non aveva una forma classicizzante, ma in un modo proprio era un teatro innovatore e ricevuto bene dagli spettatori.articolautor: Kucz, A.M.

tytuł: "Probitas et humilitas" - ispirazioni cristiane nella Consolazione della filosofia di Boezio

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 77-83

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

'PROBITAS ET HUMILITAS' - INSPIRACJE CHRZEŚCIJAŃSKIE W CONSOLATIO PHILOSOPHIAE BOECJUSZA
Anicjusz Boecjusz, czekając w więzieniu na wykonanie wyroku śmierci, napisał ostatnie dzieło swego życia, Consolatio Philosophiae. Proces, skazanie i śmierć Boecjusza, począwszy od VIII w., były interpretowane jako męczeństwo poniesione w obronie wiary katolickiej. Opinia ta utrzymywała się aż do czasów Dantego. Paradoksalnie krytyka historyczna powątpiewała w chrześcijaństwo Boecjusza, powołując się na to, że w Consolatio Philosophiae nie mówi on nic na temat chrześcijaństwa. Ciągle aktualne jest zagadnienie, czy Consolatio Philosophiae jest dziełem chrześcijańsko-teologicznym, czy pogańsko-filozoficznym. Omawiane inspiracje chrześcijańskie, które wielu uczonych kwestionuje (exempli gratia prof.. M. Jaczynowska), a także przytoczone aluzje biblijne wydają się przesądzać wydźwięk ideowy utworu.autor: Kucz, A.M.

tytuł: "Manuductio ad amplectendam doctrinam et virtutem" - o umiłowaniu nauki i cnoty w łacińskiej szkole na Śląsku

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,2 (2006) 421-428

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

"Manuductio ad amplectendam doctrinam et virtutem" - amore della scienza e virtù nella scuola latina in Slesia
Le scuole latine in Slesia nei secoli XVI e XVII, mettendo in pratica principi della paideia umanistica, furono alveria, dove i giovani imparavano la pietà, scienza dello stato e della civiltà. Tra queste vie dell'educazione si trovava la retorica, in cui, seguendo Quintiliano, la morale è una pars gravissima. Le virtus e disciplina costituiscono, secondo Quintiliano, una condizione fondamentale e necessaria per raggiungere la perfezione nell'arte della parola e, quindi, nella vita civica. I maestri devono guidare gli studenti come per mano (manuductio), affinché essi aumentino la loro scienza, ma anche crescano nella virtù. Questo postulato si manifesta particolarmente nell'orazione De disciplina scolastica di Melchior Laubanus (1567-1633). Lo Slesiano di Szprotawa precedette trenta anni Amos Komeński.autor: Kucz, A.M.

tytuł: Krytyka antropomorfizmu pogańskiego w Adversus Nationes Arnobiusza

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,1 (2009) 65-71

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia teologiiteologia patrystycznaArnobiuszapologiaantropomorfizm

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DE PAGANARUM ANTROPOMORPHISMO IN OPERA ADVERSUS NATIONES AB ARNOBIO CASTIGATO
Argumentum
Summa ratio argumenti scripti ad formam deitatis spectat, quae in imagine pagana infuscatum anthropomorphismi, negatum ab Arnobio, distincte habet. Omnis eius loci quaestio theologiae atque philosophiae propria, non solum in opera Arnobii Adversus Nationes continetur, sed etiam a Xenophane, Platone, Cicerone totaque philosophorum familia tractatus uberrime. Magno atque resoluto omnium formarum paganarum iudicio quae attinentes ad cultum deis dandum sunt, neophita de Sicca Veneria theologus negativus, non habens argumentum ultimum considerationes omnes in ea quaestione finiens esse videtur.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)