Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ
STATYSTYKI ZESZYTU 10 (2014) (od 13.11.2007)

odsłony poszczególnych artykułów:

Borcz, H., Fundacja szpitala dla wysłużonych i chorych kapłanów w Przemyślu w roku 1760 przez biskupa przemyskiego, nominata arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego ==>> 96
Celary, I., Troska o stałą formację intelektualną młodych prezbiterów w kontekście nowej ewangelizacji ==>> 123
Dębowska, M., Rewindykacja pojezuickiego kościoła i klasztoru we Włodzimierzu Wołyńskim w 1921 roku ==>> 101
Dola, K., Niedoszła fundacja klasztoru franciszkanów reformatów w Oleśnie ==>> 110
Drożdż, A., Historia i przeżywanie ludzkiej moralności ==>> 146
Heska-Kwaśniewicz, K., Przyczynek do działalności ks. Emila Szramka jako mecenasa sztuki ==>> 114
Kapias, M., Religijno-społeczny kontekst integralnego personalizmu Jacques’a Maritaina ==>> 114
Kochel, J., Hagiograficzny klucz nowej ewangelizacji ==>> 117
Koperek, S., Boska liturgia św. Jana Chryzostoma hymnem i źródłem miłości ==>> 125
Kopiec, J., Beatyfikacja Jana Sarkandra w ołomunieckich relacjach „Ad limina” ==>> 109
Kozyra, J., Jezus Chrystus – Pierworodny w historii dzieciństwa według Łukasza ==>> 109
Kurosz, J., Działalność lwowskiego koła księży prefektów w II Rzeczypospolitej. „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” 1919–1939 ==>> 121
Lipiec, D., Duszpasterstwo parafialne a marketing ==>> 119
Mąkosa, P., Dynamika ewangelizacji według adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka ==>> 111
Marek, Z., Wyzwania dla dzisiejszego duszpasterstwa ==>> 127
Matwiejuk, K., Ormiańska tradycja liturgiczna ==>> 112
Miławicki, M., Duszpasterstwo parafialne oo. Dominikanów w archidiecezji lwowskiej w okresie międzywojennym. Rekonesans badawczy ==>> 100
Myszor, J., Duchowieństwo patriotyczne – aspekt historyczno-pastoralny ==>> 118
Pastwa, A., Pastoralny wymiar prawa kanonicznego. Uwagi na kanwie przemówień do Roty Rzymskiej z 2006 i 2011 roku ==>> 117
Pawłowiczowa, M., Dziewięć katolickich kościołów Stanisławowa oraz ich losy ==>> 103
Polok, G., Formy pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym ==>> 107
Rayzacher-Majewska, A., Wspomagająca rola czasopism katolickich w wychowaniu w wierze dzieci ==>> 118
Reginek, A., Unikatowe nabożeństwo jutrzni na uroczystość Bożego Narodzenia ==>> 111
Sakowicz, E., Nowa ewangelizacja – wybór bibliografii ==>> 103
Sitnik, A., Informator o pseudonimie „Kazek”, 1959–1960 ==>> 110
Surmiak, W., Idem velle atque idem nolle. Amor amicitiae w początkach nauczania papieża Benedykta XVI ==>> 115
Świątkiewicz, W., Deficyty zaufania społecznego w przestrzeniach instytucji świeckich i kościelnych. Przyczynek z badań empirycznych ==>> 117
Szewczyk, L., Treść przepowiadania kaznodziejskiego według adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium ==>> 115
Szymik, J., Theologia benedicta wobec nazizmu i komunizmu. Aspekt pastoralno-historyczno-polityczny ==>> 118
Słomka, J., Krytyka żydów w najstarszych pismach chrześcijańskich tradycji antiocheńskiej i azjatyckiej ==>> 107
Wilgusiewicz, A., Tylko prawda nas wyzwoli ==>> 102
Wilk, J., Strategia grzechu według Rdz 4,6-7 ==>> 120
Żądło, A., Troska o język w liturgii przejawem duchowości chrześcijańskiej ==>> 103
Zellma, A., Doskonalenie pedagogiczne nauczycieli religii w obliczu zmian edukacyjnych ==>> 107


szczegóły odsłon (1000 najnowszych)

strony data dostępu host
192-199 16.05.2021, 5:21 ec2-3-80-6-131.compute-1.amazonaws.com
222-235 16.05.2021, 5:16 ec2-3-80-6-131.compute-1.amazonaws.com
341-350 16.05.2021, 5:00 ec2-3-80-6-131.compute-1.amazonaws.com
146-161 16.05.2021, 4:57 ec2-3-80-6-131.compute-1.amazonaws.com
rec 16.05.2021, 4:52 ec2-3-80-6-131.compute-1.amazonaws.com
ed 16.05.2021, 3:56 ec2-3-80-6-131.compute-1.amazonaws.com
405-420 11.05.2021, 13:30 ec2-3-236-231-61.compute-1.amazonaws.com
spis 11.05.2021, 13:23 ec2-3-236-231-61.compute-1.amazonaws.com
200-221 11.05.2021, 13:20 ec2-3-236-231-61.compute-1.amazonaws.com
363-373 11.05.2021, 12:59 ec2-3-236-231-61.compute-1.amazonaws.com
251-266 11.05.2021, 12:06 ec2-3-236-231-61.compute-1.amazonaws.com
spis 09.05.2021, 18:49 petalbot-114-119-156-17.petalsearch.com
551-559 09.05.2021, 3:03 ec2-44-192-70-216.compute-1.amazonaws.com
497-510 08.05.2021, 21:06 petalbot-114-119-128-67.petalsearch.com
133-136 07.05.2021, 10:09 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
432-452 07.05.2021, 10:08 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
396-404 07.05.2021, 10:05 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
236-250 07.05.2021, 10:00 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
280-295 07.05.2021, 9:50 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
162-172 07.05.2021, 9:41 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
267-279 07.05.2021, 9:41 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
538-550 07.05.2021, 9:38 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
478-496 07.05.2021, 9:37 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
spr 07.05.2021, 9:35 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
314-326 07.05.2021, 9:32 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
173-191 07.05.2021, 9:19 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
374-395 07.05.2021, 9:17 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
351-362 07.05.2021, 9:01 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
516-521 07.05.2021, 8:58 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
465-477 07.05.2021, 8:56 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
137-145 07.05.2021, 8:53 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
511-515 07.05.2021, 8:35 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
89-111 07.05.2021, 8:27 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
112-132 07.05.2021, 8:19 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
421-431 07.05.2021, 8:16 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
296-313 07.05.2021, 8:05 ec2-3-238-130-97.compute-1.amazonaws.com
89-111 06.05.2021, 20:53 petalbot-114-119-129-34.petalsearch.com
497-510 06.05.2021, 15:17 petalbot-114-119-154-39.petalsearch.com
112-132 04.05.2021, 16:53 petalbot-114-119-145-233.petalsearch.com
173-191 04.05.2021, 10:39 petalbot-114-119-143-103.petalsearch.com
522-537 02.05.2021, 7:52 petalbot-114-119-155-88.petalsearch.com
173-191 01.05.2021, 10:59 petalbot-114-119-146-12.petalsearch.com
rec 30.04.2021, 9:02 petalbot-114-119-156-27.petalsearch.com
374-395 29.04.2021, 2:40 petalbot-114-119-135-187.petalsearch.com
522-537 28.04.2021, 23:43 petalbot-114-119-142-72.petalsearch.com
341-350 27.04.2021, 21:10 petalbot-114-119-158-58.petalsearch.com
spis 27.04.2021, 13:25 apn-37-248-179-135.dynamic.gprs.plus.pl
spr 26.04.2021, 10:08 192.36.241.95
rec 26.04.2021, 10:08 192.36.241.95
ed 26.04.2021, 10:07 192.36.241.95
89-111 26.04.2021, 10:07 192.36.241.95
551-559 26.04.2021, 10:07 192.36.241.95
538-550 26.04.2021, 10:06 192.36.241.95
522-537 26.04.2021, 10:06 192.36.241.95
516-521 26.04.2021, 10:06 192.36.241.95
511-515 26.04.2021, 10:06 192.36.241.95
497-510 26.04.2021, 10:05 192.36.241.95
478-496 26.04.2021, 10:05 192.36.241.95
465-477 26.04.2021, 10:05 192.36.241.95
453-464 26.04.2021, 10:04 192.36.241.95
432-452 26.04.2021, 10:04 192.36.241.95
421-431 26.04.2021, 10:04 192.36.241.95
405-420 26.04.2021, 10:04 192.36.241.95
396-404 26.04.2021, 10:03 192.36.241.95
374-395 26.04.2021, 10:03 192.36.241.95
363-373 26.04.2021, 10:03 192.36.241.95
