Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Sobański, R. | znaleziono 33 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 4


»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]

autor: Buchta, P.

tytuł: Znaczenie nauki o charyzmatach Soboru Watykańskiego II dla kanonistyki

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 14 (1981) 151-163

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo kanonicznecharyzmatSobór Watykański II

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIE BEDEUTUNG DER LEHRE DES II VAT. KONZILS ÜBER DIE CHARISMEN FÜR KANONISTIK
Die Bedeutung der Charismen im Leben der postkonziliaren Kirche wurde zu einem sehr aktuellen Problem der Gegenwart. Das Kozil hat keine Definition der Charismen erarbeitet - es bediente sich der beschreibenden Methode. Nach Lumen Gentium wird das Wirken des hl. Geistes in der Kirche von drei Grundsätzen bestimmt, und zwar des Gewöhnlichen, des Vielfältigen und des Universalen. Im Lichte dieser Lehre muss man die Bedeutung der Charismen im christlichen Leben untersuchen. Sie bilden die Grundlage der spezifischen Aktivität der Gläubigen in der Kirche, die sich nach dem Grundsatz der Einheit und der Ordnung richten soll. Aus der Analyse des Verhältnisses zwischen Kirchenrecht und Theologie, bei der man die charismatische Wirklichkeit in Betracht zieht, ergeben sich theologische Probleme, deren Erwägung zum Postulat der Harmonisation der rechtlichen und charismatischen Ordnung führt. Es ist das Problem mit dem sich gegenwärtig L. de Echeverría, P. Lombardia, R. Sobański, M. Żurowski beschäftigen.autor: Drozd, A., Sobański, R.

tytuł: Źródła poznania katowickiego prawa diecezjalnego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 7 (1974) 25-28

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: prawo partykularneprawo kanoniczne

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LES SOURCES DE LA CONNAISSANCE DU DROIT PARTICULIER DU DIOECËSE DE KATOWICE
L'article constitue une introduction aux travaux sur le droit particulier du diocèse de Katowice, et en étudie les sources. Les sources de ce droit se trouvent dans des documents imprimés et non imprimés. Documents imprimés: "Rozporządzenia Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego" (Ordonnances de l'Administration Apostolique de la Silésie Polonaise) (1923-1925), "Wiadomości Diecezjalne" (Informations Diocésaines) (1925-1939, 1945, 1947-1949, 1950 polycopié, 1953 jusqu'à présent) et "Amtsblatt für das Bistum Kattowitz" (1943-1944). Documents non imprimés: "Rundschreiben" (1939-1942), "Rozporządzenia Kurii Diecezjalnej" (Ordonnances de la Curie Diocésaine) (1945-1950), "Okólniki" (Circulaires) (depuis 1950), "Biuletyn duszpasterski" (Bulletin Pastoral) 1955-1958), "Okólnik duszpasterski" (Circulaire Pastorale) (1958 jusqu'à présent), "Okólnik liturgiczny" (Circulaire Liturgique) (de 1969 jusqu'à présent) et également les lettres aux Doyens.autor: Kużaj, J.

tytuł: Czterdzieści lat pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Remigiusza Sobańskiego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001) 29-34

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na ŚląskuSobański, Remigiusz


autor: Myszor, J.

tytuł: Ks. prof. Remigiusz Sobański, redaktor "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" (1968-1975)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001) 35-40

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: historia Kościoła na ŚląskuSobański, RemigiuszŚląskie Studia Historyczno-Teologiczne


autor: Sobańska, B., Sobański, A.

tytuł: Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 22 (1989) 51-54

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Sobański, R.

tytuł: Cechy charakterystyczne katowickiego prawa diecezjalnego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975) 167-180

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Sobański, R.

tytuł: Chrzest jako czynnik konstytuujący Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 3 (1970) 137-164

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

BAPTISMA UT ELEMENTOM ECCLESIAM CONSTITUENS IN DOCUMENTIS CONCILII VATICANI II
Doctrina Concilii Vaticani II de sacramento baptismi analysi subiicitur. Primus et fundamentalis effectus baptismi est incorporatio in Ecclesiam. Plura de hoc aspectu baptismi inveniuntur in Constitutione de sacra liturgia, in Constitutione dogmatica de Ecclesia et in Decreto de oecumenismo. Ex illis fundamentalibus ecclesiasticis effectibus sacramenti initiationis christianae consequentiae et postulationes ius canonicum spectantes emergunt. Oecumenicus aspectus e. 87 in clara luce ponendus est: omnes rite baptizati Ecclesiae incorporantur, societati sacerdotali. Ex structura sacramentali Ecclesiae iura et obligationes baptizatorum describuntur. Personalitas in Ecclesia dynamica est et proportionate ad unionem et communionem ecclesiasticam in praxim deduetam crescit. Haec communio piena vel minus plena esse potest eo gradur quo elementa Ecclesiae adipiscuntur. Sed etiam ii, qui plenam communionem nondum assequuntur a iure canonico ignorari non debent, sed in legibus constitutivis Ecclesiae conspiciendi sunt. Ecclesiae seiunctae ut ecclesiae particulares nondum perfectae et nondum in piena unitate constitutae tractari possint. Ad rem oecumenicam fovendam codex fundamentalis totius christianitatis perutilis fore videtur.autor: Sobański, R.

tytuł: Diecezja a wymagania nowego Kodeksu. - Uwagi o prawodawstwie (archi)diecezji katowickiej 1983-1993

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 27-28 (1994-95) 25-46

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Sobański, R.

tytuł: Inspiracje dla zagadnienia rozwoju wypływające z pojęcia communio

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 8 (1975) 259-269

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Sobański, R.

tytuł: Miejsce i rola Kościoła lokalnego w Kościele powszechnym

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 5 (1972) 255-261

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


strona: 1 spośród: 4
»
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]
znaleziono: 33 opisów(-y)