Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Marek, A. | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Jasiewicz, A.

tytuł: Święty Marek Mnich, "O Prawie duchowym" (De lege spirituali. Sources Chrétiennes 445, s. 75-129)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012) 257-272

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: patrologiafilokalia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Mark the Monk, On the Spiritual Law (De lege spirituali. Sources Chrétiennes 445, s. 75-129)
The brief work here translated is the most known legacy of St Mark the Monk. Mark is known to the modern reader, if he is known at all, as the author of three works found in St Nikodimos the Hagiorite’s Philokalia: “Letter to the Monk Nicholas”, “On the Spiritual Law” and “On Those Who Think They are Justified by Their Works”. In “Spiritual Law” Mark insists that Christian freedom necessarily means, not lawlessness, but obedience to Christ’s “law of liberty”. The aim of this translation is therefore to make Mark’s complete work accessible in Polish.autor: Marek, A.

tytuł: Teologiczno-duszpasterskie przesłanki podstawowej formacji do kapłaństwa w świetle poglądów ks. Stanisława Maślińskiego jako regensa Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 32 (1999) 183-202

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia duchowościformacja seminaryjnahistoria Kościoła na ŚląskuMaśliński, Stanisławkapłaństwo


autor: Marek, Ł.

tytuł: Struktury SB odpowiedzialne za inwigilację kurii katowickiej (1956-1970)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42,1 (2009) 197-208

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na ŚląskuKatowiceSłużba BezpieczeństwaXX wiek


autor: Matjaž, M.

tytuł: Die Jünger bei Markus und das Motiv der Furcht

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 361-370

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: teologia biblijnaNowy TestamentEwangelia Markabojaźńuczniowie Jezusa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

UCZNIOWIE W EWANGELII MARKA I MOTYW BOJAŹNI. Streszczenie
Ewangelista Marek skupia swą uwagę na chrystologii. Ważną rolę w tej koncentracji teologii odgrywa motyw bojaźni. Bojaźń uczniów zarówno oznacza ścisły związek z osobą Jezusa i z Jego przepowiadaniem (przez to połączony proces poznania i wiary), jak również odnosi się do tajemnicy Jezusa, czyli do prawdziwego majestatu Jego tożsamości. Ten motyw pochodzi z tradycji Starego Testamentu. Należąc do podstawowych uczuć człowieka i towarzysząc całej egzystencji człowieka, lęk staje się w Starym Testamencie synonimem wiary i terminus technicus prawej pobożności. Przeciwstawiany jest on racjonalnemu poznaniu - w sposób milczący wskazuje na rzeczywistość Boga, stojącą za tym, co konkretne. W tym sensie lęk powinien być uważany za reakcję pozytywną. Wyraźne posługiwanie się motywem bojaźni w perykopach o uczniach wskazuje na pewne zawieszenie pojęć noetycznych w obliczu tajemnicy tożsamości Jezusa. Lęk i wiara nie tworzą alternatywy, lecz są z sobą ściśle powiązane. Przed tym powiązaniem muszą stanąć także uczniowie, jeśli chcą uchwycić tajemnicę osoby Jezusa.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)