Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Sylabusy teologia stacjonarna 2016-2017

Semestr zimowy


Wykłady monograficzne:
ks. dr hab. B. Biela Małżeństwo. Aby marzenie nie było rozczarowaniem – część I
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ „W służbie ubogim”. Posługa charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce w świadomości wiernych i duszpasterzy
ks. prof. dr hab. A. Drożdż Nie wystarczy żyć tylko zgodnie z sumieniem
ks. dr hab. J. Kempa Einführung in die Spezifik der deutschsprachigen Dogmatik. Grundbegriffe und Systematik
ks. dr D. Ledwoń Perché la prima lettera di Giovanni? Testo, teologia e commento
dr A. Maliszewska Feminist theology of Elizabeth A. Johnson
ks. prof. dr hab. J. Myszor Biskup Polowy Józef Gawlina – duszpasterstwo w Wojsku Polskim w XX wieku
ks. dr hab. H. Olszar Duchowieństwo “postępowe” w państwie totalitarnym
ks. prof. dr hab. J. Szymik Christologia incarnata. Dogmat chalcedoński – model integralny, cz. I
ks. dr hab. A. Uciecha Pogaństwo i poganie w pismach ojców Kościoła
ks. dr hab. S. Zieliński Chrześcijaństwo w spotkaniu z ponowoczesną, świecką i liberalną kulturą
ks. dr hab. S. Zieliński La Révélation chrétienne comme un mystère de parole et de silence de Dieu
ks. prof. dr hab. A. Żądło La riforma liturgica del Concilio Vaticano II e le sue conseguenze pratiche


Semestr letni


Wykłady monograficzne:
ks. dr hab. B. Biela Małżeństwo. Aby marzenie nie było rozczarowaniem – część II
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ Idee ruchu liturgicznego w myśli teologicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
ks. dr hab. I. Celary, prof. UŚ Liturgie als Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der christlichen Gemeinde
ks. prof. dr hab. J. Górski Misja ad gentes w kontekście procesów migracyjnych
ks. dr hab. J. Kempa Soteriologia średniowieczna
ks. dr hab. A. Malina, prof. UŚ Arte retorica della Bibbia (nelle traduzioni ufficiali: CEI 2008, BT3.5)
ks. dr hab. A. Malina, prof. UŚ Kontrowersyjne obrazy Boga w Starym Testamencie
ks. prof. dr hab. J. Myszor Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji katowickiej. Organizacja i program duszpasterski dla Górnego Śląska
ks. prof. dr hab. A. Reginek Wybrane śpiewy kościelne. Geneza, historia i recepcja w przekazach źródłowych
ks. prof. dr hab. J. Szymik Christologia incarnata. Dogmat chalcedoński – model integralny, cz. II
ks. dr hab. A. Uciecha Judaizm i Żydzi w pismach ojców Kościoła
ks. dr hab. S. Zieliński Czy jest miejsce na objawioną antropologię w postmodernistycznym kinie? Próba zarysowania teologii postmodernistycznego kina