351-362 26.04.2021, 10:02 192.36.241.95
341-350 26.04.2021, 10:02 192.36.241.95
327-340 26.04.2021, 10:02 192.36.241.95
314-326 26.04.2021, 10:01 192.36.241.95
296-313 26.04.2021, 10:01 192.36.241.95
280-295 26.04.2021, 10:01 192.36.241.95
267-279 26.04.2021, 10:01 192.36.241.95
251-266 26.04.2021, 10:00 192.36.241.95
236-250 26.04.2021, 10:00 192.36.241.95
222-235 26.04.2021, 10:00 192.36.241.95
200-221 26.04.2021, 9:59 192.36.241.95
192-199 26.04.2021, 9:59 192.36.241.95
173-191 26.04.2021, 9:59 192.36.241.95
162-172 26.04.2021, 9:58 192.36.241.95
146-161 26.04.2021, 9:58 192.36.241.95
137-145 26.04.2021, 9:58 192.36.241.95
133-136 26.04.2021, 9:58 192.36.241.95
112-132 26.04.2021, 9:57 192.36.241.95
spis 26.04.2021, 9:57 192.36.241.95
ed 23.04.2021, 21:13 petalbot-114-119-145-7.petalsearch.com
236-250 21.04.2021, 3:02 petalbot-114-119-134-91.petalsearch.com
162-172 18.04.2021, 0:08 petalbot-114-119-144-55.petalsearch.com
spis 17.04.2021, 17:07 msnbot-13-66-139-37.search.msn.com
spis 16.04.2021, 16:55 ec2-100-25-42-117.compute-1.amazonaws.com
374-395 16.04.2021, 16:25 ec2-100-25-42-117.compute-1.amazonaws.com
314-326 16.04.2021, 15:12 ec2-100-25-42-117.compute-1.amazonaws.com
363-373 13.04.2021, 20:57 ec2-3-234-221-162.compute-1.amazonaws.com
spis 12.04.2021, 12:27 ec2-44-192-27-11.compute-1.amazonaws.com
374-395 12.04.2021, 11:56 ec2-44-192-27-11.compute-1.amazonaws.com
314-326 12.04.2021, 10:41 ec2-44-192-27-11.compute-1.amazonaws.com
522-537 11.04.2021, 18:48 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
511-515 11.04.2021, 18:13 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
89-111 11.04.2021, 18:13 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
453-464 11.04.2021, 18:11 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
192-199 11.04.2021, 18:05 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
rec 11.04.2021, 17:54 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
465-477 11.04.2021, 17:52 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
200-221 11.04.2021, 17:42 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
267-279 11.04.2021, 17:39 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
516-521 11.04.2021, 17:31 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
396-404 11.04.2021, 17:20 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
spr 11.04.2021, 17:06 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
ed 11.04.2021, 17:01 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
478-496 11.04.2021, 16:58 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
551-559 11.04.2021, 16:53 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
280-295 11.04.2021, 16:46 ec2-3-229-120-26.compute-1.amazonaws.com
112-132 11.04.2021, 9:01 ec2-3-238-240-197.compute-1.amazonaws.com
89-111 31.03.2021, 8:22 ns501933.ip-192-99-7.net
511-515 31.03.2021, 8:21 ns501933.ip-192-99-7.net
453-464 31.03.2021, 8:21 ns501933.ip-192-99-7.net
432-452 31.03.2021, 8:20 ns501933.ip-192-99-7.net
421-431 31.03.2021, 8:20 ns501933.ip-192-99-7.net
296-313 31.03.2021, 5:04 ns398269.ip-176-31-125.eu
280-295 31.03.2021, 5:04 ns398269.ip-176-31-125.eu
267-279 31.03.2021, 5:04 ns398269.ip-176-31-125.eu
251-266 31.03.2021, 5:04 ns398269.ip-176-31-125.eu
236-250 31.03.2021, 5:04 ns398269.ip-176-31-125.eu
162-172 31.03.2021, 5:04 ns398269.ip-176-31-125.eu
ed 26.03.2021, 10:10 155.158.37.245
spis 26.03.2021, 10:09 155.158.37.245
spis 20.03.2021, 15:21 adof136.neoplus.adsl.tpnet.pl
spr 15.03.2021, 18:43 mad63.tiss.xyz
rec 15.03.2021, 18:42 mad63.tiss.xyz
ed 15.03.2021, 18:42 mad63.tiss.xyz
551-559 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
538-550 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
522-537 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
516-521 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
497-510 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
478-496 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
465-477 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
405-420 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
396-404 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
374-395 14.03.2021, 9:33 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
351-362 14.03.2021, 9:32 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
341-350 14.03.2021, 9:32 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
327-340 14.03.2021, 9:32 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
314-326 14.03.2021, 9:32 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
192-199 14.03.2021, 9:32 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
137-145 14.03.2021, 9:32 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
133-136 14.03.2021, 9:32 static.117.70.9.5.clients.your-server.de
spr 12.03.2021, 7:28 static.69.154.9.5.clients.your-server.de
rec 12.03.2021, 7:27 static.69.154.9.5.clients.your-server.de
ed 12.03.2021, 7:27 static.69.154.9.5.clients.your-server.de
222-235 10.03.2021, 8:40 static.41.4.76.144.clients.your-server.de
173-191 10.03.2021, 8:40 static.41.4.76.144.clients.your-server.de
146-161 10.03.2021, 8:40 static.41.4.76.144.clients.your-server.de
363-373 09.03.2021, 4:36 linux02.mj12bot.com
ed 09.03.2021, 2:41 loft10437.serverprofi24.de
146-161 08.03.2021, 10:43 ec2-3-231-166-56.compute-1.amazonaws.com
222-235 08.03.2021, 10:38 ec2-3-231-166-56.compute-1.amazonaws.com
173-191 08.03.2021, 10:17 ec2-3-231-166-56.compute-1.amazonaws.com
spis 06.03.2021, 22:30 loft10437.serverprofi24.de
89-111 06.03.2021, 20:30 216.244.66.202
133-136 06.03.2021, 19:05 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
351-362 06.03.2021, 19:03 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
137-145 06.03.2021, 19:03 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
538-550 06.03.2021, 18:27 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
405-420 06.03.2021, 18:15 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
497-510 06.03.2021, 18:01 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
327-340 06.03.2021, 17:54 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
341-350 06.03.2021, 17:44 ec2-3-238-36-32.compute-1.amazonaws.com
89-111 03.03.2021, 6:07 216.244.66.202
296-313 28.02.2021, 8:54 ec2-18-210-12-229.compute-1.amazonaws.com
162-172 28.02.2021, 8:45 ec2-18-210-12-229.compute-1.amazonaws.com
432-452 28.02.2021, 8:37 ec2-18-210-12-229.compute-1.amazonaws.com
421-431 28.02.2021, 8:34 ec2-18-210-12-229.compute-1.amazonaws.com
236-250 28.02.2021, 8:30 ec2-18-210-12-229.compute-1.amazonaws.com
251-266 28.02.2021, 8:28 ec2-18-210-12-229.compute-1.amazonaws.com
200-221 28.02.2021, 8:24 ec2-18-210-12-229.compute-1.amazonaws.com
478-496 25.02.2021, 16:08 216.244.66.202
251-266 24.02.2021, 15:15 216.244.66.202
327-340 24.02.2021, 12:56 212.182.34.145
spis 24.02.2021, 12:55 212.182.34.145
296-313 23.02.2021, 7:39 216.244.66.202
267-279 23.02.2021, 0:22 216.244.66.202
341-350 22.02.2021, 23:18 216.244.66.202
222-235 22.02.2021, 13:53 216.244.66.202
200-221 20.02.2021, 10:56 216.244.66.202
465-477 17.02.2021, 11:33 216.244.66.202
314-326 17.02.2021, 3:02 216.244.66.202
162-172 16.02.2021, 22:22 216.244.66.202
spis 16.02.2021, 8:23 msnbot-157-55-39-113.search.msn.com
538-550 16.02.2021, 4:21 216.244.66.202
236-250 15.02.2021, 21:26 216.244.66.202
421-431 15.02.2021, 19:15 216.244.66.202
432-452 15.02.2021, 3:15 216.244.66.202
522-537 14.02.2021, 14:47 216.244.66.202
551-559 13.02.2021, 19:04 216.244.66.202
516-521 12.02.2021, 21:45 216.244.66.202
497-510 12.02.2021, 21:44 216.244.66.202
