Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Tematy projektów badawczych WTL UŚ

Rok 2012 - działalność statutowa

W roku 2012 na Wydziale Teologicznym UŚ w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa MNiSW) kontynuowane są zadania badawcze wyszczególnione poniżej (rok 2011).

Przydział środków:

Element PSP

Oznaczenie elementu PSP

Pozostałość netto 2011

Przydział dotacji 2012 (netto)

Suma do dyspozycji zakładu w 2012 roku

ZAKŁAD Teologii Dogmatycznej

1S-1100-001-1-10

8 124,31

12 447,64

20 571,95

ZAKŁAD Liturgiki i Homiletyki

1S-1100-001-1-25

3 042,66

6 779,97

9 822,63

ZAKŁAD Teologii Pastoralnej i Hist. Duszp.

1S-1100-001-1-30

5 087,22

6 642,18

11 729,40

ZAKŁAD Teologii Patrystycznej i Hist. Kościoła

1S-1100-001-1-35

10 694,59

10 411,89

21 106,48

ZAKŁAD Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i KNS

1S-1100-001-1-50

1 369,30

4 588,00

5 957,30

ZAKŁAD Teologii Moralnej i Duchowości

1S-1100-001-1-55

5 708,35

4 787,33

10 495,68

ZAKŁAD Teologii Biblijnej ST i NT

1S-1100-001-1-70

1 822,38

4 853,44

6 675,82

ZAKŁAD Prawa Kanonicznego

1S-1100-001-1-75

1 242,50

3 565,31

4 807,81

ZAKŁAD Teol. Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej

1S-1100-001-1-80

3 150,61

3 807,24

6 957,85

ZAKŁAD Misjologii i Teologii Ekumenicznej

1S-1100-001-1-85

8 559,13

6 848,27

15 407,40

ZAKŁAD Nauk o Rodzinie

1S-1100-001-1-88

1 270,07

4 193,73

5 463,80

Biblioteka Teologiczna

1S-1100-001-1-97

17 390,00

20 000,28

37 390,28

RAZEM

67 461,12

88 925,28

156 386,40Dotacja w części "dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich" (PSP: 1M-1111-001-1-01) została przeznaczona na dofinansowanie następujących projektów (konkurs 2012):

nazwisko

temat

punkty

przyznano

Czarnuch Monika

Komentarze do Ewangelii Marka przed wiekiem XIX

98,33

2 440,00

Lach-Bartlik Ludmiła

Ecclesia w Expositio in Canticum Canticorum Apponiusza

95,00

3 470,00

Hornik Paulina

Prymat Boga jako prymat miłości w ujęciu hiszpańskich Doktorów Karmelu (św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża)

93,33

2 600,00

Ruman Natalia

Odwiedziny grobu i cmentarza w procesie wychodzenia z żałoby i dojrzewania wiary na podstawie wypowiedzi katolików i ewangelików

90,66

4 420,00

Knop Kinga

Teologia przekładu Pięcioksięgu w wersji Septuaginty.

90,00

3 185,00

Gwóźdź Monika

Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. Studium porównawcze

88,33

6 890,00

Kocima Łukasz

Uzdrowienia niewidomych w Ewangelii Marka. Znaczenie kompozycyjnych klamr centralnej narracji dla jej literackiej i teologicznej jedności

86,66

3 507,70

Maliszewska Anna

Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson.

85,00

1 300,00

Sikora Maria

Społeczna rola religii w pismach Richarda Rorty’ego

85,00

1 660,00

Grychtoł Anna

Służba zdrowia, ochrona zdrowia, rynek usług medycznych- zmiany w nazewnic-twie, czy zmiany w systemie wartości?

81,66

2 920,00

Giglok Marta

Obrazy przestrzenne w teologii wczesnochrześcijańskiej a uniwersalizm zbawienia.

76,66

1 500,00

Szwarczyński Jakub

Znaczenie posłuszeństwa w dziele zbawczym Jezusa Chrystusa w ujęciu wybranych teologów współczesnych.

