Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Sylabusy nauki o rodzinie 1 stopień 2013-2014

Semestr zimowy


Rok I
Wprowadzenie do nauk o rodzinie
Podstawy filozofii
Antropologia filozoficzna
Wprowadzenie do psychologii, socjologii i pedagogiki
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka
Pismo Święte o rodzinie
Język nowożytny
          Język angielski – mgr L. Kałafatiuk
          Język angielski – mgr K. Mendziuk


Rok II
Etyka i bioetyka
Pedagogika rodziny
Komunikacja międzyosobowa w rodzinie
Dydaktyka
Kościół i państwo wobec rodziny
Wychowanie fizyczne
Język nowożytny
          Język angielski – mgr L. Kałafatiuk
          Język angielski – mgr K. Mendziuk
          Język francuski – dr Bożena Czekańska-Mirek
          Język niemiecki – mgr G. Mamet
Seminarium dyplomowe I
          ks. dr M. Basiuk
          ks. dr hab. B. Biela
          ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ
          dr W. Juroszek
          dr M. Kozubek
          ks. prof. dr hab. H. Krzysteczko
          dr M. Kuźnik
          ks. dr K. Sosna
Praktyka pedagogiczna
Praktyka zawodowaSemestr letni


Rok I
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Psychologiczne aspekty prokreacji
Psychologia rozwoju człowieka dorosłego
Wybrane aspekty światopoglądu chrześcijańskiego
Język nowożytny
          Język angielski – mgr L. Kałafatiuk
          Język angielski – mgr K. Mendziuk


Rok II
Psychologia małżeństwa i rodziny
Psychologia starości
Socjologia rodziny
Biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii
Chrześcijańska wizja moralności
Język nowożytny
          Język angielski – mgr L. Kałafatiuk
          Język angielski – mgr K. Mendziuk
          Język francuski – dr Bożena Czekańska-Mirek
          Język niemiecki – mgr G. Mamet
Seminarium dyplomowe II
          ks. dr M. Basiuk
          ks. dr hab. B. Biela
          ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ
          dr W. Juroszek
          dr M. Kozubek
          ks. prof. dr hab. H. Krzysteczko
          dr M. Kuźnik
          ks. dr K. Sosna


Wykłady monograficzne (dla roku I i II):
ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, Kazuistyka rodzinna i pseudo-rodzinna w mediach jako wyzwanie moralne
ks. prof. dr hab. J. Górski, Rodzina w kulturach i religiach wschodu
dr Weronika Juroszek, Psychological aspects of marriage and family
dr Mariola Kozubek, L’educazione in famiglia nella società postmoderna: cambiamenti, rischi e sfide