spis 11.02.2021, 7:42 hosted-by.rootlayer.net
spis 11.02.2021, 7:42 hosted-by.rootlayer.net
spis 10.02.2021, 15:55 msnbot-157-55-39-112.search.msn.com
405-420 08.02.2021, 13:55 petalbot-114-119-130-147.aspiegel.com
421-431 08.02.2021, 7:47 petalbot-114-119-145-25.aspiegel.com
511-515 07.02.2021, 23:59 petalbot-114-119-153-232.aspiegel.com
405-420 07.02.2021, 12:59 petalbot-114-119-138-226.aspiegel.com
146-161 07.02.2021, 12:10 petalbot-114-119-154-252.aspiegel.com
453-464 06.02.2021, 18:06 petalbot-114-119-137-224.aspiegel.com
511-515 06.02.2021, 5:12 216.244.66.202
405-420 02.02.2021, 13:54 216.244.66.202
spis 01.02.2021, 15:31 216.244.66.202
spis 01.02.2021, 0:17 msnbot-157-55-39-112.search.msn.com
200-221 26.01.2021, 4:06 ec2-3-238-70-175.compute-1.amazonaws.com
363-373 26.01.2021, 3:23 ec2-3-238-70-175.compute-1.amazonaws.com
spis 25.01.2021, 19:31 ec2-18-215-185-97.compute-1.amazonaws.com
374-395 25.01.2021, 19:21 ec2-18-215-185-97.compute-1.amazonaws.com
314-326 25.01.2021, 17:10 ec2-18-215-185-97.compute-1.amazonaws.com
112-132 20.01.2021, 18:48 ec2-18-204-42-98.compute-1.amazonaws.com
spis 16.01.2021, 15:37 msnbot-13-66-139-82.search.msn.com
spis 16.01.2021, 12:04 msnbot-40-77-167-49.search.msn.com
spr 09.01.2021, 23:21 216.244.66.202
ed 09.01.2021, 20:59 216.244.66.202
spr 07.01.2021, 10:40 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:40 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:40 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:40 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:40 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:40 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:32 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:32 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 10:32 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 9:33 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 9:33 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 9:33 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 9:20 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 9:20 155.158.37.233
spr 07.01.2021, 9:20 155.158.37.233
rec 07.01.2021, 9:09 155.158.37.233
rec 07.01.2021, 9:09 155.158.37.233
rec 07.01.2021, 9:09 155.158.37.233
spis 06.01.2021, 2:05 msnbot-13-66-139-136.search.msn.com
spr 06.01.2021, 1:37 216.244.66.202
ed 05.01.2021, 23:21 216.244.66.202
rec 05.01.2021, 12:59 155.158.37.233
rec 05.01.2021, 12:59 155.158.37.233
rec 05.01.2021, 12:59 155.158.37.233
rec 05.01.2021, 7:55 155.158.37.233
rec 05.01.2021, 7:55 155.158.37.233
rec 05.01.2021, 7:55 155.158.37.233
516-521 04.01.2021, 13:37 155.158.37.233
516-521 04.01.2021, 13:37 155.158.37.233
516-521 04.01.2021, 13:37 155.158.37.233
405-420 04.01.2021, 13:14 155.158.37.233
405-420 04.01.2021, 13:14 155.158.37.233
405-420 04.01.2021, 13:14 155.158.37.233
396-404 04.01.2021, 12:42 155.158.37.233
396-404 04.01.2021, 12:42 155.158.37.233
396-404 04.01.2021, 12:42 155.158.37.233
351-362 04.01.2021, 12:16 155.158.37.233
351-362 04.01.2021, 12:16 155.158.37.233
351-362 04.01.2021, 12:16 155.158.37.233
341-350 04.01.2021, 11:51 155.158.37.233
341-350 04.01.2021, 11:51 155.158.37.233
341-350 04.01.2021, 11:51 155.158.37.233
314-326 04.01.2021, 11:37 155.158.37.233
314-326 04.01.2021, 11:37 155.158.37.233
314-326 04.01.2021, 11:37 155.158.37.233
296-313 04.01.2021, 11:10 155.158.37.233
296-313 04.01.2021, 11:10 155.158.37.233
296-313 04.01.2021, 11:10 155.158.37.233
267-279 04.01.2021, 10:54 155.158.37.233
267-279 04.01.2021, 10:54 155.158.37.233
267-279 04.01.2021, 10:54 155.158.37.233
222-235 04.01.2021, 10:40 155.158.37.233
222-235 04.01.2021, 10:40 155.158.37.233
222-235 04.01.2021, 10:40 155.158.37.233
200-221 04.01.2021, 10:27 155.158.37.233
200-221 04.01.2021, 10:27 155.158.37.233
200-221 04.01.2021, 10:27 155.158.37.233
173-191 04.01.2021, 9:09 155.158.37.233
173-191 04.01.2021, 9:09 155.158.37.233
173-191 04.01.2021, 9:09 155.158.37.233
146-161 04.01.2021, 8:29 155.158.37.233
146-161 04.01.2021, 8:29 155.158.37.233
146-161 04.01.2021, 8:29 155.158.37.233
280-295 04.01.2021, 7:32 216.244.66.202
137-145 04.01.2021, 7:29 155.158.37.233
137-145 04.01.2021, 7:29 155.158.37.233
137-145 04.01.2021, 7:29 155.158.37.233
351-362 02.01.2021, 2:30 216.244.66.202
133-136 01.01.2021, 13:02 216.244.66.202
516-521 30.12.2020, 12:34 bwnsold45.bib.wns.us.edu.pl
516-521 30.12.2020, 12:30 bwnsold51.bib.wns.us.edu.pl
spr 30.12.2020, 11:55 pc172.wtl.us.edu.pl
rec 30.12.2020, 11:52 pc172.wtl.us.edu.pl
551-559 30.12.2020, 11:52 pc172.wtl.us.edu.pl
516-521 30.12.2020, 11:44 pc172.wtl.us.edu.pl
453-464 30.12.2020, 11:44 pc172.wtl.us.edu.pl
405-420 30.12.2020, 11:43 pc172.wtl.us.edu.pl
396-404 30.12.2020, 11:42 pc172.wtl.us.edu.pl
351-362 30.12.2020, 11:41 pc172.wtl.us.edu.pl
341-350 30.12.2020, 11:39 pc172.wtl.us.edu.pl
314-326 30.12.2020, 11:38 pc172.wtl.us.edu.pl
296-313 30.12.2020, 11:36 pc172.wtl.us.edu.pl
267-279 30.12.2020, 11:35 pc172.wtl.us.edu.pl
222-235 30.12.2020, 11:34 pc172.wtl.us.edu.pl
200-221 30.12.2020, 11:33 pc172.wtl.us.edu.pl
173-191 30.12.2020, 11:31 pc172.wtl.us.edu.pl
146-161 30.12.2020, 11:29 pc172.wtl.us.edu.pl
spis 30.12.2020, 11:29 pc172.wtl.us.edu.pl
137-145 30.12.2020, 11:26 pc172.wtl.us.edu.pl
spis 30.12.2020, 11:21 pc172.wtl.us.edu.pl
314-326 29.12.2020, 19:38 212.106.154.77
spis 29.12.2020, 19:36 212.106.154.77
396-404 29.12.2020, 12:29 216.244.66.202
192-199 29.12.2020, 12:28 216.244.66.202
rec 22.12.2020, 23:46 216.244.66.202
374-395 22.12.2020, 12:41 216.244.66.202
173-191 18.12.2020, 21:54 216.244.66.202
327-340 18.12.2020, 2:51 216.244.66.202
112-132 18.12.2020, 2:51 216.244.66.202
146-161 16.12.2020, 6:14 216.244.66.202
spis 15.12.2020, 18:53 47.252.7.26
137-145 13.12.2020, 13:15 216.244.66.202
453-464 13.12.2020, 5:07 216.244.66.202
spis 12.12.2020, 16:05 msnbot-157-55-39-86.search.msn.com
spr 11.12.2020, 14:54 sovereign.fdias.org
rec 11.12.2020, 14:53 sovereign.fdias.org
ed 11.12.2020, 14:53 sovereign.fdias.org
551-559 11.12.2020, 14:53 sovereign.fdias.org
538-550 11.12.2020, 14:53 sovereign.fdias.org
522-537 11.12.2020, 14:53 sovereign.fdias.org
516-521 11.12.2020, 14:52 sovereign.fdias.org
497-510 11.12.2020, 14:52 sovereign.fdias.org
478-496 11.12.2020, 14:52 sovereign.fdias.org
465-477 11.12.2020, 14:52 sovereign.fdias.org
453-464 11.12.2020, 14:52 sovereign.fdias.org
421-431 11.12.2020, 14:51 sovereign.fdias.org
405-420 11.12.2020, 14:51 sovereign.fdias.org
396-404 11.12.2020, 14:51 sovereign.fdias.org
374-395 11.12.2020, 14:51 sovereign.fdias.org
351-362 11.12.2020, 14:51 sovereign.fdias.org
341-350 11.12.2020, 14:51 sovereign.fdias.org
327-340 11.12.2020, 14:50 sovereign.fdias.org
314-326 11.12.2020, 14:50 sovereign.fdias.org
280-295 11.12.2020, 14:50 sovereign.fdias.org
192-199 11.12.2020, 14:50 sovereign.fdias.org
137-145 11.12.2020, 14:50 sovereign.fdias.org
133-136 11.12.2020, 14:49 sovereign.fdias.org
112-132 11.12.2020, 14:49 sovereign.fdias.org
spis 11.12.2020, 4:52 msnbot-13-66-139-22.search.msn.com
200-221 09.12.2020, 5:17 ns511192.ip-167-114-116.net
363-373 07.12.2020, 23:56 petalbot-114-119-137-224.aspiegel.com
spis 07.12.2020, 11:42 petalbot-114-119-138-226.aspiegel.com
192-199 07.12.2020, 2:13 petalbot-114-119-133-26.aspiegel.com
363-373 06.12.2020, 17:53 216.244.66.202
ed 04.12.2020, 11:38 petalbot-114-119-154-166.aspiegel.com
267-279 02.12.2020, 21:41 petalbot-114-119-136-92.aspiegel.com
363-373 02.12.2020, 14:01 petalbot-114-119-130-147.aspiegel.com
112-132 02.12.2020, 6:03 petalbot-114-119-137-224.aspiegel.com
327-340 02.12.2020, 5:27 petalbot-114-119-154-166.aspiegel.com