76,66

3 850,00

Piętosa Michał

Wybrane wspólnoty w dziele nowej ewangelizacji w Polsce w latach 1990-2010

71,66

3 360,00


W roku 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ w ramach działalności statutowej (dotacja podmiotowa MNiSW) realizowane są następujące zadania badawcze:

kierownik

temat

zakład

PSP

rodzaj kosztów

biblioteka

1S-1109-009-1-02 Czasopisma (kontynuacja)

ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

Wychowanie ku dojrzałemu przeżywaniu wiary we wspólnocie chrześcijańskiej

Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej

1S-1100-001-1-50-01

Rozwój

1S-1100-001-1-50-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-50-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-50-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-50-05

Współpraca

1S-1100-001-1-50-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-50-07

Restrukturyzacja

ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof UŚ

Hermeneutyka obecnego w liturgii czynnika ludzkiego, wyrażającego się w słowie spisanym lub wypowiadanym (modlitwy, homilie) oraz w twórczości muzycznej

Zakład Liturgiki i Homiletyki

1S-1100-001-1-25-01

Rozwój

1S-1100-001-1-25-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-25-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-25-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-25-05

Współpraca

1S-1100-001-1-25-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-25-07

Restrukturyzacja

ks. prof. dr hab. Jan Górski

Misje w kontekście kultur i religii

Zakład Misjologii i Teologii Ekumenicznej

1S-1100-001-1-85-01

Rozwój

1S-1100-001-1-85-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-85-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-85-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-85-05

Współpraca

1S-1100-001-1-85-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-85-07

Restrukturyzacja

ks. dr hab. Antoni Bartoszek

1S-1110-006-1-02 Osobowy potencjał małżeństwa i rodziny w kontekście współczesnych przemian

Zakład Nauk o Rodzinie

1S-1100-001-1-88-01

Rozwój

1S-1100-001-1-88-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-88-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-88-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-88-05

Współpraca

1S-1100-001-1-88-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-88-07

Restrukturyzacja

ks. dr hab. Andrzej Pastwa

Biblijny paradygmat „jedności” podstawą kanonicznoprawnej identyfikacji dóbr małżeństwa, rodziny i całego społeczeństwa

Zakład Prawa Kanonicznego

1S-1100-001-1-75-01

Rozwój

1S-1100-001-1-75-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-75-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-75-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-75-05

Współpraca

1S-1100-001-1-75-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-75-07

Restrukturyzacja

ks. dr hab. Józef Kozyra, prof. UŚ

Rozwój soteriologii biblijnej

Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

1S-1100-001-1-70-01

Rozwój

1S-1100-001-1-70-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-70-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-70-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-70-05

Współpraca

1S-1100-001-1-70-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-70-07

Restrukturyzacja

ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Możliwości dialogu teologii katolickiej ze współczesną kulturą

Zakład Teologii Dogmatycznej

1S-1100-001-1-10-01

Rozwój

1S-1100-001-1-10-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-10-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-10-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-10-05

Współpraca

1S-1100-001-1-10-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-10-07

Restrukturyzacja

ks. dr hab. Sławomir Zieliński

Dialog „objawionej antropologii” ze współczesną kulturą (kontekst nowożytny i ponowoczesny)

Zakład Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej

1S-1100-001-1-80-01

Rozwój

1S-1100-001-1-80-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-80-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-80-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-80-05

Współpraca

1S-1100-001-1-80-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-80-07

Restrukturyzacja

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Subiektywizacja moralności

Zakład Teologii Moralnej i Duchowości

1S-1100-001-1-55-01

Rozwój

1S-1100-001-1-55-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-55-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-55-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-55-05

Współpraca

1S-1100-001-1-55-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-55-07

Restrukturyzacja

ks. prof. dr hab. Józef Krętosz

Katolickie duszpasterstwo na terenie wschodniej Europy w XIX-XXI wieku

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

1S-1100-001-1-30-01

Rozwój

1S-1100-001-1-30-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-30-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-30-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-30-05

Współpraca

1S-1100-001-1-30-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-30-07

Restrukturyzacja

ks. dr hab. Andrzej Uciecha

Eklezjologia od V do VIII wieku i jej pastoralna recepcja w Kościele na przestrzeni wieków

Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

1S-1100-001-1-35-01

Rozwój

1S-1100-001-1-35-02

Infrastruktura

1S-1100-001-1-35-03

Zatrudnienie

1S-1100-001-1-35-04

Aparatura n-b

1S-1100-001-1-35-05

Współpraca

1S-1100-001-1-35-06

Upowszechnianie nauki

1S-1100-001-1-35-07

Restrukturyzacja

Dotacja w części "dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich" (PSP: 1M-1111-001-1-01) została przeznaczona na dofinansowanie następujących projektów (konkurs):

