Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Widuch, J.H. | znaleziono 1 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Widuch, J.H.

tytuł: Współuczestnictwo w świętych czynnościach w świetle dekretu "O Kościołach Wschodnich katolickich" Soboru Watykańskiego II

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 12 (1979) 265-290

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

COMMUNICATIO IN SACRIS AD NORMAM DECRETTI "DE ECCLESIIS ORIENTALIBUS CATHOLICIS" CONCILII VATICANI II
Praesentis articuli studii est demonstrare principalem causam mitiorem reddendi disciplinam communications in sacris sive sacramentalis sive extrasacramentalis. In prima articuli parte demonstratur evolutio progrediendi ad mitiorem faciendam superius dictam disciplinam. Causa magnarum difficultatum, ob quas adhuc obligans disciplina mitigari nequibat, er at in ea re in praeterito vigens rigorismus. In secunda parte tractatur ipsa progressio ad mitigandam disciplinam. Bonum spirituale orthodoxorum et catholicorum ac unitas fidei quoad sacra sacramenta - haec erant motiva principia initiandi mitiorem efficiendam disciplinam communicationis in sacris. ínter principales haec una postulatur conditio, ut impossibilis accessus ad ministrum propriae Ecclesiae habeat. In tertia parte demonstrantur ad communicationem in sacris se referentes normae spéciales, iuridici valor is, earum limites et applicatio.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 1 opisów(-y)