363-373 01.12.2020, 21:35 petalbot-114-119-141-80.aspiegel.com
222-235 01.12.2020, 19:05 petalbot-114-119-154-166.aspiegel.com
spr 30.11.2020, 23:27 93.158.90.88
ed 30.11.2020, 23:27 93.158.90.88
rec 30.11.2020, 23:27 93.158.90.88
551-559 30.11.2020, 23:27 93.158.90.88
89-111 30.11.2020, 23:27 93.158.90.88
522-537 30.11.2020, 23:27 93.158.90.88
538-550 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
511-515 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
516-521 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
478-496 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
497-510 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
453-464 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
465-477 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
421-431 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
432-452 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
396-404 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
405-420 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
363-373 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
374-395 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
341-350 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
351-362 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
314-326 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
327-340 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
280-295 30.11.2020, 23:26 93.158.90.88
296-313 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
251-266 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
267-279 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
222-235 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
236-250 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
192-199 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
200-221 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
162-172 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
173-191 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
137-145 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
146-161 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
112-132 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
133-136 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
spis 30.11.2020, 23:25 93.158.90.88
222-235 30.11.2020, 1:18 petalbot-114-119-138-226.aspiegel.com
89-111 29.11.2020, 21:26 petalbot-114-119-154-252.aspiegel.com
89-111 29.11.2020, 19:15 216.244.66.202
200-221 29.11.2020, 3:01 ec2-18-234-255-5.compute-1.amazonaws.com
ed 25.11.2020, 8:04 156-17-135-54.wiz.pwr.edu.pl
spis 25.11.2020, 7:32 156-17-135-54.wiz.pwr.edu.pl
478-496 23.11.2020, 8:42 216.244.66.202
251-266 22.11.2020, 2:35 216.244.66.202
296-313 20.11.2020, 6:06 216.244.66.202
267-279 19.11.2020, 20:22 216.244.66.202
341-350 19.11.2020, 19:12 216.244.66.202
222-235 19.11.2020, 7:19 216.244.66.202
465-477 17.11.2020, 9:56 216.244.66.202
314-326 17.11.2020, 1:07 216.244.66.202
162-172 16.11.2020, 20:46 216.244.66.202
363-373 16.11.2020, 12:10 ns501548.ip-192-99-37.net
200-221 16.11.2020, 11:14 216.244.66.202
538-550 15.11.2020, 22:29 216.244.66.202
236-250 15.11.2020, 11:47 216.244.66.202
421-431 15.11.2020, 8:03 216.244.66.202
112-132 14.11.2020, 23:09 petalbot-114-119-137-224.aspiegel.com
432-452 14.11.2020, 3:19 216.244.66.202
ed 13.11.2020, 21:19 petalbot-114-119-153-232.aspiegel.com
522-537 13.11.2020, 9:16 216.244.66.202
551-559 12.11.2020, 11:05 216.244.66.202
327-340 11.11.2020, 17:59 155.158.172.188
146-161 11.11.2020, 14:51 195.205.151.67
516-521 11.11.2020, 2:55 216.244.66.202
497-510 11.11.2020, 2:55 216.244.66.202
spis 10.11.2020, 23:53 23.100.232.233
spis 10.11.2020, 22:15 23.100.232.233
spis 10.11.2020, 19:58 23.100.232.233
spis 10.11.2020, 18:19 23.100.232.233
511-515 06.11.2020, 8:10 216.244.66.202
spis 03.11.2020, 21:52 msnbot-13-66-139-2.search.msn.com
192-199 02.11.2020, 19:57 petalbot-114-119-148-4.aspiegel.com
222-235 01.11.2020, 20:48 petalbot-114-119-153-56.aspiegel.com
405-420 01.11.2020, 12:53 216.244.66.202
spis 31.10.2020, 8:08 216.244.66.202
137-145 30.10.2020, 14:15 petalbot-114-119-136-92.aspiegel.com
296-313 29.10.2020, 3:45 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
162-172 29.10.2020, 3:25 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
511-515 29.10.2020, 3:17 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
89-111 29.10.2020, 3:16 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
453-464 29.10.2020, 3:16 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
432-452 29.10.2020, 3:15 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
421-431 29.10.2020, 3:10 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
236-250 29.10.2020, 3:00 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
251-266 29.10.2020, 2:58 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
112-132 29.10.2020, 2:57 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
267-279 29.10.2020, 2:47 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
280-295 29.10.2020, 2:10 ec2-3-237-254-197.compute-1.amazonaws.com
spis 25.10.2020, 7:06 188.146.226.4.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
538-550 25.10.2020, 7:05 188.146.226.4.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 25.10.2020, 7:04 188.146.226.4.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 23.10.2020, 10:18 msnbot-207-46-13-134.search.msn.com
200-221 21.10.2020, 12:55 ec2-3-210-201-170.compute-1.amazonaws.com
spis 20.10.2020, 14:17 ec2-3-235-159-8.compute-1.amazonaws.com
spr 05.10.2020, 20:56 216.244.66.202
ed 05.10.2020, 18:41 216.244.66.202
spis 04.10.2020, 17:23 msnbot-40-77-167-21.search.msn.com
280-295 03.10.2020, 7:35 216.244.66.202
497-510 02.10.2020, 22:10 petalbot-114-119-154-252.aspiegel.com
rec 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
spr 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
89-111 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
ed 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
538-550 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
551-559 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
516-521 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
522-537 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
497-510 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
511-515 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
465-477 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
478-496 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
432-452 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
453-464 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
405-420 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
421-431 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
374-395 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
396-404 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
351-362 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
363-373 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
327-340 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
341-350 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
296-313 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
314-326 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
267-279 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
280-295 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
236-250 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
251-266 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
200-221 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
