Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Malina, A.M. | znaleziono 9 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Malina, A.

tytuł: Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w Piśmie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003) 384-390

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

RELAZIONE TRA L'ANTICO E IL NUOVO NEI TESTAMENTI SULL'ESEMPIO DEL RUOLO DEGLI SCRIBI
La relazione di contrasto e di legame reciproco tra i Testamenti si esprime su diversi piani e in vari modi. Una di queste espressioni è da trovare in un motivo di carattere narrativo e teologico. Mettendo in rilievo il ruolo degli scribi, il Vangelo di Marco permette di riconoscere il fondamento dell'originalità cristiana nell'interpretazione della prima parte della Bibbia: l'identità di Gesù del Figlio di Dio e la sua autorità nelle parole e nelle opere. Il conflitto con gli scribi rivela la relazione unica di Gesù con Dio e le sue conseguenze per gli uomini. La sua autorità personale non si fonda sul sostegno da parte degli uomini, ma è basata sull'unione perfetta con Dio e sulla identificazione della sua volontà con la volontà di Dio.autor: Malina, A.

tytuł: La missione dei discepoli (Lc 10,1-16)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 9-19

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MISJA UCZNIÓW (Łk 10,1-16)
Znaczenie teologiczne misji siedemdziesięciu dwóch uczniów (Łk 10,1-16) odsłania się pełniej i wyraźniej zarówno w najbliższym kontekście, jak i w całości Łukaszowego Dzieła - Ewangelii i Dziejów Apostolskich. W najbliższym kontekście bezpośrednio poprzedzającym ujawnia się kontrast z negatywną postawą wysyłanych (Łk 9,51-56) i powołanych (9,57-62), a w kontekście następującym (Łk 10,17-24) zadanie uczniów i jego realizacja zostają skomentowane przez Jezusa. Wydarzenie w Ewangelii stanowi antycypację misji uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa. Źródłem i fundamentem obydwu misji jest osoba i działanie Jezusa.autor: Malina, A.

tytuł: Image of God the Father in the New Testament. Introductory Issues

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 351-360

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy TestamentOjciecBóg - Ojciec

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

OBRAZ BOGA OJCA W NOWYM TESTAMENCIE. ZAGADNIENIA WSTĘPNE. Streszczenie
W ubiegłym wieku rozwój nauk biblijnych inspirował refleksję teologii dogmatycznej. Odchodząc od powoływania się na teksty biblijne na zasadzie dicta probantia oraz od wyłącznie spekulatywnego traktowania ontycznych treści objawienia, teologia dogmatyczna zwróciła się ku ich wymiarowi historyczno-zbawczemu. Można zauważyć analogiczny wpływ współczesnej biblistyki na wyodrębnienie traktatu poświęconego Bogu Ojcu. Znaczącą rolę odegrały w nim studia nad wypowiedziami Jezusa o Bogu jako swoim Ojcu oraz o Bogu jako Ojcu ludzi. Studia te jednak nie doprowadziły do wyróżnienia biblijnej nauki o Bogu, analogicznej do chrystologii i pneumatologii biblijnej. W artykule podano przyczyny tego braku oraz trudności w wyodrębnieniu tej nauki. Dostrzeżenie w dogmatyce jej potrzeby zachęca, aby przedstawić dane biblijne odnoszące się do głównego protagonisty całej historii zbawienia. Teologia biblijna, która jest zorientowana na naukę o Bogu Ojcu, jest w stanie uwzględnić rozwój całego objawienia, poświadczony w obydwu częściach Biblii, ponieważ przede wszystkim na tle tej nauki, którą zawierają Stary Testament i pisma judaizmu okresu Drugiej Świątyni, można dostrzec nowość objawienia Nowego Przymierza. W takim studium należy wziąć pod uwagę wszystkie teksty odnoszące się bezpośrednio i pośrednio do Boga Ojca.autor: Malina, A.

tytuł: Węcławskiego interpretacja Ewangelii

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,1 (2009) 181-196

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnachrystologiaJezus historycznyhistoria teologiiWęcławski Tomasz


autor: Malina, A.

tytuł: Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,2 (2009) 5-23

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Nowy TestamentEwangelia MarkaEwangelia MateuszaJudaszPiotr Apostołwiernośćniewiernośćzdrada