Imię i nazwisko

Tytuł aplikacji

Przyznana kwota

Karolina Dobies

Antropologia w ujęciu Tomasza Mertona

2 670,82 zł

Monika Gwóźdź

Biblijne „przymierze” kluczem do uzgodnienia stanowisk o sakramencie małżeństwa w doktrynie katolickiej i ewangelickiej? Studium prawno-ekumeniczne

3 147,00 zł

Wojciech Samuel

Egzorcyzmy Jezusa w Ewangelii Marka

3 000,00 zł

Natalia Ruman

Odwiedziny grobu i cmentarza w procesie wychodzenia z żałoby i dojrzewania wiary na podstawie wypowiedzi katolików i ewangelików

3 150,00 zł

Marcin Moj

Narracje warstwowe w Ewangelii Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne

3 042,00 zł

Aleksandra Kłos

Nauczanie Kościoła w społeczeństwie demokratycznym – spojrzenie R. J. Neuhausa

1 360,00 zł

Bartosz Bialik

Spes unicai dwóch towarzyszy – nadzieja chrześcijańska w dialogu z rozumieniem nadziei w nurtach lewicy heglowskiej i lewicy egzystencjalistycznej

1 363,00 zł

Dawid Ledwoń

Paterologiczny wymiar świadectwa w Ewangelii Jana. Studium egzegetyczno-teologiczne

3 147,00 zł

Maria Sikora

Wpływ myśli ponowoczesnej na rozumienie nieomylności Kościoła

2 276,00 zł

Magdalena Anioł

Wzajemne trwanie. Studium znaczenia menein w czwartej Ewangelii

2 465,00 zł

Anna Domagała

Oracje weselne w Pieśni nad Pieśniami

2 360,00 zł

Razem

27 980,82 zł


W roku 2010 na Wydziale Teologicznym UŚ realizowane były następujące projekty badawcze:

Działalność statutowa

Źródło finansowania: dotacja MNiSW - Działalność Statut. (BS) - ZFIN00000040

Kierownik

Temat

Zakład

PSP

ks. prof. UŚ dr hab. Józef Budniak

Dzieje dążeń ekumenicznych w nowożytnym ekumenizmie

Zakład Teologii Ekumenicznej

1S-1110-001-1-02

ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusz Celary

Stosunek do obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. na przykładzie wypowiedzi młodzieży polskiej i austriackiej

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

1S-1110-002-1-02

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Odpowiedzialność moralna za błędy ludzkie w katastrofach górniczych

Zakład Teologii Moralnej i Duchowości

1S-1110-003-1-02

ks. prof. dr hab. Jan Górski

Zadania i metody pierwszej ewangelizacji

Zakład Misjologii i Teologii Religii

1S-1109-002-1-02

ks. dr hab. Grzegorz Ignatowski

Benedykt XVI wobec Ziemi Świętej

Zakład Teologii Ekumenicznej

1S-1110-004-1-02

ks. prof. UŚ dr hab. Józef Kozyra

Chrystologia Nowego Testamentu

Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

1S-1107-003-1-02

ks. prof. dr hab. Józef Krętosz

Ormianie Polscy w XX w. i ich kościelna organizacja

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

1S-1109-004-1-02

ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin

Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańkiej i Katolickiej Nauki Społecznej

1S-1110-005-1-02

ks. dr hab. Artur Malina

Nowy Komentarz Biblijny (List do Hebrajczyków i Dzieje Apostolskie)

Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

1S-1109-005-1-02

ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor

Ortodoksja i heterodoksja w II i III wieku. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy III, IV, V, VI. Wstęp, przekład, komentarz

Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

1S-1109-006-1-02

ks. dr hab. Andrzej Pastwa

„Święty węzeł” (KDK 48)

Zakład Prawa Kanonicznego

1S-1110-006-1-02

ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Reginek

Przekazy źródłowe pieśni kościelnych na Górnym Śląsku, ich rola w utrwalaniu lokalnej tradycji

Zakład Liturgiki i Homiletyki

1S-1110-007-1-02

ks. dr Piotr Ryguła

Prawo kanoniczne i świeckie (państwowe) w kulturze prawnej Zachodu: relacje, punkty wspólne, zależności

Zakład Prawa Kanonicznego

1S-1110-012-1-02

ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Marceli z Ancyry – fragmenty zachowanych pism

Zakład Teologii Dogmatycznej

1S-1110-008-1-02

ks. dr hab. Leszek Szewczyk

Formalna strona wypowiedzi kaznodziejskiej

Zakład Liturgiki i Homiletyki

1S-1110-009-1-02

ks. dr hab. Jan Twardy

Teologia głoszenia słowa Bożego

Zakład Liturgiki i Homiletyki

1S-1110-010-1-02

ks. dr hab. Sławomir Zieliński

Maurice’a Zundela pryncypia antropologii i ich zastosowanie w argumentacji teologicznofundamentalnej