222-235 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
173-191 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
192-199 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
146-161 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
162-172 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
133-136 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
137-145 02.10.2020, 1:23 93.158.90.17
spis 02.10.2020, 1:22 93.158.90.17
112-132 02.10.2020, 1:22 93.158.90.17
341-350 30.09.2020, 23:02 petalbot-114-119-130-147.aspiegel.com
rec 30.09.2020, 19:19 petalbot-114-119-145-25.aspiegel.com
351-362 30.09.2020, 12:23 216.244.66.202
spis 29.09.2020, 20:13 msnbot-40-77-167-21.search.msn.com
133-136 29.09.2020, 19:55 216.244.66.202
522-537 29.09.2020, 14:03 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
133-136 29.09.2020, 14:00 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
351-362 29.09.2020, 13:59 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
137-145 29.09.2020, 13:59 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
192-199 29.09.2020, 13:46 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
rec 29.09.2020, 13:35 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
465-477 29.09.2020, 13:34 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
538-550 29.09.2020, 13:29 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
374-395 29.09.2020, 13:23 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
405-420 29.09.2020, 13:12 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
516-521 29.09.2020, 13:05 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
497-510 29.09.2020, 12:50 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
396-404 29.09.2020, 12:48 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
327-340 29.09.2020, 12:45 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
341-350 29.09.2020, 12:36 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
spr 29.09.2020, 12:32 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
ed 29.09.2020, 12:26 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
478-496 29.09.2020, 12:21 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
551-559 29.09.2020, 12:12 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
314-326 29.09.2020, 11:36 ec2-3-235-105-97.compute-1.amazonaws.com
173-191 26.09.2020, 13:44 petalbot-114-119-130-147.aspiegel.com
396-404 26.09.2020, 11:39 216.244.66.202
192-199 26.09.2020, 11:39 216.244.66.202
146-161 24.09.2020, 7:38 ec2-54-237-183-249.compute-1.amazonaws.com
222-235 24.09.2020, 7:33 ec2-54-237-183-249.compute-1.amazonaws.com
173-191 24.09.2020, 7:09 ec2-54-237-183-249.compute-1.amazonaws.com
363-373 24.09.2020, 6:46 ec2-54-237-183-249.compute-1.amazonaws.com
374-395 23.09.2020, 1:59 216.244.66.202
432-452 22.09.2020, 20:20 petalbot-114-119-145-25.aspiegel.com
374-395 22.09.2020, 18:42 petalbot-114-119-153-232.aspiegel.com
spr 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
rec 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
ed 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
551-559 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
538-550 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
522-537 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
516-521 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
497-510 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
478-496 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
465-477 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
453-464 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
421-431 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
405-420 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
396-404 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
374-395 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
351-362 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
341-350 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
327-340 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
314-326 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
280-295 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
192-199 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
137-145 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
133-136 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
112-132 22.09.2020, 6:46 static.236.85.46.78.clients.your-server.de
200-221 20.09.2020, 7:03 ec2-3-92-74-105.compute-1.amazonaws.com
200-221 20.09.2020, 6:19 static.69.154.9.5.clients.your-server.de
rec 19.09.2020, 8:30 216.244.66.202
173-191 15.09.2020, 12:33 216.244.66.202
327-340 14.09.2020, 20:33 216.244.66.202
112-132 14.09.2020, 20:32 216.244.66.202
137-145 14.09.2020, 0:56 216.244.66.202
453-464 13.09.2020, 18:33 216.244.66.202
spis 13.09.2020, 14:13 msnbot-207-46-13-119.search.msn.com
146-161 12.09.2020, 21:56 216.244.66.202
173-191 11.09.2020, 18:59 216.244.66.202
327-340 11.09.2020, 3:08 216.244.66.202
112-132 11.09.2020, 3:08 216.244.66.202
137-145 11.09.2020, 2:18 petalbot-114-119-130-151.aspiegel.com
453-464 10.09.2020, 7:24 216.244.66.202
432-452 10.09.2020, 5:26 petalbot-114-119-154-155.aspiegel.com
146-161 09.09.2020, 16:56 216.244.66.202
spis 08.09.2020, 23:32 petalbot-114-119-154-252.aspiegel.com
173-191 08.09.2020, 6:10 216.244.66.202
spis 08.09.2020, 5:32 petalbot-114-119-136-92.aspiegel.com
296-313 04.09.2020, 12:52 host-95-234-100-3.retail.telecomitalia.it
363-373 04.09.2020, 8:06 216.244.66.202
89-111 29.08.2020, 22:03 216.244.66.202
363-373 28.08.2020, 7:41 ip5f5b4a78.dynamic.kabel-deutschland.de
421-431 28.08.2020, 5:08 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
spis 28.08.2020, 5:08 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
351-362 28.08.2020, 5:06 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
327-340 28.08.2020, 4:58 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
341-350 28.08.2020, 4:57 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
251-266 28.08.2020, 4:45 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
146-161 28.08.2020, 4:42 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
453-464 28.08.2020, 4:26 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
ed 28.08.2020, 4:25 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
89-111 28.08.2020, 4:25 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
112-132 28.08.2020, 4:25 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
133-136 28.08.2020, 4:25 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
137-145 28.08.2020, 4:25 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
162-172 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
173-191 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
192-199 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
200-221 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
222-235 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
236-250 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
267-279 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
280-295 28.08.2020, 4:24 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
296-313 28.08.2020, 4:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
314-326 28.08.2020, 4:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
363-373 28.08.2020, 4:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
396-404 28.08.2020, 4:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
405-420 28.08.2020, 4:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
432-452 28.08.2020, 4:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