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Il tradimento di Giuda e l’infedeltà di Pietro nella testimonianza dei Vangeli di Marco e di Matteo. Sommario
Gli evangelisti presentano le cause e conseguenze del tradimento di Giuda, dell’abbandono di Gesu da parte di tutti i suoi Apostoli e del triplice rinnegamento di Pietro. Nel Vangelo di Marco i tratti negativi sono messi in risalto sullo sfondo delle azioni di altri protagonisti. La scena dell’unzione di Gesu a Betania (14,3-9) e incorniciata dalla discussione dei sommi sacerdoti e degli scribi sul modo di arrestare Gesu (14,1-2) e dall’allontanamento di Giuda da lui (14,10-11). L’allontanamento di uno dei Dodici differisce dalla missione dei due discepoli inviati a preparare la pasqua, perché e l’unico caso del movimento di un discepolo senza l’ordine di Gesu (14,12-16). Questo modo di raccontare associa l’azione del traditore ai tentativi dei suoi avversari e permette di vedere gia in questo momento il tradimento vero e proprio. La promessa di Gesu, fatta ai discepoli sulla via verso il Monte degli Ulivi, insieme con l’annuncio del rinnegamento di Pietro, e ricordata dal primo discepolo dopo il compimento della parte negativa dell’annuncio (14,26.31.72). Questo ricordo spinge dopo la sua risurrezione tutti i discepoli a ritornare in Galilea, dove puo essere ricostruito il rapporto con lui (16,7). Nel Vangelo di Matteo la memoria delle parole di Gesu distingue la reazione di Pietro, che segue il suo rinnegamento, dal pentimento di Giuda, che tenta da solo ritornare allo stato prima del tradimento (26,75; 27,1-5; 28,16-20). Questo ritorno senza l’incontro con Gesù è impossibile come dimostra la fine tragica del traditore, perché il pentimento senza l’avvicinamento al Signore è senza valore per la salvezza del peccatore.autor: Malina, A.

tytuł: Opuszczenie Jezusa wydanego na śmierć w Ewangelii Marka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43,1 (2010) 5-20

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Nowy TestamentEwangelia Markamęka Jezusaśmierć Jezusaopuszczenie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L’abbandono di Gesu consegnato alla morte nel Vangelo di Ma rco. Sommario
Sullo sfondo dei paralleli testi evangelici Marco mette in risalto la passività e l’abbandono di Gesù dal momento della sua consegna all’esecuzione fino al suo grido sull’abbandono da Dio. In queste scene tutti gli atti e tutte le parole dei loro protagonisti sono ostili nei suoi confronti. Soltanto dopo la sua morte si raccontano la confessione del centurione e la presenza delle donne venute dietro di lui da Galilea a Gerusalemme. In questo modo il suo grido rivela che la sua sorte definitiva dipende soltanto da Dio che chiamato da lui come «Dio mio» può essere l’unico sogetto dell’azione che corrisponde alla sua caratteristica come «Dio dei vivi e non dei morti».autor: Malina, A.

tytuł: Dramaturgia metafory panowania Boga. Sekwencja, kontekst i kontynuacja przypowieści (Mk 4)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 473-489

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Nowy TestamentEwangelia Markapanowanie Bogakrólestwo Boże

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Dramma della metafora del regno di Dio. Sequenza, contesto e continuazione delle parabole (Mc 4). Sommario
L’oggetto dello studio sono le parabole di Gesù sul regno di Dio nel Vangelo di Marco. Le parabole sono metafore in un dramma della narrazione. Il contesto narrativo che le precede è costituito dalla distinzione resa dall’insegnamento di Gesù sulla sua vera parentela tra coloro che si trovano fuori e coloro che compiono la volontà di Dio. Invece il contesto seguente è creato dal racconto sull’atteggiamento negativo dei discepoli durante una tempesta sul lago. Anche la sequenza delle parabole permette di riconoscere il significato di tale insegnamento. Le parabole, proprio come metafore, non devono essere tradotte con un senso letterale in un altro discorso, ma devono essere riferite direttamente alla vita dei loro destinatari.autor: Malina, A.

tytuł: Najnowsze kanony (w) interpretacji początków chrześcijaństwa

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,1 (2012) 65-83

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: hermeneutykakanon Bibliipostmodernizm

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Newest Canons of/in the Interpretation of the Origins of Christianity
The modern Biblical hermeneutics did not appreciate sufficiently the meaning of the canon for the interpretation of the texts within its limits. There were two dominant tendencies: one pointing toward to reconstruct oral and written traditions in their most primitive form and one extending the range of the fonts beyond the limits fixed by the canon. The postmodern critique has demonstrated that the supposed neutrality of these two kinds of approach is really only in appearance. Every text should be interpreted in the network of relationships with the group of other texts which is defined by the reader. The impossibility to ignore this perspective means that each interpretation involves the existence of a canon.autor: Malina, A.M.

tytuł: De Iosepho Aegyptiaco in fabulis dramaticis (atque in scaena theatrali) in regione Silesia (s. XVI-XVIII)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36,2 (2003) 509-517

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 9 opisów(-y)