Zakład Teologii Fundamentalnej

1S-1110-011-1-02

ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło

Hermeneutyka tekstów liturgicznych

Zakład Liturgiki i Homiletyki

1S-1107-007-1-02


Badania własne

Źródło finansowania: dotacja MNiSW - Badania Własne (BW) - ZFIN00000020

Kierownik

Temat

Zakład

PSP

ks. dr Roman Buchta

Mistagogia w polskiej katechezie posoborowej

Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańkiej i Katolickiej Nauki Społecznej

1W-1107-001-1-02

ks. dr Witold Kania

Filozofia wobec życia

Zakład Filozofii Chrześcijańkiej

1W-1108-002-1-02

ks. dr hab. Jacek Kempa

Zależności między antropologią a soteriologią w dziejach teologii

Zakład Teologii Dogmatycznej

1W-1110-001-1-02

ks. dr Grzegorz Noszczyk

Antropologia chrześcijańska wobec wyzwań globalizacji

Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańkiej i Katolickiej Nauki Społecznej

1W-1108-001-1-02

ks. dr Krzysztof Sosna

Dydaktyka w katechezie

Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańkiej i Katolickiej Nauki Społecznej

1W-1107-013-1-02

ks. dr Krzysztof Sosna

Katecheza specjalna w Polsce

Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańkiej i Katolickiej Nauki Społecznej

1W-1107-005-1-02

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

Klasyczne rozumienie konsekwencji unii hipostatycznej a współczesna filozofia (antropologia) oraz wyniki badań third quest

Zakład Teologii Dogmatycznej

1W-1109-003-1-02

ks. dr Andrzej Uciecha

Antropologiczno-teologiczne motywy w polemice św.Efrema Syryjczyka z herezjami Bardesanesa, Marcjona i Manesa

Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

1W-1110-002-1-02

ks. dr Andrzej Uciecha

Udział człowieka w życiu Bożym w pismach polemicznych św. Ireneusza z Lyonu

Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

1W-1110-003-1-02

ks. dr Grzegorz Wita

Problematyka religii pozachrześcijańskich w dokumentach Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC)

Zakład Misjologii i Teologii Religii

1W-1109-005-1-02

dr Marek Wójtowicz

Współczesne problemy filozofii religii

Zakład Filozofii Chrześcijańkiej

1W-1110-004-1-02

ks. dr Arkadiusz Wuwer

„Ciągłość i odnowa” nauki społecznej Kościoła w Polsce na przykładzie wybranych wątków myśli społecznej kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005)

Zakład Teologii Moralnej i Duchowości

1W-1109-006-1-02

ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło

Liturgia Eucharystii – jeden akt kultu

Zakład Liturgiki i Homiletyki

1W-1110-005-1-02


W roku 2009 na Wydziale Teologicznym UŚ realizowane były następujące projekty badawcze:

Działalność statutowa

Źródło finansowania: dotacja MNiSW - Działalność Statut. (BS) - ZFIN00000040

kierownik tematu temat jednostka PSP

ks. dr hab.

Bogdan Biela

Ewangelizacyjna misja parafii

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

BS-11-3000-003-08

ks. prof. UŚ dr hab.

Józef Budniak

Święci Cyryl i Metody – protagonistami ekumenizmu

Zakład Misjologii i Teologii Religii

BS-11-6000-008-07

ks. dr hab.

Ireneusz Celary

Współczesne zagrożenia rodziny polskiej w aspekcie pastoralno-społecznym

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

BS-11-3000-005-08

ks. prof. dr hab.

Alojzy Drożdż

Czy społeczeństwa pluralistyczne są społeczeństwami konwertytów?

Zakład Teologii Moralnej i Duchowości

BS-11-5500-001-09

ks. prof. dr hab.

Jan Górski

Zadania i metody pierwszej ewangelizacji

Zakład Misjologii i Teologii Religii

BS-11-6500-002-09

ks. dr hab.

Grzegorz Ignatowski

Teologiczne znaczenie Państwa Izrael dla chrześcijan

Zakład Teologii Ekumenicznej

BS-11-6000-003-09

ks. dr hab.

Józef Kozyra

Chrystologia Nowego Testamentu

Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

BS-11-7000-003-07

ks. prof. dr hab.