465-477 28.08.2020, 4:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
478-496 28.08.2020, 4:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
497-510 28.08.2020, 4:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
511-515 28.08.2020, 4:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
516-521 28.08.2020, 4:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
522-537 28.08.2020, 4:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
538-550 28.08.2020, 4:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
551-559 28.08.2020, 3:39 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
rec 28.08.2020, 3:39 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
spr 28.08.2020, 3:39 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
374-395 28.08.2020, 3:38 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
ed 28.08.2020, 2:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
89-111 28.08.2020, 2:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
112-132 28.08.2020, 2:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
133-136 28.08.2020, 2:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
137-145 28.08.2020, 2:23 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
146-161 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
162-172 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
173-191 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
192-199 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
200-221 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
222-235 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
236-250 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
251-266 28.08.2020, 2:22 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
267-279 28.08.2020, 2:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
280-295 28.08.2020, 2:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
296-313 28.08.2020, 2:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
314-326 28.08.2020, 2:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
327-340 28.08.2020, 2:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
341-350 28.08.2020, 2:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
351-362 28.08.2020, 2:21 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
363-373 28.08.2020, 2:20 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
374-395 28.08.2020, 2:20 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
396-404 28.08.2020, 2:20 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
405-420 28.08.2020, 2:20 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
421-431 28.08.2020, 2:20 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
432-452 28.08.2020, 2:20 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
453-464 28.08.2020, 2:20 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
465-477 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
478-496 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
497-510 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
511-515 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
516-521 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
522-537 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
538-550 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
551-559 28.08.2020, 2:19 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
rec 28.08.2020, 2:18 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
spr 27.08.2020, 20:37 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
spis 27.08.2020, 20:36 ec2-18-205-24-78.compute-1.amazonaws.com
222-235 27.08.2020, 11:21 ava78.internetdsl.tpnet.pl
spis 27.08.2020, 11:20 ava78.internetdsl.tpnet.pl
spis 27.08.2020, 11:19 ava78.internetdsl.tpnet.pl
spis 24.08.2020, 6:13 petalbot-114-119-163-123.aspiegel.com
497-510 23.08.2020, 23:54 petalbot-114-119-163-123.aspiegel.com
251-266 23.08.2020, 19:40 216.244.66.202
spis 23.08.2020, 17:41 host-c15d5919.trustnet.pl
spis 23.08.2020, 0:08 petalbot-114-119-166-217.aspiegel.com
spis 22.08.2020, 7:45 petalbot-114-119-166-217.aspiegel.com
173-191 22.08.2020, 7:34 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
rec 22.08.2020, 7:23 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
432-452 22.08.2020, 6:02 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
222-235 22.08.2020, 3:02 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
89-111 22.08.2020, 2:52 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
396-404 22.08.2020, 2:15 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
421-431 22.08.2020, 1:47 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
314-326 22.08.2020, 0:12 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
465-477 21.08.2020, 19:06 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spis 21.08.2020, 16:50 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
478-496 20.08.2020, 17:37 216.244.66.202
162-172 20.08.2020, 17:18 petalbot-114-119-164-155.aspiegel.com
89-111 20.08.2020, 15:54 ewf225.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 20.08.2020, 15:54 ewf225.neoplus.adsl.tpnet.pl
236-250 19.08.2020, 16:41 petalbot-114-119-164-183.aspiegel.com
296-313 18.08.2020, 3:50 216.244.66.202
267-279 17.08.2020, 20:33 216.244.66.202
341-350 17.08.2020, 19:43 216.244.66.202
222-235 17.08.2020, 11:55 216.244.66.202
351-362 17.08.2020, 9:01 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
396-404 17.08.2020, 8:25 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
ed 17.08.2020, 8:10 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
465-477 17.08.2020, 7:43 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
432-452 17.08.2020, 6:52 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
522-537 17.08.2020, 6:36 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
363-373 17.08.2020, 4:48 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spis 17.08.2020, 4:45 petalbot-114-119-166-107.aspiegel.com
146-161 17.08.2020, 4:25 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
192-199 17.08.2020, 4:16 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
222-235 17.08.2020, 4:08 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
511-515 17.08.2020, 3:03 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
133-136 17.08.2020, 1:24 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
236-250 17.08.2020, 0:04 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
162-172 16.08.2020, 23:01 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spis 16.08.2020, 17:30 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
551-559 16.08.2020, 17:24 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
421-431 16.08.2020, 15:06 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
453-464 16.08.2020, 14:47 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
89-111 16.08.2020, 14:30 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
327-340 16.08.2020, 13:37 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
200-221 16.08.2020, 9:38 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
465-477 16.08.2020, 2:59 216.244.66.202
112-132 16.08.2020, 2:08 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
314-326 16.08.2020, 1:48 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
rec 15.08.2020, 23:39 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
538-550 15.08.2020, 23:37 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
267-279 15.08.2020, 23:29 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
405-420 15.08.2020, 23:19 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
