Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ



364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "homiletyka" | znaleziono 36 opisów(-y) | strona: 3 spośród: 4


«
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]

autor: Szymański, F.P.

tytuł: Perykopa Łk 10,38-42 w przepowiadaniu

Studia Pastoralne 7 (2011) 512-523

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykaEwangelia Łukaszaprzepowiadanie homilijne

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

PERICOPES OF LUKE 10:38-42 IN PREACHING



autor: Sławiński, H.

tytuł: Odmienne koncepcje homilii, ich egzemplifikacja i komparatywna analiza

Studia Pastoralne 5 (2009) 198-212

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykametodologia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DIFFERENT CONCEPTS OF THE HOMILY, EXAMPLES AND COMPARATIVE ANALYSIS.
Summary
Through comparison, this article presents two concepts of the homily, which have been discussed in the Church since the Second Vatican Council until the last interventions delivered by the members of the world Synod of Bishops on the „Word of God in the Life and Mission of the Church”, held in October 2008 at the Vatican. After a brief presentation of the contemporary discussions on the concept of the homily, two texts of homilies based on different concepts are presented and accompanied by a side by side in-depth analysis. The conclusion states that it’s not enough to teach someone in order to make of him, or her, a good Christian. To reach this aim – far more then teaching – it seems appropriate to facilitate an aware participation of the faithful in the celebrated mystery of Christ and to shine the light of that mystery on their daily life.



autor: Sławiński, H.

tytuł: Wkład księdza Jana Twardego w działalność Sekcji Homiletów Polskich

Studia Pastoralne 7 (2011) 71-78

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Twardy, Janbiogramhomiletyka

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CONTRIBUTION OF FATHER JAN TWARDY TO THE ACTIVITY OF THE POLISH HOMILISTS’ SECTION



autor: Thiele, M.

tytuł: Einfalt, zweifalt und Dreifalt religiöser Rede

Studia Pastoralne 7 (2011) 320-335

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykakaznodziejaretorykamodlitwa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

SIMPLICITY, COMPLEXITY AND TRIPLE UNITY OF A SERMON.
Summary
The author points at an immense importance of a character and skills of a specific preacher in preaching the Word of God. A sermon is embedded in the aura of a triple unity, i.e. is characterised by the following three dimensions: homiletic, rhetorical and spiritual. The last one contributes to the fact that each sermon is exclusively related to prayer. In the content and structure of prayer one can sometimes find a surprising rhetorics, which is a rhetorics of persuasion (while praying we wish to persuade God to fulfil our wishes). Oratio therefore is a prayer similar to a rhetorical utterance.



autor: Twardy, J.

tytuł: Tematyka eucharystyczna w kazaniach pasyjnych

Studia Pastoralne 1 (2005) 128-142

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykaEucharystiakaznodziejstwo

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE EUCHARISTIC SUBJECT-MATTER IN THE PASSION SERMONS
The sermons about the Passion of Christ have been preached during the "Lenten Lamentations" - the service when the exposition of the Blessed Sacrament takes place.
The author of the article postulates that the acceptation of the Eucharistic subject-matter should be done while preaching such sermons. The research works on Polish homiletics of 19th and 20th century state that the authors writing about passion sermons have not stressed their relevance with the Eucharist. On the other hand, the authors dealing with the theory of sermons on Eucharist emphasize its connection with the Passion of Our Lord.
Looking at the contemporary homiletics, we may draw a conclusion that some preachers agree that the Eucharis-tic subject-matter should be touched in the passion sermons. As the establishment of the Eucharist is closely con-nected with the passion, it is necessary to stress such a subject during the sermons. The contemplative-adorative character of the "Lenten Lamentations" along with the adoration of the Blessed Sacrament just needs such emphasis. The preacher is also obliged to bring into prominence the mistalogical matters - as the fruit of life-giving death of Christ are the sacraments of the Church and the Eucharist is the Body of Redeemer which He gave for us and the Blood which He poured out for us. Still actual is the need of full participation in the Holy Mass that should be more and more strengthened by the worshippers. That is why in the passion sermons it should be stressed the fact that the Holy Mass reflects the only and the perfect Sacrifice of Jesus. This will allow the listeners to the God words to be as close to the God Father as Christ is - in the unity with Him.



autor: Wasilewski, E.

tytuł: Podstawowy warsztat patrystyczny homilisty

Studia Pastoralne 12 (2016) 146-160

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: patrystykahomiletykaprzepowiadanie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Basic patristic techniques of a homilist
Summary
The opinions provided by the Magisterium of the Church clearly emphasize the prescriptive and fundamental value of the teaching of the Church Fathers. A homilist who seeks exemplary solutions should not only resort to the treasure trove of the Fathers’ doctrine, but also adapt his teaching to their didactic and group-related model. The homilist’s techniques should be organized so as to facilitate direct access to the relevant passages of the Church Fathers. A key to it is subject-related indices in handbooks or in source publications of the the Fathers’ works.



autor: Wiszowaty, E.

tytuł: Przepowiadanie w ponowoczesności

Studia Pastoralne 9 (2013) 178–190

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykakonsumpcjonizmponowoczesnośćprzepowiadanierelatywizm

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

PREACHING IN THE POSTMODERNITY
Summary
Postmodernity, also known as postmodern or late modern of clarity, it seems the key word in the description of modern culture and civilization. Stricter characterized for the consumer aspiration, the pursuit of materialistic values, hedonism, questioning the truth and the consequent relativism mean that preaching has it become an extremely difficult and demanding. The submitted paper the author raises the question whether this unfavorable context, the voice from the pulpit of the church has any chance of reaching the listener. Returns the first attention to the need for greater inclusion in the preaching of the situation in which the modern student living word of God, then outlines the genesis, the main assumptions of postmodernism and their consequences for the life of faith. In summary, attempts to formulate certain indications-tion concerning both the content and style of preaching in the simplifica-changed context.
Keywords: consumer culture, homiletics, postmodernity, preaching, relativism



autor: Wróblewski, M.

tytuł: Sakrament pokuty w przekazie kaznodziejskim na przykładzie wybranych tekstów drukowanych w latach 1985-2000

Studia Pastoralne 4 (2008) 233-250

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: sakrament pokuty i pojednaniahomiletykahomilia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DAS SAKRAMENT DER BUSSE IN DER HOMILETISCHEN ÜBERLIEFERUNG AM BEISPIEL AUSGEWÄHLTER TEXTE DER JAHRE 1985-2000



autor: Łysy, H.

tytuł: Kazania roratnie do dzieci w służbie dziecka i rodziny chrześcijańskiej

Studia Pastoralne 5 (2009) 279-290

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykamałżeństworodzinaroraty

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

PREDIGTEN DER „RORATEMESSE” IM DIENST DES KINDES UND DER CHRISTLICHEN FAMILIE



autor: Łysy, H.

tytuł: Wartość teorii i twórczości kaznodziejskiej biskupa Tihamera Totha (1889–1939) dla współczesnego kaznodziejstwa

Studia Pastoralne 7 (2011) 469-484

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Toth, Tihamerhomiletykahistoria kaznodziejstwa

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

THE VALUE OF THE THEORIES AND SERMONS OF BISHOP TIHAMER TOTH



strona: 3 spośród: 4
«
[<<] | 1 | 2 | 3 | 4 | [>>]
znaleziono: 36 opisów(-y)





© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice