Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Ryguła, P. | znaleziono 4 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Ryguła, P.

tytuł: Historyczny kontekst debaty na temat projektu nowego prawa małżeńskiego w Polsce międzywojennej

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001) 259-265

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawohistoria prawamałżeństwo


autor: Ryguła, P.

tytuł: Caput nullitatis w przypadku zaburzeń psychicznych w pracach Johna R. Keatingac

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37,1 (2004) 139-152

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CAPUT NULLITATIS EN LOS CASOS DE LOS TRASTORNOS MENTALES (UN POCO DE HISTORIA DEL ACTUAL CANON 1095)
La incapacidad consensual está regulada actualmente por un precepto nuevo - que no aparecía en el Código de 1917 - de modo explícito por el texto del canon 1095. Por la expresión "precepto nuevo" no se quiere decir, sin embargo, que el autor de este texto no ha acogido una serie de criterios que la doctrina y la jurisprudencia ha ido perfilando a lo largo de muchos ańos.
En este artículo no vamos a analizar, sin embargo, el texto del nuevo canon. Lo han hecho y lo están haciendo muchos autores. En nuestro estudio vamos a detenernos en una etapa concreta de la historia de la reflexión jurídica sobre la capacidad humana de contraer el vínculo matrimonial válido, en el caso de trastorno metal ocurrido. Al concretizar todavía más, vamos a estudiar los textos de John R. Keating, un autor de lengua inglesa, quien fue uno de los primeros, en ocuparse del tema de la influencia de dichos trastornos en la validez del matrimonio. El autor, prácticamente desconocido fuera de la cultura de habla inglesa, en su tiempo fue uno de los precursores más destacados del tema mencionado, preguntando y poniendo de relieve unas ideas nuevas en cuanto a la influencia de los trastornos mentales en la validez del matrimonio. Creemos, que por este artículo vamos a despertar de nuevo el interés por la cuestión resuelta por ahora por medio de las nuevas regulaciones del Código de 1983.autor: Ryguła, P.

tytuł: El matrimonio creacional y sacramental en la ensenanza preconciliar polaca

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 190-202

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

MAŁŻEŃSTWO NATURALNE I SAKRAMENTALNE W POLSKIEJ MYŚLI PRZEDSOBOROWEJ
Zagadnienie relacji pomiędzy małżeństwem naturalnym a sakramentem było żywo dyskutowane na przestrzeni wieków. Wspomnieć możemy chociażby tendencje regalistów czy Melchiora Cano i Vasqueza, którzy nie widzieli związku między faktem małżeństwa ochrzczonych a jego sakramentalnością. W dzisiejszej nauce katolickiej nie ulega już wątpliwości, że ważnie zawarte małżeństwo między ochrzczonymi jest zawsze sakramentem. Niniejszy artykuł stanowi próbę sięgnięcia do historii zagadnienia małżeństwa naturalnego i jego sakramentalności, przedstawiając wybrane kwestie związane z wspomnianym tematem, obecne w polskiej myśli przedsoborowej. W pierwszej części mowa jest o pewnego rodzaju "dwuetapowości" wyniesienia związku małżeńskiego do godności sakramentu. Część druga składa się z dwóch punktów zatytułowanych "Statut związku religijnego" oraz "Małżeństwo jako sakrament". W punkcie pierwszym omówione zostały takie zagadnienia, jak: religijny charakter małżeństwa, jego nierozerwalność oraz małżeństwo jako umowa. W punkcie drugim poruszono tematy: sakramentalny wymiar oraz znamiona chrześcijańskiego związku małżeńskiego.autor: Ryguła, P.

tytuł: El amor conyugal y su relevancia en el ámbito canónico de la época postconsiliar. Unas reflexiones en cuanto a la doctrina canónica polaca

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 607-616

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznemałżeństwosakrament małżeństwamiłość małżeńskaPolska

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Marital Love and its Significance in Postconciliar Canon Law: A Few Reflections on Polish Canon Doctrine. Abstract
The article undertakes the topic of marital love and its significance in postconciliar canon law. There are some canonists who maintain that this kind of love (or the lack of it) flows into the legal validity of canonical marriage. The article focuses in principle on Polish doctrine of the subject.
After outlining the basic ideas of the Second Vatican Council on conjugal love, the author of the article moves to an analysis of the writings of Polish canonists and theologians. Among them, he enumerates and analyses the texts of Z. Grocholewski, W. Góralski, J. Laskowski, T. Pawluk, E. Sztafrowski, K. Wojtyła, M. Żurawski.
It seems that diverse opinions about the influence of marital love on the validity of canonical marriage flow from the differences in understanding of love itself, what produces the different valuation of the mentioned influence. In general terms, the impact of love on canon law formulations is greater in authors who underline the element of will in love. To the contrary, authors who underline the less precise emotional side of love are not willing to attribute to it greater juridical meaning and, consequently, its possible impact on the validity of marriage.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 4 opisów(-y)