137-145 15.08.2020, 22:49 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
374-395 15.08.2020, 22:32 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
251-266 15.08.2020, 22:03 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
173-191 15.08.2020, 21:47 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
341-350 15.08.2020, 21:44 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
478-496 15.08.2020, 21:41 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
516-521 15.08.2020, 20:47 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
314-326 15.08.2020, 20:14 216.244.66.202
296-313 15.08.2020, 18:06 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spr 15.08.2020, 17:46 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
497-510 15.08.2020, 17:39 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
spis 15.08.2020, 17:39 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
200-221 15.08.2020, 9:51 216.244.66.202
538-550 15.08.2020, 0:17 216.244.66.202
236-250 14.08.2020, 17:46 216.244.66.202
421-431 14.08.2020, 15:43 216.244.66.202
222-235 14.08.2020, 4:12 216.244.66.202
146-161 14.08.2020, 1:24 petalbot-114-119-166-217.aspiegel.com
222-235 13.08.2020, 20:02 petalbot-114-119-163-123.aspiegel.com
267-279 13.08.2020, 19:58 petalbot-114-119-167-161.aspiegel.com
spis 13.08.2020, 1:46 msnbot-207-46-13-121.search.msn.com
511-515 12.08.2020, 18:27 petalbot-114-119-167-161.aspiegel.com
162-172 12.08.2020, 12:39 216.244.66.202
453-464 12.08.2020, 8:25 petalbot-114-119-164-183.aspiegel.com
162-172 12.08.2020, 2:22 petalbot-114-119-166-239.aspiegel.com
432-452 10.08.2020, 21:21 216.244.66.202
296-313 10.08.2020, 18:49 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
162-172 10.08.2020, 18:43 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
511-515 10.08.2020, 18:40 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
89-111 10.08.2020, 18:40 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
453-464 10.08.2020, 18:40 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
432-452 10.08.2020, 18:40 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
421-431 10.08.2020, 18:36 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
236-250 10.08.2020, 18:29 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
251-266 10.08.2020, 18:26 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
112-132 10.08.2020, 18:26 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
267-279 10.08.2020, 18:20 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
421-431 10.08.2020, 18:02 petalbot-114-119-166-107.aspiegel.com
280-295 10.08.2020, 17:03 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
522-537 10.08.2020, 10:28 216.244.66.202
405-420 10.08.2020, 5:31 petalbot-114-119-166-217.aspiegel.com
551-559 09.08.2020, 21:04 216.244.66.202
497-510 09.08.2020, 3:27 petalbot-114-119-166-217.aspiegel.com
516-521 09.08.2020, 0:47 216.244.66.202
497-510 09.08.2020, 0:47 216.244.66.202
spr 07.08.2020, 16:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 07.08.2020, 16:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 07.08.2020, 16:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 07.08.2020, 16:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 07.08.2020, 16:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 07.08.2020, 16:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 07.08.2020, 16:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 07.08.2020, 16:23 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 07.08.2020, 15:59 petalbot-114-119-167-161.aspiegel.com
421-431 07.08.2020, 15:30 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 07.08.2020, 15:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 07.08.2020, 15:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 07.08.2020, 15:27 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 07.08.2020, 15:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 07.08.2020, 15:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 07.08.2020, 15:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 07.08.2020, 15:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 07.08.2020, 15:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 07.08.2020, 15:22 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 07.08.2020, 15:22 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 07.08.2020, 15:22 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 07.08.2020, 15:22 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 07.08.2020, 15:20 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 07.08.2020, 15:20 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 07.08.2020, 15:20 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 07.08.2020, 15:18 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 07.08.2020, 15:17 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 07.08.2020, 15:16 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 07.08.2020, 15:16 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 07.08.2020, 15:16 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 07.08.2020, 15:15 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 07.08.2020, 15:15 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 07.08.2020, 15:12 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 07.08.2020, 15:12 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 07.08.2020, 15:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 07.08.2020, 15:11 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 07.08.2020, 15:10 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 07.08.2020, 15:09 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 07.08.2020, 15:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 07.08.2020, 15:06 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 07.08.2020, 15:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 07.08.2020, 15:05 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 07.08.2020, 15:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 07.08.2020, 15:04 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 07.08.2020, 12:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 07.08.2020, 12:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 07.08.2020, 12:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 07.08.2020, 8:57 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 07.08.2020, 8:57 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 07.08.2020, 8:55 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 07.08.2020, 8:55 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 07.08.2020, 8:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 07.08.2020, 8:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 07.08.2020, 8:53 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 07.08.2020, 8:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 07.08.2020, 8:52 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 07.08.2020, 8:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 07.08.2020, 8:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 07.08.2020, 8:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 07.08.2020, 8:49 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 07.08.2020, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 07.08.2020, 8:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 07.08.2020, 8:44 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 07.08.2020, 8:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 07.08.2020, 8:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 07.08.2020, 