Józef Krętosz

Ormianie Polscy w XX w. i ich kościelna organizacja

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

BS-11-3000-004-09

ks. dr hab.

Artur Malina

Nowy Komentarz Biblijny (List do Hebrajczyków i Dzieje Apostolskie)

Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

BS-11-7000-005-09

ks. prof. dr hab.

Jerzy Myszor

Kościół katolicki na Górnym Śląsku w okresie PRL

Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

BS-11-3500-002-08

ks. prof. dr hab.

Wincenty Myszor

Ortodoksja i heterodoksja w II i III wieku. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy III, IV, V, VI. Wstęp, przekład, komentarz

Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

BS-11-3500-006-09

ks. dr hab.

Andrzej Pastwa

Przymierze miłości małżeńskiej

Zakład Prawa Kanonicznego

BS-11-7500-008-08

ks. prof. UŚ dr hab.

Antoni Reginek

Znaczenie rękopiśmiennych XIX-wiecznych kancjonałów śląskich w badaniu pieśni kościelnych

Zakład Liturgiki i Homiletyki

BS-11-2500-004-07

ks. prof. dr hab.

Jan Słomka

Marceli z Ancyry – fragmenty zachowanych dzieł

Zakład Teologii Dogmatycznej

ks. dr hab.

Jan Twardy

Teologia głoszenia słowa Bożego

Zakład Liturgiki i Homiletyki

BS-11-2500-007-09

ks. prof. UŚ dr hab.

Andrzej Żądło

Hermeneutyka tekstów liturgicznych

Zakład Liturgiki i Homiletyki

BS-11-2500-007-07

Badania własne

Źródło finansowania: dotacja MNiSW - Badania Własne (BW) - ZFIN00000020

Kierownik tematu

Temat

Jednostka

PSP

ks. dr

Buchta Roman

Mistagogia w polskiej katechezie posoborowej

Zakład Katechetyki. Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej

BW-11-5000-001-07

ks. dr hab.

Jan Górecki

Jan Paweł II jako pasterz i pielgrzym

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

BW-11-3000-006-08

ks. dr

Witold Kania

Filozofia wobec Życia

Zakład Filozofii Chrześcijańskiej

BW-11-4500-002-08

ks. dr

Jacek Kempa

Główne wątki teologii Anzelma z Canterbury i ich współczesna recepcja

Zakład Teologii Dogmatycznej

BW-11-1000-001-09

ks. dr

Grzegorz Noszczyk

Antropologia chrześcijańska wobec wyzwań globalizacji

Zakład Katechetyki. Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej

BW-11-5000-001-08

ks. dr

Piotr Ryguła,

Zagadnienie wolności religijnej i małżeństwa w hiszpańskim prawodawstwie wyznaniowym

Zakład Prawa Kanonicznego

BW-11-7500-002-09

ks. dr

Krzysztof Sosna

Dydaktyka w katechezie

Zakład Katechetyki. Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej

BW-11-5000-005-07

ks. dr

Krzysztof Sosna

Katecheza specjalna w Polsce

Zakład Katechetyki. Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej

BW-11-5000-005-07

ks. dr

Grzegorz Strzelczyk

Klasyczne rozumienie konsekwencji unii hipostatycznej a współczesna filozofia (antropologia) oraz wyniki badań third quest

Zakład Teologii Dogmatycznej

BW-11-1000-003-09

ks. dr

Leszek Szewczyk

Formalna strona wypowiedzi kaznodziejskiej

Zakład Liturgiki i Homiletyki

BW-11-2500-004-09

ks. dr

Grzegorz Wita

Problematyka religii pozachrześcijańskich w dokumentach Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC)

Zakład Misjologii i Teologii Religii

BW-11-6500-005-09

dr

Marek Wójtowicz

Wybrane zagadnienia antropologiczne i psychologiczne w myśli egzystencjalistów

Zakład Filozofii Chrześcijańskiej

BW-11-4500-009-07

ks. dr

Arkadiusz Wuwer

„Ciągłość i odnowa” nauki społecznej Kościoła w Polsce na przykładzie wybranych wątków myśli społecznej kard. Augusta Hlonda (1881-1948), kard. Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) i kard. Karola Wojtyły (1920-2005)

Zakład Teologii Moralnej i Duchowości

BW-11-5500-006-09

ks. prof. UŚ dr hab.

Andrzej Żądło

Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego chrześcijan

Zakład Liturgiki i Homiletyki

BW-11-2500-007-09