Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Leszczyński, G. | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Leszczyński, G.

tytuł: Pojęcie "bonum coniugum" w prawie małżeńskim Kościoła

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,1 (2003) 101-115

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznedobro małżonkówmałżeństwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

IL CONCETTO DI "BONUM CONIUGUM" NEL DIRITTO MATRIMONIALE DELLA CHIESA
Sommario
L'accento posto dal Concilio Vaticano II sui valori personalistici dell'unione coniugale si ritrova poi nell'indicazione delle finalita del matrimonio. Abbandonata la gerarchia dei fini presente nel Vecchio Codice e la conseguente posizione primaria attribuita alla generazione della prole, il matrimonio viene adesso inteso come orientato ai due fini diversi: al bene degli stessi coniugi (bonum coniugum) e alla procreazione ed educazione della prole. Nel presente studio abbiamo cercato, con gli accenti storici, di presentale la vecchia e l'attuale dottrina canonica in tema del bonum coniugum come uno dei due fini fondamentali del matrimonio.autor: Leszczyński, G.

tytuł: Wiara człowieka a ważność małżeństwa

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004) 128-138

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LA FEDE DELL' UOMO E VALIDITA DEL MATRIMONIO
Guardando il matrimonio stipulato tra i battezzati, ci siamo chiesti quale sia il significato della fede di fronte alla validità del matrimonio. Basando sulle diverse oppinioni, abbiamo voluto rispondere alla domanda quale sia natura del matrimonio contratto da una persona non credente. Secondo il nostro parere la fede non é un requisito necessario per la validità del matromio di un battezzato. Basta che egli vuole contrarre il matrimio secondo ciò intende la Chiesa e il suo matrimonio sarà sempre valido ed in più secondo il can. 1055 CIC sarà un sacramento.autor: Leszczyński, S.

tytuł: Nauka, religia, prawo – mentalność czasów nowożytnych na przykładzie kroniki żywieckiej Andrzeja Komonieckiego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012) 303-315

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: naukapraworeligianowożytność

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Science, Religion, Law – the Mentality of the Modern Times based on Andrzej Komoniecki’s Chronicle
The author tries to present the factors that could be responsible for the development of thinking in the XV – XVIII century. The mentality of the modern times in Poland can be defined by reference to the practiced science, religion and law. These factors affected each other with varying degrees. A man of that time could not stop functioning only on the basis of religion or law. His life was included into this matter. Proposals for the analysis were based on one of the most important paper of the Żywiec’s land, Andrzej Komoniecki’s chronicle. This unique chronicle presents daily life over several centuries and thus can be a rich source for the history of mentality.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)