8:41 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 07.08.2020, 8:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 07.08.2020, 8:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 07.08.2020, 8:39 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 07.08.2020, 8:39 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 07.08.2020, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 07.08.2020, 8:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 07.08.2020, 8:35 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 07.08.2020, 8:35 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 07.08.2020, 8:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 07.08.2020, 8:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 07.08.2020, 8:30 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 07.08.2020, 8:30 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 07.08.2020, 8:30 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 07.08.2020, 8:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 07.08.2020, 8:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 07.08.2020, 8:00 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 07.08.2020, 6:47 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
200-221 07.08.2020, 6:26 ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com
363-373 07.08.2020, 3:49 petalbot-114-119-167-161.aspiegel.com
280-295 06.08.2020, 7:00 ec2-18-204-229-70.compute-1.amazonaws.com
280-295 06.08.2020, 5:21 ec2-3-228-11-9.compute-1.amazonaws.com
511-515 06.08.2020, 0:55 216.244.66.202
spis 04.08.2020, 4:25 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
405-420 02.08.2020, 22:24 216.244.66.202
spis 01.08.2020, 3:24 190-207-169-55.dyn.dsl.cantv.net
spis 29.07.2020, 21:35 216.244.66.202
spis 27.07.2020, 1:44 msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
spis 13.07.2020, 2:22 msnbot-207-46-13-2.search.msn.com
200-221 12.07.2020, 6:04 ec2-3-236-8-46.compute-1.amazonaws.com
spis 06.07.2020, 20:07 events-news.com
spr 06.07.2020, 8:40 216.244.66.202
ed 02.07.2020, 16:35 216.244.66.202
spis 01.07.2020, 21:59 199-47-87-145.ip87.iparadigms.net
280-295 01.07.2020, 1:02 216.244.66.202
351-362 29.06.2020, 5:33 216.244.66.202
133-136 28.06.2020, 16:29 216.244.66.202
396-404 26.06.2020, 3:57 216.244.66.202
192-199 26.06.2020, 3:57 216.244.66.202
spis 25.06.2020, 13:33 37.30.29.129.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
173-191 22.06.2020, 20:07 petalbot-114-119-166-217.aspiegel.com
spis 21.06.2020, 4:24 193.142.59.97
374-395 20.06.2020, 1:31 216.244.66.202
327-340 18.06.2020, 2:08 petalbot-114-119-161-196.aspiegel.com
341-350 17.06.2020, 10:44 petalbot-114-119-161-220.aspiegel.com
rec 16.06.2020, 23:45 216.244.66.202
327-340 16.06.2020, 15:59 petalbot-114-119-167-99.aspiegel.com
spis 16.06.2020, 15:51 msnbot-157-55-39-9.search.msn.com
374-395 16.06.2020, 4:12 petalbot-114-119-162-176.aspiegel.com
spis 15.06.2020, 20:14 afhw204.neoplus.adsl.tpnet.pl
137-145 15.06.2020, 17:58 216.244.66.202
522-537 14.06.2020, 12:29 petalbot-114-119-165-106.aspiegel.com
222-235 13.06.2020, 16:33 petalbot-114-119-161-201.aspiegel.com
89-111 10.06.2020, 22:19 petalbot-114-119-166-136.aspiegel.com
spis 10.06.2020, 15:30 msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
327-340 09.06.2020, 19:56 216.244.66.202
112-132 09.06.2020, 19:56 216.244.66.202
spis 09.06.2020, 4:20 petalbot-114-119-162-176.aspiegel.com
453-464 08.06.2020, 23:30 216.244.66.202
222-235 08.06.2020, 15:21 petalbot-114-119-161-201.aspiegel.com
267-279 08.06.2020, 13:09 petalbot-114-119-161-104.aspiegel.com
spis 08.06.2020, 12:32 msnbot-157-55-39-223.search.msn.com
146-161 08.06.2020, 8:37 216.244.66.202
spis 08.06.2020, 5:24 static.110.67.76.144.clients.your-server.de
314-326 08.06.2020, 5:24 static.110.67.76.144.clients.your-server.de
spr 05.06.2020, 20:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 05.06.2020, 20:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 05.06.2020, 20:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 05.06.2020, 20:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 05.06.2020, 20:48 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 05.06.2020, 20:47 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 05.06.2020, 20:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 05.06.2020, 20:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 05.06.2020, 20:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 05.06.2020, 20:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spr 05.06.2020, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
rec 05.06.2020, 20:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
ed 05.06.2020, 20:28 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
421-431 05.06.2020, 19:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
351-362 05.06.2020, 19:46 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
192-199 05.06.2020, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
465-477 05.06.2020, 19:45 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
396-404 05.06.2020, 19:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
296-313 05.06.2020, 19:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
341-350 05.06.2020, 19:43 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
267-279 05.06.2020, 19:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
314-326 05.06.2020, 19:42 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
522-537 05.06.2020, 19:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
551-559 05.06.2020, 19:40 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
405-420 05.06.2020, 19:39 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
432-452 05.06.2020, 19:39 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
280-295 05.06.2020, 19:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
478-496 05.06.2020, 19:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
222-235 05.06.2020, 19:38 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
137-145 05.06.2020, 19:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
112-132 05.06.2020, 19:36 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
374-395 05.06.2020, 19:35 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
236-250 05.06.2020, 19:35 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
327-340 05.06.2020, 19:35 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
251-266 05.06.2020, 19:34 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
89-111 05.06.2020, 19:33 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
173-191 05.06.2020, 19:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
511-515 05.06.2020, 19:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
363-373 05.06.2020, 19:31 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
162-172 05.06.2020, 19:30 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
453-464 05.06.2020, 19:30 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
516-521 05.06.2020, 19:29 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
200-221 05.06.2020, 19:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
133-136 05.06.2020, 19:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
497-510 05.06.2020, 19:26 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
146-161 05.06.2020, 19:25 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
spis 05.06.2020, 19:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de
538-550 05.06.2020, 19:24 static.55.174.46.78.clients.your-server.de

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice